Zapytania aktualne

05-09-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Parkowa 5 (dok. id: 288)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Lubinie.Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Parkowa 5 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 19-09- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...


05-09-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Parkowa 29-33 (dok. id: 289)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 29-31 w Lubinie

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Parkowa 29-33 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 19-09- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...


05-09-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Parkowa 25-27 (dok. id: 290)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 25-27 w Lubinie

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Parkowa 25-27 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 19-09- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...


05-09-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Parkowa 21-23 (dok. id: 291)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 21-23 w Lubinie

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Parkowa 21-23 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 19-09- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...