Remonty w 2009

Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2009 r. Przybliżony
koszt w zł
1 Barlickiego 19
 • Przeróbka krat w oknach klatki schodowej
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • Naprawa wyłazu dachowego
 • Usunięcie graffiti z elewacji z malowaniem
 • 492,00
 • 706,00
 • 390,00
 • 300,00
  1 888,00
2 Barlickiego 21
 • Naprawa mocowania wyłazu
 • Naprawa narożników ścian na klatce schodowej
 • 150,00
 • 140,00
  290,00
3 Barlickiego 23
 • Przeróbka krat w oknach klatki schodowej
 • Montaż ograniczników mocy w piwnicy
 • Naprawa mocowania instalacji odgromowej i drabiny
 • 770,00
 • 390,00
 • 160,00
  1 320,00
4 Bogusława II 26
 • Naprawa pasa nadrynnowego
 • Uzupełnienie tynku na kominie
 • Wykonanie projektu remontu budynku
 • 1 100,00
 • 120,00
 • 1 200,00
  2 420,00
5 Bonin 7
 • Remont dachu
 • Montaż zaworów na instalacji ciepłej wody
 • 14 866,00
 • 740,00
  15 606,00
6 Dworcowa 2
 • Wymiana rynny od frontu budynku
 • Wykonanie izolacji komina
 • Wykonanie odpływu od rozdzielaczy co
 • Wykonanie projektu docieplenia ścian z kolorystyką
 • 1 810,00
 • 500,00
 • 247,00
 • 2 196,00
  4 753,00
7 Dworcowa 6,8,10
 • Opracowanie dokumentacji wykonania inst. gazowej
 • Naprawa rynien od podwórza
 • Udrożnienie przewodów wentylacyjnych piwnicy
 • Wykonanie zamknięcia okienek wyłazowych
 • Naprawa drzwi wejściowych
 • Doprowadzenie oświetlenia do komórki lokatorskie
 • 1 605,00
 • 240,00
 • 3 024,00
 • 150,00
 • 732,00
 • 227,00
  5 978,00
8 Dworcowa 11,15
 • Naprawa obróbek kominowych
 • Częściowa wymiana instalacji gazowej
 • Częściowa wymiana instalacji sanitarnej
 • Naprawa schodów do klatki nr 11
 • Naprawa sufitów galerii
 • Malowanie przejścia pod budynkiem
 • 10 303,00
 • 9 374,00
 • 3 913,00
 • 150,00
 • 3 200,00
 • 1 200,00
  28 140,00
9 Grunwaldzka 13,15
 • Budynek w budowie - wykończenie
 • 80 000,00
10 Harcerska 1
 • Montaż monitoringu przy wejściu do klatki
 • Wykonanie i montaż drabiny na dach
 • 3 151,00
 • 1 369,00
   4 520,00
11 Kalinowa 12-16
 • Oczyszczenie rynien
 • Wykonanie izolacji dachu z uzupełnieniem gontów
 • Zaspoinowanie przewodów kominowych
 • Zakup pojemnika na plastiki
 • Zakup roślin i ziemi do ogrodu
 • 740,00
 • 1 300,00
 • 450,00
 • 321,00
 • 152,00
  2 963,00
12 Kalinowa 35-37c
 • Wyposażenie placu zabaw - piaskownica, ławki, grill
 • Wykonanie osłony śmietnikowej
 • 1 013,00
 • 1 273,00
   
13 Kaszubska 10,10a
 • Wykonanie izolacji na dachu kotłowni - encopur
 • Naprawa pompy rozdrabniającej do toalety
 • Montaż nowych samozamykaczy
 • Likwidacja dziur w elewacji i jej malowanie
 • 1 182,00
 • 652,00
 • 421,00
 • 1 150,00
  2 286,00
14 Kaszubska 12,14
 • Wykonanie ogrodzenia posesji
 • Montaż domofonu przy furtce ogrodzenia
 • Montaż napędu elektrycznego bramy wjazdowej
 • Modernizacja oświetlenia na klatce schodowej - czujki
 • Modernizacja pieca gazowego - wymiana pompy
