Remonty w 2008

Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2008 r. Przybliżony
koszt w zł
1 Barlickiego 19
 • Plac pod miejsca postojowe
 • Wykonanie odprowadzenia wody opadowej
 • Wykonanie odwodnienia pomieszczenia gospodarczego
 • 6 005,74
 • 1 498,00
 • 1 091,40
2 Barlickiego 21
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Zadaszenie osłony śmietnikowej i montaż poręczy
 • Montaż wewnętrznych krat okiennych
 • 988,68
 • 898,80
 • 1 348,20
3 Barlickiego 23
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Montaż daszka nad wejściem do klatki schodowej
 • 918,06
 • 774,70
4 Bogusława II 26
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • 706,20
5 Bonin 7
 • Wymiana pionu kanalizacyjnego w klatce 7b i 7c
 • Docieplenie ścian budynku
 • Częściowy remont dachu
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • 1 268,92
 • 161 927,00
 • 32 245,00
 • 2 118,60
6 Dworcowa 2
 • Częściowy remont dachu
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Wykonanie ściany fundamentowej
 • Wymiana pionu kanalizacyjnego
 • Częściowa wymiana instalacji wodnej w piwnicy
 • 13 508,22
 • 353,10
 • 12 348,11
 • 1 712,00
 • 540,64
7 Dworcowa 6,8,10
 • Wykonanie oświetlenia wejścia do klatki nr 10
 • Wymiana skrzynek oddawczych w klatce nr 10
 • 203,61
 • 706,20
8 Dworcowa 11,15
 • Remont klatki schodowej nr 15
 • Miejscowe uszczelnienia dachu
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Częściowa wymiana instalacji gazowej
 • Wymiana drzwi wejściowych do klatek – szt. 4
 • Wymiana grzejnika c.o. w lok.
 • Wykonanie inwentaryzacji budynku
 • Wymiana instalacji kanalizacyjnej w lok. 11/18
 • 12 840,00
 • 6065,09
 • 4 913,44
 • 9 099,45
 • 12 606,00
 • 1 041,21
 • 13 000,00
 • 425,86
9 Grunwaldzka 13,15
 • Podłączenie pieca gazowego
 • Montaż instalacji wodno-kanal., zlewu i podgrzewacza
 • Wykonanie wiatrołapu, balustrad i ław kominowych
 • Zabudowa inst. wodnej i gazowej w części przyziemia
 • Wykonanie projektu zamiennego
 • Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
 • Ułożenie kostki polbrukowej
 • Roboty wykończeniowe przy budowie budynku
 • Montaż skrzynek oddawczych
 • Wykonanie izolacji termicznej posadzki w lok. użytk.
 • Wykonanie zamknięcia osłony śmietnikowej
 • 1 284,00
 • 876,33
 • 24 725,01
 • 11 156,24
 • 8 540,00
 • 2 684,00
 • 14 980,00
 • 42 907,00
 • 1 694,88
 • 13 587,15
 • 3 609,13
10 Harcerska 1
 • Montaż wywiewek ocieplanych na kanałach wentyl.
 • 599,20
11 Kalinowa 12-16
 • Montaż skrzynek oddawczych
 • Częściowe malowanie elewacji i naprawa obróbek bl.
