Zarządzanie nieruchomościami przez CZN - Przede Wszystkim Uczciwe

Na czym polega prawidłowe zarządzanie nieruchomością??

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Tak właśnie działa CZN.

Jakie nieruchomości skorzystały na naszych usługach?

Prawie wszystkie rodzaje:

 • nowe osiedla bloków (Koszalin, Lubin, Polkowice) i stare kamienice (Głogów, Legnica, Ścinawa),
 • wieżowce (Legnica, Lubin) i małe, kilkurodzinne budynki,
 • bloki przejęte od spółdzielni mieszkaniowych (Chocianów, Legnica, Lubin) czy po spółdzielniach pracowniczych (Bonin, Retków) i nieruchomości wybudowane przez deweloperów (Chocianów, Koszalin, Lubin, Legnica, Mielno, Polkowice, Słupsk),
 • budynki przekazane przez władze samorządowe (Lubin) oraz zagranicznych inwestorów (Legnica),
 • obiekty biurowe (Lubin, Koszalin) i apartamentowce (Mielno),
 • centra handlowe (Legnica, Polkowice) i pasaże handlowe (Koszalin, Lubin),
 • nawet osiedla domków jednorodzinnych
  (Polkowice, Siemianice k/o Słupska).

W jaki sposób sprawujemy zarząd nad nieruchomością?

Jednym słowem - uczciwie:

 • uczciwie przedstawiamy ofertę - nie mamy w umowie żadnych ukrytych kruczków prawnych,
 • uczciwie zarządzamy supermarketami, kompleksami handlowo-usługowymi, budynkami użyteczności publicznej dbając o mienie i spokój właścicieli oraz komfort użytkowników i klienteli,
 • uczciwie obracamy pieniędzmi - zawsze zakładamy dla wspólnoty mieszkaniowej odrębne od naszego konto w banku, z którego przelewy są możliwe po złożeniu podpisu przez członka zarządu wspólnoty,
 • uczciwie podchodzimy do swoich obowiązków - wypełniamy to do czego zobowiązuje nas umowa i przepisy chociażby nie wchodząc w tajne układy z dłużnikami czy organizując zebrania sprawozdawcze wspólnot zawsze do 31 marca,
 • uczciwie podpisujemy umowy w imieniu zleceniodawcy - w żadnym przypadku nie czerpiemy z ich tytułu pozaumownych przychodów dla siebie,
 • uczciwie rozliczamy media - żadna złotówka z opłat za wodę, ciepło, gaz nie wędruje na nasze konto,
 • uczciwie prowadzimy remonty, wybieramy wykonawcę najlepszego z możliwych w konkursie ofert, do którego zawsze zapraszamy zarząd,
 • uczciwie rozliczamy wszelkie koszty wspólnoty dokładnie je księgując - pełna dokumentacja zawsze jest do wglądu dla każdego członka wspólnoty, a czytelny wykaz wydatków wysyłany jest do wszystkich właścicieli przy okazji rocznych sprawozdań.

Jakie korzyści zapewnia prawidłowy zarząd nieruchomością?

Prawidłowy zarząd gwarantuje pełną, profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia wartości nieruchomości, jej estetyki i do obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Wieloletnie wykonywanie obowiązków dla wielu nieruchomości dostarcza namacalnych dowodów, że tak właśnie zarządza CZN.

Oznacza to, że zamieszkiwanie we Wspólnocie będzie wolne od trosk, a w przypadku sprzedaży lokalu właściciel otrzyma atrakcyjną cenę. Jednocześnie nasza profesjonalna obsługa odciąży Zarząd Wspólnoty od czasochłonnego przygotowywania ofert pozwalających zracjonalizować koszty utrzymania nieruchomości wspólnoty i pozwoli skupić uwagę Zarządu na kontroli naszej pracy w zakresie wykonywania uchwał i zaleceń właścicieli lokali. Podobnie w odniesieniu do nieruchomości komercyjnych. Ich właścicielom współpraca z CZN może przynieść oszczędność czasu i wzrost wartości majątku.