20-12-2018 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej "Żytnia 30" w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:
remontu balkonów (szt. 29) na budynku przy ul. Żytniej 30-30d w Koszalinie w zakresie zgodnym z przedmiarem robót (załącznik nr 1) - remont planowany jest w okresie wiosennym 2019 r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Kosztorys wykonany na podstawie przedmiaru.
  2. Cenę brutto.
  3. Składniki cenotwórcze.
  4. Proponowany termin wykonania prac.
  5. Okres gwarancji.
  6. Ujęcie nazw materiałów, które zostaną użyte do remontu.

Termin składania ofert do: 10.01.2019r. (czwartek)

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w biurze lub wysłać na adres:
Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin
ul. Podgórna 4/1a
75-322 Koszalin
(godziny otwarcia biura: poniedziałek: 9-17, wtorek-piątek: 7-15)

Dokumenty do pobrania


Id: 221 Przedmiar robót dla 1 balkonu SKMBT_C25318122009060.pdf
432270 B, SHA1: 6e9bf84a7346302c2847770522d337a4e5434e1f
Id: 217 Zaproszenie do złożenia oferty zaproszenie do złożenia oferty Żytnia 30 pop..pdf
306144 B, SHA1: 68b5ff22d284d46a9f1792931ace1399db961250