Remonty w 2010

Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2010 r. Przybliżony
koszt w zł
1 Barlickiego 19 Wymiana wyłazu dachowego 1 000,00
Przemurowanie 6 kominów z wykonaniem czap betonowych 5 000,00
Miejscowe uszczelnienie dachu 1 200,00
  7 200,00
2 Barlickiego 21 Częściowe malowanie elewacji budynku 3 000,00
Miejscowe uszczelnienie dachu 1 100,00
  4 100,00
3 Barlickiego 23 Miejscowe naprawy dachu po zimie 1 700,00
Przedłużenie 2 przewodów wentylacyjnych 4 200,00
  5 900,00
4 Bonin 7 Naprawa kotła gazowego 2 000,00
Remont przykanalika 12 000,00
  14 000,00
5 Dworcowa 2 Inwentaryzacja przewodów kominowych 1 800,00
  1 800,00
6 Dworcowa 6, 8, 10 Wymiana instalacji gazowej kl 10 18 000,00
Miejscowe naprawy pokrycia dachowego 11 000,00
Wymiana odcinka poziomu wodnego w piwnicy 500,00
Wykonanie instalacji domofonowej kl 10 1 300,00
Wymiana instalacji elektrycznej kl 10 20 000,00
Przemurowanie 2 kominów 25 000,00
  75 800,00
7 Dworcowa 11, 15 Częściowa wymiana instalacji gazowej 6 000,00
  Grunwaldzka 13, 15 Budynek w budowie - wykończenie 3 500,00
9 Kalinowa 12 - 16 Udrożnienie przewodu kominowego 800,00
Renowacja dachu 40 000,00
40 800,00
10 Kalinowa 35 - 37c Częściowa naprawa pokrycia dachu 9 000,00
11 Kaszubska 10, 10a Wymiana spłuczki w toalecie pasażu 300,00
Naprawa pompy rozdrabniającej do toalety pasażu 200,00
Montaż 2 osadników rur spustowych 600,00
Obróbka 2 kominów 1 200,00
2 300,00
12 Kaszubska 12, 14 Malowanie wejścia do pasażu i klatki schodowej 3 700,00
Naprawa czap kominowych 1 100,00
Usunięcie graffiti 3 000,00
Wymiana pompy w studni 500,00
8 300,00
13 Młyńska 52 Przedłużenie 4 przewodów kominowych 5 200,00
14 Monte Cassino 15 - 15c Wymiana wyłazu dachowego 600,00
15 Na Skarpie 13 Naprawa obróbek blacharskich na dachu 900,00
Naprawa poszycia dachowego 500,00
1 400,00
16 Nowowiejskiego 12 Osuszenie ścian budynku 12 000,00
Przeniesienie zaworu głównego wody 800,00
Wymiana panela rozmówczego 2 000,00
14 800,00
17 Odrodzenia 4, 4a Wykonanie wiatrołapu 4 000,00
Częściowa naprawa dachu 4 000,00
8 000,00
18 Odrodzenia 16 Naprawa dachu po wichurze 1 100,00
19 Odrodzenia 32 Naprawa bramy garażowej 1 500,00
20 Osiedle Ogrody Montaż bramy wjazdowej do hali 16 000,00
21 Piłsudskiego 71 Montaż 3 krat w doświetlach piwnic 800,00
Malowanie przedsionka klatki schodowej 1 800,00
2 600,00
22 Piłsudskiego 75, 75a Monitoring i czyszczenie kanalizacji deszczowej 900,00
Częściowa wymiana instalacji gazowej 2 900,00
Usunięcie graffiti 200,00
4 000,00
23 H Sawickiej 12abcd Wymiana szyby w drzwiach 200,00
Usunięcie nieszczelności komina 400,00
600,00
24 Sosnowa 13 Naprawa kotła gazowego 3 700,00
25 Spółdzielcza 21 Przedłużenie 2 przewodów wentylacyjnych 2 500,00
Częściowe krycie dachu papą 2 900,00
Montaż czujników tlenku węgla w lokalach 800,00
Wymiana osadnika rury spustowej 400,00
Usunięcie graffiti 400,00
Czyszczenie i naprawa rynien 500,00
7 500,00
26 Żytnia 30 Wykonanie oświetlenia parkingu i chodnika 12 000,00
Razem: 257 700,00
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2010 r. Przybliżony