 • 1 341,78
 • 4 815,00
12 Kalinowa 35-37c
 • Wyposażenie placu zabaw
 • Wykonanie instalacji wodnej do podlewania ogródka
 • 1 817,01
 • 746,00
13 Kaszubska 10,10a
 • Konserwacja kotłowni
 • Zakup i montaż pompy rozdrabniającej do toalety
 • Montaż skrzynek oddawczych
 • Wymiana wodomierzy
 • 838,14
 • 1 490,54
 • 776,82
 • 1 398,22
14 Kaszubska 12,14
 • Wymiana bramy wjazdowej hali garażowej
 • Zakup i montaż pompy odwadniającej
 • Naprawa automatyki drzwiowej w pasażu
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Miejscowa naprawa dachu
 • Wymiana wodomierzy
 • Wyposażenie pomieszczenia gosp. w zlew i podgrzewacz
 • Wymiana automatu drzwiowego w pasażu
 • 9 004,82
 • 1 378,66
 • 854,00
 • 1 483,02
 • 680,00
 • 2 534,27
 • 1 288,88
 • 8 174,00
15 Kościuszki 55
 • Kosztorys inwestorski na ocieplenie budynku
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Montaż barierki, poręczy i kraty wewnętrznej w oknie
 • 544,00
 • 706,20
 • 1 291,46
16 Młyńska 52
 • Częściowa naprawa i malowanie elewacji
 • Częściowe uzupełnienie spoin na kominach
 • Montaż instalacji wodnej i elektr., zlewu i podgrzewacza
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • 3 358,34
 • 675,00
 • 2 381,66
 • 890,24
17 Na Skarpie 13
 • Budowa osłony śmietnikowej - szt. 2
 • Ułożenie polbruku
 • Naprawa wiatrołapu
 • 23 054,00
 • 2 650,06
 • 449,40
18 Nowowiejskiego 12
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Wymiana wodomierzy
 • Montaż instalacji wodno-kanal., zlewu i podgrzewacza
 • Uszczelnienie obróbek blacharskich komina
 • 564,96
 • 948,91
 • 1 484,08
 • 984,40
19 Odrodzenia 4,4a
 • Naprawa izolacji przeciwwodnej hali garażowej
 • Naprawa opierzenia kominów
 • Odświeżenie ścian klatki schodowej
 • 10 024,00
 • 15 085,46
 • 909,50
20 Odrodzenia 16
 • Miejscowe uszczelnienie dachu
 • 749,00
21 Piłsudskiego 71
 • Remont zejścia do piwnicy
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Remont dachu
 • 2 107,90
 • 353,10
 • 118 258,28
22 Piłsudskiego 75,75a
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Docieplenie budynku wraz z remontem dachu
 • Wymiana kanalizacji deszczowej
 • Wymiana pionu kanalizacyjnego w lok. 75/5
 • 1 624,26
 • 272 982,90
 • 8 286,92
 • 529,59
23 H. Sawickiej 12abcd
 • Wymiana tablicy bezpiecznikowej
 • Wykonanie czap kominowych - szt. 2
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Wymiana lamp oświetlających wejścia klatek schod.
 • Wymiana instalacji gazowej w lokalach: 12a/10, 12c/12
 • Docieplenie budynku wraz z remontem wejść do klatek
 • 1 189,31
 • 900,00
 • 3 460,38
 • 1 832,91
 • 2 445,66
 • 379 733,32
24 Sosnowa 13
 • Ułożenie polbruku pod miejsce postojowe
 • Wykonanie instalacji elektr. w pomieszczeniu gosp.
