Remonty w 2020

L.p. Wspólnota Prace remontowe Koszt
1 Artyleryjska 10 naprawa instalacji gazowej; 470,00 zł
remont przedsionków 2 348,88 zł
2 Artyleryjska 7/11B remont klatki schodowej 59 800,00 zł
remont instalacji elektrycznej 19 771,40 zł
3 Artyleryjska 7/11E remont pomieszczenia w piwnicy po byłej pralni 13 500,00 zł
4 Bieszczadzka 3-5-7 czyszczenie rynien i rur spustowych, wykonanie zaworu czerpalnego dla potrzeb gospodarczych 1 067,00 zł
naprawa wentylacji rur wentylacyjnych na dachu 847,42 zł
montaż kolców na dachu, czyszczenie rynien 980,00 zł
montaż samo odpowietrzników i zaworów odcinających na pionie centralnego ogrzewania 330,47 zł
wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem 357,70 zł
czyszczenie rynien i rur spustowych 639,60 zł
5 Bracka 10 usuwanie wraku pojazdu , transport, utylizacja 799,50 zł
   
   
wymiana oświetlenia klatki schodowej i remont rozdzielni głównej; 5 700,00 zł
projekt budowlany konstrukcji 8 979,00 zł
wymiana pionu wodnego 8 400,00 zł
6 Chojnowska 84 wykonanie instalacji elektrycznej na klatce schodowej 2 071,12 zł
7 Daszyńskiego 5 wykonanie zabezpieczenia zejścia do piwnicy 1 981,80 zł
8 Dmowskiego 12 remont klatki schodowej, docieplenie elewacji od strony podwórka, wykonanie chodnika z kostki, remont instalacji elektrycznej 169 262,00 zł
9 Drukarska 14 pokrycie gzymsu budynku papą termozgrzewalną 781,52 zł
czyszczenie studzienki kanalizacyjnej i udrożnienie pionu instalacji kanalizacyjnej 618,35 zł
10 Drukarska 6 punktowa naprawa dachu 1 230,00 zł
naprawa drzwi 537,91 zł
11 Dziennikarska 16 wymiana domofonu i naprawa drzwi 883,28 zł
12 Głogowska 23 czyszczenie rynien , naprawa pionu spustowego 809,41 zł
13 Głogowska 42 naprawa domofonu, szklenie okien na klatce schodowej; 293,80 zł
14 Grodzieńska 1-3-5 wymiana odcinka pionu instalacji kanalizacyjnej, usuwanie awarii pionu centralnego ogrzewania 1 426,68 zł
naprawa ogrodzenia 1 180,00 zł
wymiana kaset domofonów 3 600,00 zł
naprawa dachu papowego 1 750,00 zł
15 Hutników 8A wykonanie opaski, montaż czyszczaka, naprawa dachu papowego, udrożnienie odpływu z balkonu lok. 12; montaż płotka 4 567,74 zł
16 Hutników 8B wymiana drzwi do piwnicy 950,00 zł
naprawa odwodnienia balkonu, czyszczenie rynny od podwórka 550,00 zł
17 Jasińskiego 4 pomiary wydajności wentylacji mechanicznej 1 174,75 zł
naprawa windy od strony placu zabaw 174,74 zł
wymiana kaset domofonu 5 850,00 zł
montaż okien na klatce schodowej, montaż parapetów, malowanie klatki schodowej od strony zasieku 10 109,70 zł
wymiana uszkodzonego napędu siłownika sterowania sygnałem 2 430,00 zł
wymiana głowicy termostatycznej 102,47 zł
usunięcie awarii oświetlenia klatki schodowej i wymiana lamp 1 461,01 zł
przegląd klap dymowych 1 230,00 zł
wymiana regulatora ciśnień w węźle ciepła 5 147,12 zł
18 Jaworzyńska 102 wymiana pionu inst. wodno kanalizacyjnej 5 400,00 zł
19 Jaworzyńska 57 naprawa kanalizacji 554,82 zł
20 Jordana 10 wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 231,84 zł
21 Jordana 16 montaż bramy, montaż obudowy zasieku, 5 000,00 zł
22 Jordana 18 czyszczenie rynien, napraw opaski betonowej 1 062,70 zł
23 Kamienna 3 montaż instalacji domofonowej 2 077,54 zł
24 Kamienna 27A wykonanie instalacji domofonu 3 180,00 zł
25 Kamienna 27 wymiana pionu inst. wodno kanalizacyjnej 6 950,01 zł
26 Kartuska 64 usuwanie zatoru inst. kanalizacyjnej 422,25 zł
27 Kazimierza Wielkiego 2 wymiana oświetlenia klatki schodowej 2 300,00 zł
28 Korczaka 32 wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych 492,00 zł
29 Kościelna 4 naprawa dachu punktowa 416,07 zł
30 Koziorożca 1 partycypacja w kosztach budowy zasieku śmietnikowego 4 833,34 zł
remont oświetlenia klatki schodowej i piwnicy; nadzór inspektora 11 593,41 zł
31 Koziorożca 3 partycypacja w kosztach budowy zasieku śmietnikowego 4 833,34 zł
32 Koziorożca 5 partycypacja w kosztach budowy zasieku śmietnikowego 4 833,34 zł
33 Koziorożca 7-9-11 partycypacja w kosztach budowy zasieku śmietnikowego 14 500,00 zł
montaż zamka w drzwiach wejściowych, wymiana opraw oświetleniowych, 1 091,43 zł
