21-07-2022 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. Traugutta 10

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie - remontu schodów wejściowych do budynku w budynku mieszkalnym Traugutta 10 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont schodów / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 16. sierpnia 2022 r. do godziny 12:00

Planowany termin prowadzenia robót: sierpień 2022 - wrzesień 2022r (do uzgodnienia).
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i wykonanie pomiarów.
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Robert Kołodziej tel. 505 101 426 , , zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy, zapleczem magazynowo - socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 1% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę - brutto - za zadanie - prace ujęte w opisie
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy

OPIS PRAC DO WYKONANIA

 • ułożenia płytek gresowych na podeście wejścia i schodów - płytki gresowe inwestora
 • boki schodów - tynk żywiczny

Dokumenty do pobrania


Id: 360 Zapytanie Ofertowe 20220721110302191.pdf
330269 B, SHA1: 3eb717f76d4e1e8746f287bf7501aaefa306c005