 • Naprawa instalacji antenowej
 • 10 765,53
 • 786,51
 • 324,54
25 Spółdzielcza 2
 • Montaż okien metalowych
 • 716,90
26 Spółdzielcza 21
 • Montaż skrzynek oddawczych
 • Montaż polimerowego lustra drogowego
 • Prace elektryczne na klatce schodowej
 • Częściowe odświeżenie ścian klatki schodowej
 • Wykonanie zabezpieczenia różnicowo - prądowego
 • Wykonanie i montaż drabiny wyjścia na dach
 • Odnowienie i malowanie balustrady przed sklepami
 • 1 205,36
 • 1 159,00
 • 2 911,37
 • 602,30
 • 520,02
 • 1 027,20
 • 749,00
27 Zwycięstwa 10
 • Przebudowa wejścia do klatki schodowej
 • Zabezpieczenie konstrukcji więźby dachowej
 • Przeróbka instalacji elektr. i gaz. na klatce
 • Zabezpieczenie ścian przed obsunięciem tynku
 • 19 072,27
 • 3 210,00
 • 2 140,00
 • 460,10
28 Żytnia
 • Montaż lamp oświetleniowych
 • 1 304 97
razem: 1 373 077,30
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2008 r. Przybliżony
koszt w zł
1 Artyleryjska 7/11 A
 • Montaż skrzynek pocztowych
 • Montaż skrzynki na reklamy przed wejściem
 • Montaż regulatorów przeponowych zawory c.o. podpionowe
 • 600,-
 • 85,-
 • 2 100,-
2 Artyleryjska 7/11 B
 • Montaż skrzynek pocztowych
 • Montaż regulatorów przeponowych zawory c.o. podpionowe
 • 600,-
 • 1 600,-
3 Artyleryjska 7/11 C
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż regulatorów przeponowych zawory c.o. podpionowe
 • 600,-
 • 1 600,-
4 Artyleryjska 7/11 D
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż regulatorów przeponowych zawory c.o. podpionowe
 • Montaż skrzynki na reklamy na zewnątrz
 • 600,-
 • 1 850,-
 • 85,-
5 Artyleryjska 7/11 E
 • Montaż regulatorów przeponowych zawory c.o. podpionowe
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż skrzynki na reklamy przed wejściem
 • Montaż nowych obróbek blacharskich
 • Wstawić zamek drzwi do piwnicy wkładkę dorobić do klucza od wejścia
 • 1 850,-
 • 600,-
 • 85,-
 • 1 400,-
 • 200,-
6 Bieszczadzka 3-7
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Remont wiatrołapu i dojścia
 • 1 500,-
 • 22 000,-
7 Chojnowska 84
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • 400,-
8 Drukarska 7
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Wymiana wodomierzy + plombowanie
 • 700,-
 • 1 200,-
9 Hutników 8 A
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż regulatorów przeponowych zawory c.o. podpionowe
 • 800,-
 • 2 100,-
10 Hutników 8 B
 • Montaż skrzynek pocztowych
 • Montaż regulatorów przeponowych zawory c.o. podpionowe
 • Montaż grzejnika w suszarni i usunięcie grzejnika na klatce
 • 900,-
 • 2 000,-
 • 500,-
11 Jana Pawła II 4
  Wymiana skrzynek pocztowych
 • 800,-
12 Kazimierza Wielkiego 2
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • 500,-
13 Kochanowskiego 4
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • 400,-
14 Korczaka 32
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Skrzynka na reklamy przed wejściem lewa strona
 • Montaż domofonu cyfrowego
 • Studzienka od podwórka oczyścić
 • Okienka strych naprawa
 • 450,-
 • 85,-
 • 1 400,-
 • 1 000,-
 • 1 400,-
15 Koziorożca 1
 • Montaż zaworów podpionowych c.o.
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż skrzynki na reklamy
 • Remont zasieku na odpady komunalne
 • 4 000,-
 • 750,-
 • 85,-
 • 1 500,-
16 Koziorożca 5
 • Wymiana skrzynek pocztowych + skrzynka na reklamy przed wejściem
 • Remont zasieku na odpady komunalne
 • 750,-
 • 1 500,-
17 Koziorożca 7-11
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Remont zasieku na odpady komunalne
 • 2 250,-
 • 4 500,-
18 Kwiatowa 15
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Wymiana instalacji kanalizacyjnej
 • 600,-
 • 10 000,-
19 Matejki 15
 • Remont kapitalny dachu
 • Ujecie wody gospodarcze w piwnicy + wodomierz
 • 100 000,-
 • 500,-
20 Metalowców 7
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Przegląd i naprawa instalecji elektrycznej części wspólnej
 • Wymiana zaworów c.o. w piwnicy
 • Remont wejścia
 • 1 250,-
 • 1 000,-
 • 6 700,-
 • 5 900,-
21 Mazowiecka 2
 • Wymiana skrzynek pocztowych + skrzynka na reklamę
 • Remont wejścia wiatrołapu
 • Wymiana okien piwnica i korytarze
 • Porządek w piwnicach
 • Wymiana zaworów c.o. podpionowe
 • Montaż domofonu cyfrowego
 • Montaż zadaszenia nad wejściem
 • Montaż drzwi z tyłu budynku
 • 5 000,-
 • 5 000,-
 • 24 300,-
 • 600,-
 • 16 100,-
 • 7 700,-
 • 600,-
 • 1 800,-
22 Niedzałkowskiego 5
 • Montaż skrzynek pocztowych
 • 600,-
23 Nowy Świat 16
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Wymiana wodomierzy + plombowanie
 • 400,-
 • 900,-
24 Oświęcimska 6
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż skrzynki na reklamy
 • Przed wejściem do budynku lampa z czujką zmierzch ruch
 • Korytarz piwniczny wyłączniki schodowe
 • Nad drzwiami od podwórka naprawić lampę
 • Wymiana poziomu zimnej wody
 • 500,-
 • 85,-
 • 300,-
 • 250,-
 • 150,-
 • 2 500,-
25 Pancerna 23
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż zaworów podpionowych c.o.