 • Wymiana częściowa rury spustowej
 • Częściowe malowanie elewacji
 • 17 324,00
 • 3 200,00
 • 3 233,00
 • 1 549,00
 • 1 875,00
 • 300,00
 • 2 100,00
  29 581,00
15 Kościuszki 55
 • Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych
 • Udrożnienie przewodu kominowego
 • Naprawa rury spustowej
 • Wykonanie projektu budowlanego
 • Kompleksowy remont dachu, elewacji i klatki schodowej
 • Wyposażenie pomieszczenia gosposdarczego
 • 1 098,00
 • 481,00
 • 560,00
 • 3 000,00
 • 165 989,00
 • 918,00
  172 046,00
16 Młyńska 52
 • Naprawa wyłazu dachowego
 • Remont pomieszczenia gospodarczego
 • 650,00
 • 1 330,00
  1 980,00
17 Nowowiejskiego 12
 • Miejscowe uszczelnienie dachu
 • Naprawa osłony śmietnikowej
 • Osuszenie ścian budynku
 • 628,00
 • 599,00
 • 21 230,00
  22 029,00
18 Odrodzenia 4,4a
 • Wykonanie docieplenia ściany garażu
 • Uszczelnienie okna połaciowego
 • Montaż podlicznika wody
 • Wymiana bramy wjazdowej
 • Wymiana skrzynek oddawczych
 • 5 088,00
 • 200,00
 • 789,00
 • 7 698,00
 • 2 259,00
  16 034,00
19 Odrodzenia 16
 • Prace naprawcze na dachu
 • Montaż podgrzewacza z instalacją elektryczną
 • 650,00
 • 1 000,00
  1 650,00
20 Piłsudskiego 71
 • Remont dachu
 • Wykonanie kosztorysu na remont elewacji
 • Modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej
 • 42 191,00
 • 488,00
 • 1 658,00
  44 337,00
21 Piłsudskiego 75,75a
 • Zakończenie prac termomodernizacyjnych
 • Montaż drabiny na dachu budynku
 • Wymiana okienek piwnicznych
 • 27 284,00
 • 454,00
 • 4 150,00
  31 888,00
22 H Sawickiej 12abcd
 • Częściowa wymiana blacharki na dachu
 • Wykonanie dwóch czap kominowych
 • Częściowa wymiana instalacji gazowej
 • 420,00
 • 710,00
 • 3 968,00
  5 098,00
23 Sosnowa 13
 • Montaż blokad parkingowych
 • Montaż anteny do odbioru telewizji TVN
 • Czyszczenie orynnowania z montażem płotków przeciwśniegowych
 • Montaż pergoli
 • 3 330,00
 • 481,00
 • 820,00
 • 420,00
  5 051,00
24 Spółdzielcza 21
 • Modernizacja wjazdu pod budynkiem
 • Częściowa naprawa pasa nadrynnowego i pokrycia ogniomurku
 • Przeróbka okratowania okien na klatce schodowej
 • Montaż nowego wyłazu na dach
 • Zakup pojemnika na piasek
 • Montaż rur na przewodach wentylacyjnych
 • 2 407,00
 • 4 313,00
 • 829,00
 • 1 080,00
 • 431,00
 • 2 000,00
  11 060,00
25 Zwycięstwa 10
 • Wymiana poziomu odcinka rury gazowej w piwnicy
 • 3 400,00
razem: 497 723,00
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2009 r. Przybliżony
koszt w zł
1 Artyleryjska 10
 • Montaż zamków i okuć w drzwiach od podwórka i do piwnicy
 • remont kapitalny dachu od ulicy saperskiej
 • 400
 • 9900
2 Artyleryjska 7/11 C
 • Wymiana pionów wod-kan +wymiana wodomierzy
 • 16 000
3 Artyleryjska 7/11 E
 • Wymiana pionów wod-kan + wymiana wodomierzy
 • Uszczelnienie rynny od ulicy
 • 16000
 • 200
4 Bieszczadzka 3-7
 • Montaż membran - przy zaworach podpionowych c.o.
