11-07-2019 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Lipowa 12

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie - remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowa 12 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu budynku - Ścinawa ul. Lipowa 12 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22.07.2019 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: sierpień - wrzesień 2019r (do uzgodnienia). Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i P. Mateusz Grudziński tel. 503 188 028 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo - socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową - brutto - całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 5. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

Zakres robót:

 1. Rozebranie dachówki z połaci dachowej wraz ołaceniem i utylizacja
 2. Ułożenie dachówki ceramicznej na połaci dachowej wraz z folią dachową i ołaceniem - dachówki krańcowe
 3. Przemurowanie kominów - cegła klinkierowa
 4. Wymiana rynien i obróbek blacharskich
 5. Montaż płotków przeciwśniegowych - nad lokalem użytkowym
 6. Konserwacja - impregnacja więżby dachowej
 7. Montaż ław kominiarskich metalowych
 8. Montaż 2 szt włazów dachowych
 9. Renowacja ścianek - lukarn - oczyszczenie , uzupełnienie ubytków , pomalowanie

Dokumenty do pobrania


Id: 261 Zapytanie Ofertowe oferta lipowa 12.pdf
103995 B, SHA1: 6bc3f455fceda25401c640c9f78e0ab65c195461