 • Montaż domofonu cyfrowego
 • 1 250,-
 • 3 400,-
 • 2 550,-
26 Pancerna 25
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż zaworów podpionowych c.o.
 • 1 250,-
 • 2 550,-
27 Pancerna 27
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • 1 250,-
28 Piechoty 9/13 A
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Wymiana wodomierzy w lokalach + plombowanie
 • Montaż zaworów podpionowych c.o.
 • Montaż zadaszenia nad drzwiami do budynku
 • 800,-
 • 1 700,-
 • 3 700,-
 • 900,-
29 Piechoty 9/13 C
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Naprawa drzwi od podwórka
 • Montaż zaworów podpionowych równoważących c.o.
 • Montaż zadaszenia nad drzwiami do budynku
 • 900,-
 • 650,-
 • 4 100,-
 • 900,-
30 Piechoty 13 AB
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż poręczy na parter po prawej stronie
 • 1 500,-
 • 300,-
31 Rzeczypospolitej 87
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż 3 włączniki światła piwnica podłączyć pod automat schodowy
 • 300,-
 • 500,-
32 Rzeczypospolitej 91
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Wymiana drzwi od podwórka
 • 300,-
 • 600,-
33 Rzeczypospolitej 94-102
 • Utwardzenie terenu pod kontener i ustawienie zasieku
 • Wymiana wodomierzy + plombowanie
 • 15 700,-
 • 3 000,-
34 Rzeczypospolitej 97
 • Wymiana instalacji wodnej poziom
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • 1 900,-
 • 300,-
35 Rzeczypospolitej 101-103
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Wymiana drzwi wejściowych x 2 szt.
