Zapytania aktualne

11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Różana 12 (dok. id: 277)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie - remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Różana 12 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku - Ścinawa ul. Różana 12 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22.07.2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa, ul. Lubińska 11 (dok. id: 283)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Lubińskiej 11 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie izolacji ścian fundamentowych Lubińskiej 11 w Ścinawie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-07- 2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Lipowa 12 (dok. id: 282)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie - remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowa 12 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu budynku - Ścinawa ul. Lipowa 12 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22.07.2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa, ul. Batorego 22 (dok. id: 281)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Batorego 22 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie izolacji ścian fundamentowych Batorego 22 w Ścinawie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-07- 2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Różana 8 (dok. id: 280)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie - remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Różana 8 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku - Ścinawa ul. Różana 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22.07.2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Zaborów 78-79 (dok. id: 279)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu dachu papowego budynku mieszkalnego Zaborów 78-79 Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu dachu papowego Zaborów 78-79 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-07-2019 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: sierpień 2019 - pazdziernik 2019r (do uzgodnienia).

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, Rynek 5 (dok. id: 278)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu Klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek 5 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remont klatki schodowej Rynek 5 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-07- 2019 r. do godziny 14:00

więcej...