Nasza pomoc w utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej

Decyzja o zrezygnowaniu z usług spółdzielni mieszkaniowej czyli dotychczasowego zarządcy na rzecz własnego zarządu, wybranego spośród właścicieli lokali Twojego bloku, wcale nie jest łatwa, choć przemawia za nią tak wiele.

Jesteśmy gotowi na spotkanie, by pomóc w rozwianiu wszelkich wątpliwości. Tak jak na rynku działają lepsze i gorsze spółki zarządzające nieruchomościami, podobnie znane są lepiej i gorzej zarządzane spółdzielnie mieszkaniowe. Analizując przedstawione nam dane wykażemy w jakiej spółdzielni akurat jesteś i czy warto ją opuszczać. Szanujemy konkurencję, która działa tak jak my – uczciwie i profesjonalnie z korzyścią dla swojego klienta.

Omówimy krok po kroku, co należy uczynić w przypadku decyzji o odejściu od spółdzielni.

Na życzenie choćby kilku właścicieli lokali podejmiemy się przeprowadzenia całego procesu tworzenia wspólnoty mieszkaniowej na dotychczasowym zasobie spółdzielni. Przygotujemy im stosowne dokumenty, a po zdobyciu wymaganej liczby podpisów pod Upoważnieniem do rozpoczęcia procedury prawnej (zobacz w dokumentach do pobrania), pomożemy w zorganizowaniu zebrania na którym zostanie podjęta uchwała o przejściu pod rygor ustawy o własności lokali.

Warto pamiętać, że nikt nie lubi konkurencji i dotyczy to także zarządzania nieruchomościami, a szczególnie zarządów spółdzielni mieszkaniowych, bo nie są do niej przyzwyczajone. Dotąd swobodny wybór zarządcy nieruchomością był dostępny dla członków wspólnot mieszkaniowych, natomiast członkowie spółdzielni mieszkaniowych taki przywilej otrzymali stosunkowo niedawno. Coraz częstsze decyzje o rezygnacji z ich usług muszą przeżywać boleśnie, a dowodzą tego nerwowe reakcje zarządów spółdzielni. Z obserwacji i własnych doświadczeń wiemy, że:

  • zwoływane są spotkania nie członków całej spółdzielni, czy grup członkowskich a wyjątkowo jedynie członków zamieszkujących w jednym bloku i to nie z okazji zebrania sprawozdawczego, tylko na okoliczność rzekomych zagrożeń wynikających z odejścia od spółdzielni,
  • przeprowadzane są akcje marketingowe mające na celu przejęcie wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez dotychczasowych zarządców,
  • utrudniane jest dokonywanie wykupów udziałów w gruncie, by zatrzymać wzrastającą liczbę członków mogących zagłosować za odejściem od spółdzielni,
  • wskazywane są rzekome wady prawne w związanych z procedurą odejścia pismach kierowanych do spółdzielni,
  • praktykowane jest grożenie koniecznością zwrotu środków wydanych na prace remontowe w danym budynku,
  • utrudniane jest zwołanie zebrania mającego na celu przejście spod ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pod ustawę o własności lokali,
  • zaskarżane są wszelkie orzeczenia sądowe niekorzystne dla spółdzielni mieszkaniowej.

Czy takie działania są w stanie uniemożliwić realizowanie woli właścicieli posiadających ponad 50% udziałów w gruncie na którym posadowiona jest nieruchomość lokalowa (czasem na jednej działce jest więcej bloków i wtedy one wszystkie stanowią jedną wspólnotę mieszkaniową)? Jeśli członkowie spółdzielni zwrócą się o pomoc do CZN mogą być spokojni. Nasz zespół prawników działa bardzo sprawnie. O jego skuteczności niech zaświadczy fakt uzyskania korzystnego wyroku dla wspólnoty mieszkaniowej, która odeszła od spółdzielni mieszkaniowej mimo, że spółdzielnia odwoływała się gdzie tylko mogła.

Każdy ma prawo do wyboru zarządcy swojej nieruchomości. Teraz to prawo mają też członkowie spółdzielni mieszkaniowych. Oczywiście nasza pomoc nie ograniczy się tylko do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej.
Zadbamy o wszystko co pozwoli dopiero co powstałej wspólnocie mieszkaniowej rozpocząć zupełnie niezależne od spółdzielni mieszkaniowej funkcjonowanie.