koszt w zł
1 ARTYLERYJSKA 10 Wymiana drzwi na strych 1 000,00
2 ARTYLERYJSKA 7/11 A Wykonanie projektu ocieplenia elewacji + wiatrołap 2 000,00
3 ARTYLERYJSKA 7/11 B Wykonanie projektu ocieplenia elewacji + wiatrołap 1 200,00
4 BIESZCZADZKA 3-7 Remont kapitalny dachu
46 700,00
Docieplenie stropodachu 13 600,00
5 DMOWSKIEGO 12 Wymiana stolarki okiennej klatka schodowa, parapet wewnętrzny 2 400,00
Wymiana drzwi wejściowych z tyłu budynku 1 300,00
6 DRUKARSKA 1 Remont kapitalny dachu ceramicznego 75 000,00
7 DRUKARSKA 11 Wymiana Pionów wodno kanalizacyjnych i wodomierzy z odczytem radiowym. 11 300,00
Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej 3 600,00
8 DRUKARSKA 27 Montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach c.o. 5 000,00
9 HUTNIKÓW 8 A Wykonanie projektu ocieplenia elewacji 2 135,00
Wykonanie docieplenia elewacji - częsciowe 20 000,00
Wymiana okien klatka, suszarnia, piwnica 2 szt. Remont klatki schodowej 20 000,00
10 HUTNIKÓW 8 B Wykonanie projektu ocieplenia elewacji 2 135,00
Wykonanie docieplenia elewacji - częsciowe 38 000,00
11 INWALIDÓW 4 Wymiana stolarki okiennej klatka schodowa - okna, drzwi 5 500,00
12 JANA PAWLA II 4 Wymiana wodomierzy na radiowe + plombowanie 1 150,00
Wymiana okien na klatce schodowej 2 390,00
13 K. WIELKIEGO 2 Remont kapitalny dachu 63 000,00
14 KOZIOROŻCA 1 Ocieplenie stropodachu, naprawy obróbek blacharskich 6 900,00
Montaż membran na zaworach podpionowych c.o 2 400,00
15 KOZIOROŻCA 3 Ocieplenie stropodachu i wymiana obróbek blacharskich 7 000,00
Remont dojścia do klatki schodowej 2 100,00
Wymiana stolarki okiennej piwnica 1 740,00
16 KOZIOROŻCA 5 Ocieplenie stropodachu 4 000,00
17 KOZIOROŻCA 7-11 Wykonanie ocieplenia budynku - termomodernizacja 290 000,00
18 KWIATOWA 15 Wymiana drzwi od strony podwórka 1 800,00
Wykonanie podejścia od strony podwórka 700,00
19 KWIATOWA 19-21 Naprawa dachu 6 400,00
20 KWIATOWA 25 Remont kapitalny dachu 51 000,00
Wykonanie wentylacji dla lokalu nr 1 150,00
21 LOTNICZA 3 Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej 6 500,00
Odprowadzenie wody deszczowej przed budynkiem 1 450,00
Montaż domofonu 2 000,00
22 MATEJKI 15 Wymiana instalacji kanalizacyjnej poziom 4 700,00
Montaż wodomierzy radiowych w lokalach 2 000,00
23 MAZOWIECKA 2 Remont parteru 24 000,00
Wymiana 2 pionów wod-kan i cyrkulacji 28 200,00
Wymiana wodomierzy 4 000,00
Remont podjazdu do budynku i Montaż poręczy 4 200,00
Zamknięcie zsypu powyżej II piętra 200,00
Wykonanie chodnika do zsypu 1 000,00
Montaż siatek na kominach 1 200,00
Uszczelnienie łączeń pomiędzy płytami elewacji 2 150,00
24 NOWY ŚWIAT 16 Docieplenie ściany szczytowej 18 900,00
Malowanie klatki 500,00
25 OŚWIĘCIMSKA 6 Wykonanie ocieplenia elewacji od strony podwórka 88 000,00
26 PROLETARIACKA 24 AB Budowa kotłowni olejowej 77 000,00
27 PANCERNA 23 Ocieplenie budynku – częściowe 75 000,00
28 PANCERNA 25 Ocieplenie budynku - częściowe 30 000,00
29 PANCERNA 27 Ocieplenie budynku – termomodernizacja 113 000,00
30 PIECHOTY 13 AB Ocieplenie 3 szczytów 50 000,00
