Nasze zasady sprawowania zarządu

Centrum Zarządzania Nieruchomościami spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach działa od 2002 r. Decydujące znaczenie w rozwoju firmy ma społeczna akceptacja stosowanych przez nią zasad zarządzania i administrowania takich jak:

  • sprawne przejmowanie nieruchomości od poprzednich zarządców;
  • oszczędne i przejrzyste gospodarowanie środkami finansowymi poszczególnych wspólnot mieszkaniowych za pośrednictwem wydzielonych rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych;
  • pełne bezpieczeństwo zgromadzonych funduszy dzięki procedurom CZN polegającym na możliwości dokonywania wypłat z konta tylko przy podpisach reprezentanta właścicieli i reprezentanta zarządcy wspólnie, co gwarantuje wzajemną kontrolę nad wydatkami;
  • terminowe wykonywanie przeglądów technicznych i przygotowanie właściwego planu remontów;
  • aktywna i jawna organizacja remontów polegająca na przeprowadzaniu konkursu ofert na wykonanie zadania;
  • szybka reakcja na zgłaszane usterki i awarie w nieruchomości wspólnej;
  • rzeczywista troska o stan czystości i porządku w częściach wspólnych i wokół budynków;
  • stała, robocza więź z zarządami wspólnot mieszkaniowych i właścicielami lokali;
  • pełna jawność wszelkiej dokumentacji dotyczącej nieruchomości, żadnych ukrytych kosztów;
  • uczciwość, kompetencja i dyspozycyjność pracowników, którzy zawsze pamiętają, że zarządca jest dla właścicieli lokali a nie odwrotnie.

Między innymi powyższe zasady i setki decyzji w codziennych sprawach przekonały wielu naszych klientów, by rekomendować swoim znajomym świadczone przez CZN usługi.

Podobne zdanie prezentują Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych, czego wyraz dają każdego roku przy okazji zebrań sprawozdawczych.