 • Wymiana obróbek blacharskich dach
 • 3000
 • 6000
5 Hutników 8 A
 • Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym
 • Montaż domofonu cyfrowego
 • 2200
 • 2200
6 Hutników 8 B
 • Montaż domofonu cyfrowego
 • 1500
7 Inwalidów 4
 • Wymiana drzwi wejściowych do budynku
 • Montaż domofonu cyfrowego
 • 2200
 • 1270
8 Inwalidów 6
 • Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym
 • 1000
9 Jana Pawła II 4
 • Wymiana stolarki okiennej klatka
 • Wymiana nawierzchni dojścia do klatki
 • 2000
 • 3700
10 Kazimierza Wielkiego 2
 • Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym
 • 1000
11 Koziorożca 1
 • Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym
 • 2000
12 Koziorożca 5
 • Wymiana nawierzchni dojścia do klatki
 • Montaż domofonu cyfrowego
 • 3000
 • 2000
13 Koziorożca 7-11
 • Naprawa obróbek blacharskich
 • 2000
14 Kwiatowa 15
 • Wymiana stolarki okiennej klatka , ubikacje
 • 3000
15 Kwiatowa 19 - 21
 • Naprawa dachu i obróbek. Czyszczenie obróbek, uszczelnić przed gołębiami
 • 5000
16 Kwiatowa 25
 • Naprawa dachu w/g potrzeb + czapy kominowe
 • 3000
17 Mazowiecka 2
 • Remont parteru
 • Modernizacja oświetlenia korytarzy
 • Remont instalacji elektrycznej w piwnicy + wymiana szafek elektrycznych
 • Wymiana zaworów c.o. przy grzejnikach
 • Wstawienie klamek pomiędzy klatka a korytarzem
 • 7000
 • 4000
 • 10000
 • 25000
 • 1000
18 Nowy Świat 16
 • Kapitalny remont dachu ceramicznego
 • 80000
19 Oświęcimska 6
 • Projekt ocieplenia ściany i szczytów od podwórka
 • 1500
20 Pancerna 23
 • Wymiana stolarki okiennej dach dwa okienka
 • Remont schodów i podestu wejście do klatki
 • 500
 • 2000
21 Pancerna 25
 • Wymiana 2 okien wejście na dach
 • Montaż domofonu - cyfrowy
 • 800
 • 2200
22 Piechoty 9/13 A
 • Remont wejścia
 • Skrzynka na reklamy przed wejściem montaż
 • Remont klatki schodowej
 • Wymiana stolarki okiennej klatka schodowa
 • 1500
 • 100
 • 19000
 • 4200
23 Piechoty 13 AB
 • Wymiana wodomierzy w lokalach z odczytem radiowym
 • Nowe przyłącze wodne do budynku i przeniesiono wodomierz do budynku
 • 4500
 • 13000
24 Rzeczypospolitej 89
 • Wymiana WLZ-tu i obwodów ADM
 • 6650
25 Rzeczypospolitej 94-102
 • Remont piwnic
 • 6000
26 Rzeczypospolitej 101-103
 • Remont elewacji ocieplenie przód budynku
 • 18000
27 Rzeczypospolitej 121-123
 • Ograniczono grzejniki na klatce schodowej i części Wspólne
 • Montaż zaworów przy grzejnikach części wspólne klatka suszarnia
 • Ocieplenie ściany i remont elewacji wymiana stolarki okiennej
 • Kapitalny remont dachu części ceramicznej
 • 250
 • 350
 • 150000
 • 70000
28 Rzeczypospolitej 124-127
 • Montaż zaworów kulowych pod pionami c.o. z zaworem do spuszczania wody
 • Remont wiatrołapów
 • 3000
 • 2000
29 Skarbka 5
 • Wymiana stolarki okiennej klatka schodowa
 • Wymiana drzwi od podwórka i piwnicy
 • 3500
 • 3000
30 Skłodowskiej 4
 • Wymiana wodomierzy w lokalach z odczytem radiowym
 • 2000
31 Szczytnica 129
 • Wymiana pokrycia dachowego
 • Wykonanie WLZ
 • 100000
 • 50000
32 Środkowa 2
 • Wymiana okna na ostatniej kondygnacji
 • 800
33 Środkowa 4
 • Remont kapitalny klatki schodowej
 • 17000
34 Trójcy 3/5 B
 • Remont dachu po burzy
 • Montaż podlicznika wody mierzącego zużycie całej klatki
 • Remont wejścia przed i za drzwiami wejściowymi
 • 7000
 • 800
 • 1000
35 Trójcy 3/5 C
 • Remont dachu po burzy
 • Wymiana okien klatka schodowa i piwnica
 • 7000
 • 4000
36 Trójcy 7/9 D
 • Wymiana stolarki okiennej klatka schodowa
 • Nowe zawory przy grzejnikach c.o.
