Zapytania aktualne

20-12-2018 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 238)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Na Skarpie 13 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: kompleksowego remontu balkonów w budynkach przy ul. Na Skarpie 13,13a,13b w Koszalinie, w zakresie zgodnym z kosztorysami nakładczymi (załącznik nr 1 i 2) z dwoma wariantami, dotyczącymi rodzaju konstrukcji - ocynkowanej i nierdzewnej.
Remont planowany jest w okresie wiosennym 2019 r.

więcej...