20.06.2016 r. - Informacja o wyłonieniu wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie

dok id: 394

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie przekazuje informację o wyborze wykonawcy na wykonanie audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.

INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 01.06.2016

na wykonanie audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 01.06.2016r. informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert, dnia 17.06.2016r. wyłoniono następującego dostawcę:

Termo///cel Krzysztof Wiesiołek, ul. M. Skłodowskiej-Curie 16b, 59-300 Lubin

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 16.06.2016r. wpłynęły 3 oferty

  • Eko ART Artur nawrot
  • Termo///cel Krzysztof Wiesiołek
  • Łukasz Żynkowski

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym oferta firmy Termo///cel Krzysztof Wiesiołek uzyskała 100 punktów na 100 możliwych zarówno dla wykonania audytu energetycznego jak i świadectwa charakterystyki energetycznej.

Dokumenty do pobrania