17-05-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 59-330 Ścinawa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie projektów technicznych na wykonanie remontów dachów w budynkach mieszkalnym – budynki podlegające konserwatora zabytków - przy ulicy Lipowa 19 , Lubińska 11 , Mickiewicza 17 , Mickiewicza 18 , Mickiewicza 20 , Plac Zjednoczenia 8 ,Różana 8 , Różana 12 , Różana 14 , w Ścinawie , wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachów w Ścinawie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 05 czerwca 2018 r. do godziny 14:00.
Istnieje możliwość złożenia ofert częściowych

Przed złożeniem oferty zapraszamy na budynki w celu dokonania oględzin
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i Pan Mateusz Grudziński tel. 503 188 028, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową brutto
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Referencje,
  4. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
  6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodnie z zapytaniem ofertowym
  7. Projekt powinien spełniać wszystkie wymogi o których mowa w prawie budowlanym

Dokumenty do pobrania


Id: 37 Zapytanie Ofertowe zapytanie-ofertowe-Scinawa-wykonanie-projektu-dachy.pdf
169135 B, SHA1: a0980e30f70181274aae0893b0b8315f40ad6cc5