 • Wymiana wodomierzy + plombowanie
 • 300,-
 • 3 800,-
 • 1 200,-
36 Rzeczypospolitej 121-123
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • 900,-
37 Rzeczypospolitej 124-127
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Remont elewacji
 • Wymiana pokrycia dachowego część ceramiczna
 • Wymiana drzwi wejściowych
 • Wymiana okien część wspólna
 • 1600,-
 • 140 000,-
 • 140 000,-
 • 10 000,-
 • 17 000,-
38 Senatorska 34
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Wymiana 1 pionu wod- kan mieszkania parzyste
 • 600,-
 • 10 000,-
39 Skarbka 5
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Wymiana wodomierzy + plombowanie
 • 500,-
 • 1 000,-
40 Skłodowskiej 4
 • Remont kapitalny dachu
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • 100 000,-
 • 750,-
41 Szczytnica 146
 • Montaż skrzynek pocztowych
 • Wymiana okien
 • Montaż 5 tablic ogłoszeń na klatkach schodowych
 • 3600,-
 • 11 500,-
 • 400,-
42 Środkowa 2
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż skrzynki na reklamy
 • 750,-
 • 85,-
43 Środkowa 4
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Plombowanie wodomierzy
 • Montaż Zasuwki bramka do piwnicy
 • 700,-
 • 400,-
 • 50,-
44 Trójcy 3/5 A
 • Montaż regulatorów przeponowych zawory c.o. podpionowe
 • Wymiana okien klatka i piwnica
 • 1 850,-
 • 5 200,-
45 Trójcy 3/5 B
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Wymiana okien część wspólna
 • 750,-
 • 3 350,-
46 Trójcy 3/5 C
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż regulatorów przeponowych zawory c.o. podpionowe
 • 750,-
 • 1 850,-
47 Trójcy 7/9 D
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Naprawa schodów i balustrad
 • Wymiana drzwi wejściowych
 • Remont wejścia + daszek
 • Montaż Domofonu cyfrowego
 • Wymiana wodomierzy w lokalach + plombowanie
 • 600,-
 • 100,-
 • 3 000,-
 • 2 700,-
 • 1 950,-
 • 1 100,-
48 Wrocławska 10/18 A
 • Wymiana skrzynek pocztowych + skrzynka na reklamy koło drzwi
 • Dokończyć wymianę pionów wod-kan
 • 1 650,-
 • 36 000,-
49 Wojciecha 9
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż skrzynki na reklamy przed wejściem
 • Lampę koło piwnicy odłączyć od automatu schodowego
 • Oświetlenie w piwnicy przegląd ? wymiana 1 lampy
 • Remont bramy wejściowej od ulicy pomalować lakierobejcą
 • 400,-
 • 100,-
 • 100,-
 • 1 000,-
50 Inwalidów 6
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • 350,-
51 Inwalidów 4
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Montaż kratki do wycierania obuwia przed wejściem
 • 350,-
 • 400,-
52 Proletariacka 24 AB
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • Wymiana poziomu wodnego zawory wyprowadzić na części wspólne
 • 800,-
 • 4 400,-
53 Rzeczypospolitej 89
 • Wymiana nawierzchni dojścia do klatki - kostka
 • Wymiana domofonu na cyfrowy
 • Nad wejściem od podwórka lampa z czujką zmierzch-ruch
 • Wymiana skrzynek pocztowych
 • 3 050,-
 • 1 300,-
 • 400,-
 • 300,-
razem: 829 295,-
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2008 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM Górna 8 wymiana drzwi wejściowych, montaż kraty wejściowej 20 000,-
2 WM Chopina 1-15 naprawa balkonów, gzymsów, rynien i rur spustowych 20 000,-
razem: 40 000,-
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2010 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM RUDNOWSKA 54 Remont dachu 40 000,00
2 WM GANCARSKA 12A Remont klatki 21 748,00
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2008 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM Głogowska 22-22a
 • modernizacja c.o. ze zbiorowego na indywidualne
 • naprawa dachu
 • 100 000,-
 • 20 000,-
2 WM Głogowska 21-23
 • naprawa dachu
 • 20 000,-
razem: 140 000,-
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2008 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM Mickiewicza 1-3-5
 • docieplenie budynku
 • naprawa dachu
 • remont klatek
 • 400 000,-
2 WM Mickiewicza 20-24
 • remont wejść do klatek schodowych
 • 15 000,-
3 WM Rynek 5
 • docieplenie budynku
 • przebudowa wejścia
 • 120 000,-
4 WM Rynek 6
 • remont wiatrołapu
 • 4 000,-
5 WM Rynek 8
 • wykonanie opaski wokół budynku
 • zagosp. terenu wokół
 • 5 000,-
6 WM Rynek 14-18
 • wykonanie docieplenia budynku
 • 600 000,-
7 WM Skłodowskiej 1-3-5
 • wykonanie docieplenia budynku
 • 300 000,-
8 WM Skłodowskiej 11-13-15
 • wykonanie docieplenia budynku
 • 300 000,-
razem: 1 744 000,-