11.10.2017 r. - Zaproszenie do złożenia oferty

dok id: 402

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Odrodzenia 16 w Koszalinie, zaprasza Pana do złożenia oferty na odmalowanie klatki schodowej (jedna klatka, cztery kondygnacje). Ofertę należy złożyć w oparciu o załączony przedmiar robót (załącznik). Przed złożeniem oferty zapraszamy na budynek Wspólnoty w celu dokonania oględzin.

Termin wykonania inwestycji: do 28 lutego 2018 roku.

Oferta powinna zawierać:

  1. Kosztorys ofertowy,
  2. Termin wykonania,
  3. Gwarancję,
  4. Referencje - 2 sztuki

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze administracji w terminie do 20 października 2017 roku (piątek):
Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin
ul. Podgórna 4, 75 - 322 Koszalin

godziny otwarcia: poniedziałek 7.00 - 17.00, wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

Zarząd Wspólnoty dokona wyboru wykonawcy na podstawie konkursu ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Hyla tel. 94-34-80-999 lub 507-106-321

Dokumenty do pobrania