Dotacje unijne

Zarządca CZN uhonorowany Certyfikatami poświadczającymi pozyskanie pieniędzy dla wspólnot mieszkaniowych

Wielkim sukcesem zakończyły się starania Centrum Zarządzania Nieruchomościami spółka z o.o. o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez CZN uzyskały aż 4 296 973,96 złotych dotacji. Cieszyć się mogą członkowie wspólnot z Chocianowa, Legnicy, Lubina i Retkowa. Satysfakcję mają też zaangażowani w projekt „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych” pracownicy CZN.

Reprezentujący dział Spółki w Polkowicach Piotr Tomoń, po odebraniu dnia 30 marca 2017 roku wydanych przez Centrum Doradztwa Europejskiego Certyfikatów potwierdzających zdobycie dotacji, powiedział:

Dzisiejsze miłe spotkanie honorujące nasze wysiłki kończy pewien etap. Naszym zadaniem było nie tylko przygotowanie wniosków o dofinansowanie i dokumentacji poszczególnych projektów, ale także uzyskanie wpisów projektów w lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej, opracowanie zakresów rzeczowych i planów funkcjonowania przedsięwzięć, różnego rodzaju analizy oddziaływania na środowisko, i oczywiście analizy finansowe.

Dyrektor oddziału CZN w Lubinie, Robert Kołodziej zwrócił uwagę na szczególną trudność, z jaką zarządca musiał się zmierzyć na początku:

Naszym pierwszym zadaniem było przekonanie członków wspólnot mieszkaniowych do zaryzykowania wejścia w to przedsięwzięcie.

Dlaczego mówimy o ryzyku? Dyrektor Kołodziej wyjaśnia:

Kosztowny audyt i dokumentacja budowlana niezbędne do złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim wcale nie gwarantowały pozyskania unijnych pieniędzy – wszystko zależało od oceny projektu, na który należało przecież wyłożyć środki własne.

Prace nad wdrożeniem projektu CZN zaczął już 2 lata temu. Jako odpowiedzialny zarządca zdobyliśmy odpowiednie informacje i przekazaliśmy je zarządzanym przez nas wspólnotom. Z tymi zarządami, które na przedstawione argumenty zareagowały pozytywnie rozpoczęliśmy żmudną drogę po urzędach miejskich, gminnych i marszałkowskim.

Co było kolejnym krokiem?

Potem przyszedł czas na projekty. Większość zrobiliśmy przy współpracy z Centrum Doradztwa Europejskiego, ale mamy też satysfakcję z samodzielnego przygotowania projektu, co tylko potwierdza pełen profesjonalizm CZN.

Opisując korzyści jakie odniosą wspólnoty, którymi opiekuje się kierowany przez Roberta Kołodzieja oddział, dyrektor wymienia:

Dla przykładu bloki, które przeszły do nas z Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskały dotację w wysokości 85% inwestycji, co dało kwotę bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 2 546 320 ,90 zł. Zakres prac jakie na budynkach w Chocianowie, Retkowie i Lubinie przewidują audyty obejmuje docieplenie ścian, docieplenie stropodachów, docieplenie piwnic, wymianę okien i drzwi, przeróbki instalacji c.o, wykonanie nowych ganków wejściowych, wzmocnienie kotwami chemicznymi wielkiej płyty, demontaż obecnej elewacji, ustawienie na nowo instalacji c.o. i c.w.u.

Spodziewamy się, że takie działania zgodnie z audytem przyniosą oszczędność w opłatach dla mieszkańców w wysokości minimum 35% kosztów c.o.

Z kolei dyrektor oddziału CZN w Legnicy, Renata Szczepanik, miała udział w pozyskaniu dotacji dla legnickich wspólnot. Z dużym uznaniem wypowiedziała się o ich zarządach:

Nasi partnerzy na wspólnotach nie mieli wątpliwości, że start w wyścigu po unijne pieniądze to wielka szansa. Ryzyko było wpisane w zasady ubiegania się o dotacje, ale dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu członków zarządów wspólnot odnieśliśmy sukces.

Ogromnie się cieszę, że gdy razem z zarządami rozstrzygniemy rozpisane już przeze mnie konkursy ofert na wykonanie zadań termomodernizacyjnych, to po zakończeniu inwestycji mieszkańcy odczują oszczędności na kosztach ogrzewania i satysfakcję z pięknej elewacji.

Dyrektor Szczepanik podsumowała:

Olbrzymia kwota sięgająca blisko czterech i pół miliona złotych dotacji, jakie otrzymały będące pod opieką firmy Centrum Zarządzania Nieruchomościami budynki, bez wątpienia jest naszym wspólnym wielkim sukcesem.

Certyfikaty Centrum Doradztwa Europejskiego: