Dokumenty do pobrania

Opis pliku Plik do pobrania
suma kontrolna
Data zamieszczenia
Wzór Pełnomocnictwa, z którym winna stawić się osoba zastępująca właściciela na zebraniu wspólnoty. (id: 5) pelnomocnictwo.pdf
83566 B, SHA1: 050d530a4058d325a3961fd5f62e483c2a786388
11-01-2023 r.
Upoważnienie do rozpoczęcia procedury prawnej (id: 6) upowaznienie.pdf
37994 B, SHA1: a79b608cd240458e34493ac32e47d17861fe2a4a
25-06-2021 r.
USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (id: 304) D20200532Lj.pdf
427377 B, SHA1: 2bc25980f7f710842d5fc81959fe11b4d094469b
25-06-2021 r.