31 PLANETARNA 2,3,4 Remont kapitalny dachu i ocieplenie stropodachu 65 000,00
Wykonanie dojścia do budynku 1 700,00
Montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach c.o. 28 600,00
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej klatka schodowa 23 000,00
32 RZECZYPOSPOLITEJ 89 Remont kapitalny dachu i docieplenie stropodachu 10 700,00
Wymiana wodomierzy 860,00
33 RZECZYPOSPOLITEJ 94-102 Wyrównanie terenu, montaż obrzeża i wysypanie grys pod parking 3 200,00
Naprawy dachu 9 600,00
34 RZECZYPOSPOLITEJ 101-103 Remont klatek i korytarza piwnicy 13 000,00
35 RZECZYPOSPOLITEJ 124-127 Montaż wyłazów na strych 3 000,00
Naprawa oświetlenia ulicznego 3 500,00
Wymiana WIZ w 1 klatce 4 000,00
36 SKARBKA 5 Rozebranie gzymsu drewnianego od ulicy 2 700,00
37 SZCZYTNICA 129 Wykonanie balustrady na 3 klatkach schodowych 8 400,00
38 TRÓJCY 3/5 A Wymiana instalacji elektrycznej WLZ i obwodów w piwnicy 27 000,00
39 TRÓJCY 7/9 D Montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach c.o. 3 500,00
40 TRÓJCY 6-14 Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej 124 000,00
41 WROCŁAWSKA 10/18 A Wymiana stolarki okiennej klatka schodowa i drzwi do zsypów 17 600,00
Malowanie nadbudówki, maszynowni, naprawa kominów, remont wejścia 3 900,00
Naprawa przewodów spalinowych 3 800,00
42 WOJCIECHA 9 Wykonanie chodnika z tyłu budynku 1 800,00
43 WROCŁAWSKA 51 Remont kapitalny dachu 30 000,00
Montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach c.o. 7 500,00
Montaż domofonu cyfrowego 2 750,00
Wymiana 3 pionów wodno kanalizacyjnych i montaż wodomierzy 27 000,00
Montaż licznika ciepła – rozdział c.o. 4 500,00
44 ZŁOTORYJSKA 71 Montaż zaworów termostatycznych z głowicami w lokalach 7 000,00
Montaż licznika ciepła w węźle (oddzielenie się od klatki 73) 3 900,00
Remont wiatrołapu 2 300,00
Naprawa dachu 1 000,00
45 ZŁOTORYJSKA 94 Zamurowanie bramy od podwórka 4 000,00
46 ŻWIRKI I WIGURY 10 Wymiana okien na klatce schodowej 2 400,00
Remont podłogi i lamperii na parterze 6 300,00
Razem: 1 683 110,00 zł
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2010 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM RYNEK 9-15 Termomodernizacja budynku,modernizacja kotłowni 700 000,00
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2010 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM RUDNOWSKA 54 Remont dachu 40 000,00
2 WM GANCARSKA 12A Remont klatki 21 748,00
Razem: 61 748,00 zł
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2010 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM ŻEROMSKIEGO 13 Wymiana stolarki okiennej 2 100,00
Lp Nazwa Wspólnoty Wykonywane remonty w 2010 r. Przybliżony
koszt w zł
1 WM BUDZISZYŃSKA 35-37 Remont klatki schodowej,nowa instalacja części wspólnej 98 000,00
2 WM KOCHANOWSKIEGO Wykonanie boksu śmietnikowego 13 000,00
3 WM MICKIEWICZA 7-9-11 Remont dachu z dociepleniem , remont klatek,remont wejść 98 000,00
4 WM MICKIEWICZA 20-24 montaż daszków wejściowych 9 400,00
5 WM MICKIEWICZA 67-75 Wykonanie daszków wejściowych 17 000,00
6 WM MIEDZIANA 18-22 Termomodernizacja budynku 330 000,00
Razem: 858 721,00 zł