01-08-2018 r. - Zaproszenie do złożenia oferty na prace na budynku przy al. Monte Cassino 15-15C w Koszalinie

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy al. Monte Cassino 15-15C w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Obłożenie płytkami schodów prowadzących do budynku - płytki gresowe (26m2) - hyperion h10 graphite, podstopnie (100 sztuk) - hyperion h10 graphite steptread oraz cokoły (15sztuk) - hyperion h10 graphite skirting.
  2. Obłożenie płytkami elewacyjnymi czoła klatek wejściowych - płytki elewacyjne (60m2).

Przed złożeniem oferty zapraszamy na budynek Wspólnoty w celu dokonania oględzin.
Termin wykonania inwestycji: do 30 września 2018 roku.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę,
  2. Termin wykonania,
  3. Gwarancję,
  4. Referencje - 2 sztuki.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze administracji w terminie do 8 sierpnia 2018 roku (środa):
Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin ul. Podgórna 4, 75 - 322 Koszalin
godziny otwarcia: poniedziałek 7.00 - 17.00, wtorek - piątek: 7.00 - 15.00
Osoba do kontaktu: Marcin Hyla tel. 94-34-80-999 lub e-mail: marcin.hyla@czn.pl

Dokumenty do pobrania