naprawa domofonu 260,00 zł
34 Książęca 22 remont klatki schodowej 63 000,00 zł
renowacja drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 7 500,00 zł
35 Kwiatowa 15 remont instalacji oświetleniowej w piwnicy, naprawa drzwi i montaż poręczy 1 749,99 zł
36 Kwiatowa 19-21 wymiana zaworów pod pionowych zaworów pod pionowych 9 900,00 zł
montaż kolców przeciw gołębiom 260,00 zł
37 Kwiatowa 23 wymiana opraw oświetleniowych 430,50 zł
wycinka kasztana 1 500,12 zł
38 Kwiatowa 25 remont kotła gazowego 948,50 zł
39 Kwiatowa 27 czyszczenie rynien i rur spustowych, udrożnienie instalacji kanalizacyjnej 1 776,09 zł
40 Matejki 15 naprawa ogniomuru, czyszczenie rynien 2 600,00 zł
41 Mazowiecka 2 montaż monitoringu 6 856,95 zł
wymiana wodomierzy na wodomierze radiowe 29 623,32 zł
szklenie drzwi wejściowych , wymiana jarzeniówek na klatce schodowej 982,10 zł
wymiana uszkodzonych czujek zmierzchowo -ruchowych 1 165,30 zł
sprawdzanie kamera komina wentylacyjnego , zabezpieczenie kolcami przed ptakami 714,00 zł
42 Moniuszki 3/6C audyt energetyczny, projekt termomodernizacji 5 400,00 zł
wymiana wywiewki kanalizacyjnej na dachu, doszczelnienie 1 350,00 zł
43 Myrka 5 wymiana furtki na plac zabaw, montaż instalacji domofonowej od furtki do budynku (okablowanie) 5 878,00 zł
montaż kasety domofonu 2 600,00 zł
budowa zasieku śmietnikowego 13 900,00 zł
44 Nowy Świat 16 remont schodów 5 000,00 zł
wykonanie nowych skrzydeł drzwi wewnętrznych 3 580,00 zł
montaż poręczy 600,00 zł
wymiana przycisków dzwonkowych , czyszczenie rynien, koszy spustowych 1 026,98 zł
45 Okrężna 5-7-9 projekt budowlany na wzmocnienie stropu 9 225,00 zł
rozbudowa zasieku śmietnikowego 6 437,82 zł
montaż nasady kominowej na wentylacji 369,00 zł
46 Pancerna 23 wymiana pionu wodnego 5 300,00 zł
malowanie elementów klatki schodowej, naprawa uszkodzonej instalacji Oświetleniowej 2 583,00 zł
47 Pancerna 25 demontaż i montaż okna 1 080,56 zł
naprawa dachu papowego 2 860,00 zł
wymiana pionów kanalizacyjnych 35 000,00 zł
48 Pancerna 27 naprawa dachu papowego 1 881,90 zł
montaż samo odpowietrzników 546,48 zł
49 Piastowska 68 wykonanie wymiany rynny 3 548,00 zł
wycięcie drzewa 1 045,44 zł
naprawa dachu papowego 580,00 zł
50 Piechoty 13AB wymiana wew. instalacji zasilania, oświetlenia na klatce schodowej 39 028,00 zł
remont klatki schodowej 29 719,76 zł
naprawa rury spustowej i opaski 1 756,26 zł
51 Planet rana 2-3-4 zagospodarowanie ternu po byłej piaskownicy 5 121,20 zł
ogrodzenie terenu 9 888,00 zł
uszczelnienie komina wentylacyjnego , doszczelnienie blacharki elewacyjnej 1 800,00 zł
montaż słupków wokół zasieku 2 629,74 zł
52 Polarna 2A-E montaż elektrozaczepu i zamka szyfrowego w piwnicy 670,48 zł
czyszczenie rynien , 921,91 zł
53 Rzeczypospolitej 121-123 naprawa blacharki dachu, czyszczenie rynien, montaż kolców przeciw gołębiom; naprawa punktowa dachu 4 133,56 zł
54 Rzeczypospolitej 124-127 malowanie suszarni 1 171,54 zł
docieplenie stropodachu 27 668,30 zł
55 Rzeczypospolitej 58 wykonanie opaski wokół budynku 8 007,08 zł
naprawa dachu i daszków wentylacyjnych 1 340,00 zł
56 Rzemieślnicza 18 naprawa kraty przed wejściem, i od podwórka 692,10 zł
57 Św. Trójcy 3/5A punktowa naprawa dachu 1 820,40 zł
58 Św. Trójcy 3/5C montaż nasady wentylacji, wymiana skorodowanego pionu centralnego ogrzewania; dezynsekcyjna klatki schodowej 1 108,71 zł
59 Św. Trójcy 6-14 malowanie elewacji budynku 118 803,21 zł
opracowanie opinii ornitologa 938,01 zł
60 Wazów 2 wykonanie przebudowy pomieszczenia piwnicznego na potrzeby firmy sprzątającej 6 531,30 zł
61 Wrocławska 10/18A remont elewacji od podwórka naprawa rury spustowej 166 927,23 zł
wymiana wodomierzy 7 048,70 zł
62 Wrocławska 179 wykonanie zasieku śmietnikowego z ogrodzeniem terenu, uporządkowanie terenu 47 700,00 zł
63 Złotoryjska 71 punktowa dachu 393,60 zł
64 Złotoryjska 94 wymiana wodomierzy 2 187,00 zł
wymiana pionu wodno kanalizacyjnego w oficynie 7 200,00 zł
65 Żołnierzy II Armii Wojs. Pol. 1 częściowa naprawa komina, gruntowanie i punktowa naprawa dachu 3 967,53 zł
    Razem koszty remontów 1 153 169,13 zł