30-05-2018 r. - ZARZĄDY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Lubin , Ścinawa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany domofonów na budynkach mieszkalnych w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5 - 45m , Kościuszki 30-30A - 12m, Norwida 41-43 - 8m, w Ścinawie przy ulicy Mickiewicza 9 - 5m, Różana 12 – 6m , Różana 14 -5m, Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie "wykonanie wymiany domofonów w Lubinie i Ścinawie" / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1, 59-300 Lubin w terminie do 18-06-2018 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: – 2018r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin.
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000, Pan Mateusz Grudziński tel 503 188 028 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - za prace ujęte w opisie
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

Wymiana istniejących domofonów ( centralki i słuchawki w mieszkaniach ) na domofony z funkcją otwierania na kod , kluczami zbliżeniowymi.

Dokumenty do pobrania


Id: 47 Zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe - Lubin Ścinawa -wymiana domofonów.odt
24240 B, SHA1: 729d6fb23dab2f6a6bbebb735beebf39dcba1eb4