 • 300
 • 4000
37 Wrocławska 10/18 A
 • Montaż podlicznika wody mierzącego zużycie całej klatki
 • 1500
38 Wojciecha 9
 • Naprawy dachu w/g potrzeb
 • 6000
39 Wrocławska 51
 • Założenie podlicznika wody mierzącego zużycie całej klatki + zawór czerpalny
 • 700
40 Złotoryjska 94
 • Remont kapitalny dachu
 • Zamontować czujkę ruchu x2 w bramie niezależną od oświetlenia klatki
 • 95000
 • 700
razem: 825 420
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2009 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM Chopina 1-15 Naprawa dachu nowoczesna technologia folii w płynie 91 423,00
2 WM Głogowska 15 Remont klatki schodowej 7 490,00
3 WM Komorniki 52 ABC Remont klatek schodowych, naprawa dachu 8 849,00
4 WM Komorniki 53 ABC Remont klatek schodowych, naprawa dachu 9 630,00
5 WM Komorniki 54 ABC Remont klatek schodowych, naprawa dachu 9 010,00
6 WM Makowa 19-27 Montaż płotków śniegowych 1 739,00
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2009 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM Rudnowska 54 Remont dachu, klatki 16 730,00
2 WM Mickiewicza 61 Remont dachu 28 748,00
3 WM ZGODA ul.Sikorskiego 35-39 Montaż daszków wejściowych, wymiana okien 6 267,00
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2009 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM Żeromskiego 13 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 2 940,00
2 WM Głogowska 21-23 Docieplenie ścian szczytowych 22 427,00
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2009 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM Rynek 9-15
 • Remont dachu
 • naprawa instalacji elektrycznej
64 422,00
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2009 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM Budziszyńska 35-37
 • Zamurowanie ekranów na klatkach
 • likwidacja wsypów
25 707,00
2 Kilińskiego 4-6 Wymiana drzwi do piwnic zewnętrznych 516,00
3 WM Mickiewicza 7-9-11
 • Remont dachu z dociepleniem
 • remont klatek, remont wejść
98 000,00
4 WM Mickiewicza 20-24 Docieplenie budynku 320 000,00
5 WM Mickiewicza 67-75 Termomodernizacja budynku 470 000,00
6 WM "NASZ PROMYK"
M. Skłodowskiej-Curie 12-22
Termomodernizacja budynku 120 000,00
7 WM Reja 2 Docieplenie budynku 120 000,00
8 WM Parkowa 8 Montaż instalacji alarmowej 4 111,00
9 WM Reja 1 Docieplenie budynku 120 000,00
11 WM Rynek 6 Docieplenie budynku 125 000,00
12 WM Rynek 7 Docieplenie budynku 125 000,00
13 WM Rynek 8 Docieplenie budynku 120 000,00