4 06 2020 r.

Komunikat Zarządu CZN

Informujemy, że dzień 12 czerwca (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w jednostkach CZN w Koszalinie, Polkowicach i Lubinie.
Za niedogodności przepraszamy.

2 06 2020 r.

Komunikat Zarządu CZN z dnia 2 czerwca 2020 r.

W ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażeń SARS-CoV-2 i w zgodzie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. decyzją Prezesa CZN w biurach Spółki obsługa Interesantów odbywać się będzie według poniższych zasad:

  • każdą osobistą wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie lub e-mailowo korzystając z danych w zakładce KONTAKT,
  • w biurze przebywać może tylko jeden Interesant, koniecznie w założonej maseczce i rękawiczkach (w przypadku ich braku zostanie poproszony o zdezynfekowanie dłoni),
  • obsługujący Interesanta Pracownik CZN będzie miał założoną przyłbicę,
  • osoby, które zdradzają objawy przeziębienia, mają gorączkę, kaszel, katar, duszność, problemy z oddychaniem lub podejrzewają u siebie infekcję układu oddechowego, poproszone będą o powstrzymanie się od wejścia do biura CZN.

Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo sanitarne prosimy celem realizowania wszystkich bieżących tematów wykorzystywać dostępne środki łączności telefonicznej i internetowej. To szczególnie ważne w dobie licznych bezobjawowych przypadków choroby COVID-19. Dzięki witrynie czn.pl w zakładce ZBIÓRKA ODPADÓW można się dowiedzieć o segregacji i terminach wywozów, a przez zakładkę KARTOTEKA sprawdzić swoje rozliczenia. Dotyczy to właścicieli lokali, którzy już zwrócili się do administratora o nadanie uprawnień.

Prosimy o zrozumienie dla zastosowanych środków bezpieczeństwa. Naszą nadrzędną wartością jest ochrona Klientów oraz Pracowników.

Za niedogodności przepraszamy,
Załoga i Zarząd CZN sp. z o.o.

25 03 2020 r.

Komunikat Prezesa Zarządu CZN z dnia 25 marca 2020 r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. www.gov.pl/web/zdrowie/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem CZN wprowadził system pracy rotacyjnej co oznacza, że poszczególni Pracownicy będą dostępni co drugi tydzień. Zmiana ma na celu zwiększenie odległości między pracownikami oraz zabezpieczenie płynności obsługi Wspólnot Mieszkaniowych.

Zarząd CZN sp. z o.o.

Centrum Zarządzania Nieruchomościami - poznaj nas, bo naprawdę warto!

Misją Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. jest uczciwe wykonywanie obowiązków zarządcy bądź administratora powierzonego majątku w sposób najlepszy z możliwych. Z powodzeniem realizujemy ją już od 2002 roku czego efektem jest wciąż rosnąca liczba zadowolonych klientów. Wśród nich są członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele apartamentowców czy obiektów komercyjnych. Zaufali nam kupujący mieszkania od gmin i deweloperów. Skorzystali z naszej oferty mieszkańcy bloków będących wcześniej pod zarządem spółdzielni mieszkaniowych. Wszystkim oferujemy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową. Poznaj bliżej nas, poznaj nasze dokonania i zakresy usług jakie polecamy. Naprawdę warto z nich skorzystać.


PORADNIK CZN DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

8. Podejmowanie Uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej

1. Czym zajmuje się przewodniczący zebrania wspólnoty mieszkaniowej?

Przewodniczący zebrania prowadzi je i czuwa nad prawidłowością jego przebiegu. Dba o to, by odbywało się ono zgodnie z porządkiem.

więcej pytań i odpowiedzi tutaj: »


Oferta dla członków
wspólnoty mieszkaniowej

Zakres wykonywanych przez nas usług może być modyfikowany w zależności od potrzeb. W standardzie przedstawia się on następująco: organizacja wspólnoty mieszkaniowej przejętej w zarządzanie, czynności związane z obsługą wspólnoty mieszkaniowej, czynności związane z obsługą rachunkową wspólnoty mieszkaniowej, techniczne utrzymanie nieruchomości wspólnej...

więcej »


Oferta dla członków
spółdzielni mieszkaniowej

Sposobem na uniezależnienie się od spółdzielni mieszkaniowej jest utworzenie wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa. Zawsze mamy z nią do czynienia tam, gdzie pojawia się co najmniej dwóch właścicieli lokali w budynku składającym się z więcej niż jednej takiej wydzielonej nieruchomości....

więcej »


Oferta dla właścicieli
obiektów komercyjnych

Zainteresowani jesteśmy zarządem bądź administrowaniem obiektami z każdej kategorii nieruchomości komercyjnych, mianowicie nieruchomościami biurowymi, handlowymi i usługowymi....

więcej »


Oferta Kupna - Sprzedaży Nieruchomości

Już od 2002 roku uczciwie i profesjonalnie zarządzamy nieruchomościami. Większość ofert kupna - sprzedaży nieruchomości pochodzi z naszych zasobów. A kto lepiej zna nieruchomość niż jej zarządca?...

więcej »