02-07-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, Ścinawa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie wymiany okien drewnianych na PCV w klatkach schodowych budynkach mieszkalnych w Lubinie przy ulicy:

 1. M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5 - klatka schodowa1-go Maja 10 - klatka schodowa i piwniczne
 2. Parkowa 29 - 1szt przy drzwiach wejściowych - nieotwieralna

w Ścinawie przy ulicy:

 1. Mickiewicza 17 – klatka schodowa
 2. Różana 14 - klatka schodowa ( w takim samym układzie jak Różana 12 )
 3. Jana Pawła II 6 - klatka schodowa
 4. Lipowa 17 – klatka schodowa z tyłu budynku

Szczegółowy zakres czynności w opisie prac

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie wymiany okien w Lubinie i Ścinawie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1, 59-300 Lubin w terminie do 26-07-2018 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: – 2018r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 , Pan Mateusz Grudziński tel 503 188 028 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - za prace ujęte w opisie
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

 • demontaż istniejących okien drewnianych wraz wywiezieniem.
 • montaż nowych okien PCV otwieralno–uchylne i z parapetami wg potrzeb

Dokumenty do pobrania


Id: 56 Zapytanie Ofertowe zapytanie-ofertowe-Lubin-Scinawa - wymiana-okien-na-kl.doc
27648 B, SHA1: a73a23ebae15eb52dd755162409d93d445c8adf0