Dotacje unijne

Zarządca CZN uhonorowany Certyfikatami poświadczającymi pozyskanie pieniędzy dla wspólnot mieszkaniowych

Wielkim sukcesem zakończyły się starania Centrum Zarządzania Nieruchomościami spółka z o.o. o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez CZN uzyskały aż 4 296 973,96 złotych dotacji. Cieszyć się mogą członkowie wspólnot z Chocianowa, Legnicy, Lubina i Retkowa. Satysfakcję mają też zaangażowani w projekt „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych” pracownicy CZN.

Reprezentujący dział Spółki w Polkowicach Piotr Tomoń, po odebraniu dnia 30 marca 2017 roku wydanych przez Centrum Doradztwa Europejskiego Certyfikatów potwierdzających zdobycie dotacji, powiedział:

Dzisiejsze miłe spotkanie honorujące nasze wysiłki kończy pewien etap. Naszym zadaniem było nie tylko przygotowanie wniosków o dofinansowanie i dokumentacji poszczególnych projektów, ale także uzyskanie wpisów projektów w lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej, opracowanie zakresów rzeczowych i planów funkcjonowania przedsięwzięć, różnego rodzaju analizy oddziaływania na środowisko, i oczywiście analizy finansowe.

Dyrektor oddziału CZN w Lubinie, Robert Kołodziej zwrócił uwagę na szczególną trudność, z jaką zarządca musiał się zmierzyć na początku:

Naszym pierwszym zadaniem było przekonanie członków wspólnot mieszkaniowych do zaryzykowania wejścia w to przedsięwzięcie.

Dlaczego mówimy o ryzyku? Dyrektor Kołodziej wyjaśnia:

Kosztowny audyt i dokumentacja budowlana niezbędne do złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim wcale nie gwarantowały pozyskania unijnych pieniędzy – wszystko zależało od oceny projektu, na który należało przecież wyłożyć środki własne.

Prace nad wdrożeniem projektu CZN zaczął już 2 lata temu. Jako odpowiedzialny zarządca zdobyliśmy odpowiednie informacje i przekazaliśmy je zarządzanym przez nas wspólnotom. Z tymi zarządami, które na przedstawione argumenty zareagowały pozytywnie rozpoczęliśmy żmudną drogę po urzędach miejskich, gminnych i marszałkowskim.

Co było kolejnym krokiem?

Potem przyszedł czas na projekty. Większość zrobiliśmy przy współpracy z Centrum Doradztwa Europejskiego, ale mamy też satysfakcję z samodzielnego przygotowania projektu, co tylko potwierdza pełen profesjonalizm CZN.

Opisując korzyści jakie odniosą wspólnoty, którymi opiekuje się kierowany przez Roberta Kołodzieja oddział, dyrektor wymienia:

Dla przykładu bloki, które przeszły do nas z Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskały dotację w wysokości 85% inwestycji, co dało kwotę bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 2 546 320 ,90 zł. Zakres prac jakie na budynkach w Chocianowie, Retkowie i Lubinie przewidują audyty obejmuje docieplenie ścian, docieplenie stropodachów, docieplenie piwnic, wymianę okien i drzwi, przeróbki instalacji c.o, wykonanie nowych ganków wejściowych, wzmocnienie kotwami chemicznymi wielkiej płyty, demontaż obecnej elewacji, ustawienie na nowo instalacji c.o. i c.w.u.

Spodziewamy się, że takie działania zgodnie z audytem przyniosą oszczędność w opłatach dla mieszkańców w wysokości minimum 35% kosztów c.o.

Z kolei dyrektor oddziału CZN w Legnicy, Renata Szczepanik, miała udział w pozyskaniu dotacji dla legnickich wspólnot. Z dużym uznaniem wypowiedziała się o ich zarządach:

Nasi partnerzy na wspólnotach nie mieli wątpliwości, że start w wyścigu po unijne pieniądze to wielka szansa. Ryzyko było wpisane w zasady ubiegania się o dotacje, ale dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu członków zarządów wspólnot odnieśliśmy sukces.

Ogromnie się cieszę, że gdy razem z zarządami rozstrzygniemy rozpisane już przeze mnie konkursy ofert na wykonanie zadań termomodernizacyjnych, to po zakończeniu inwestycji mieszkańcy odczują oszczędności na kosztach ogrzewania i satysfakcję z pięknej elewacji.

Dyrektor Szczepanik podsumowała:

Olbrzymia kwota sięgająca blisko czterech i pół miliona złotych dotacji, jakie otrzymały będące pod opieką firmy Centrum Zarządzania Nieruchomościami budynki, bez wątpienia jest naszym wspólnym wielkim sukcesem.

Certyfikaty Centrum Doradztwa Europejskiego:

Realizowane projekty:

 • Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przy ulicy Świętej Trójcy 3/5 A,B,C w Legnicy"
 • Numer projektu: RPDS.03.03.01-02-0151/16
 • Całkowita wartość projektu: 342 953,78 PLN
 • Wartość przyznanego dofinansowania: 239 050,22 PLN

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Trójcy 3/5A,B,C w Legnicy. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej pomiędzy wspólnotą mieszkaniową Św. Trójcy 3/5A w Legnicy a wspólnotą mieszkaniową Św. Trójcy 3/5B w Legnicy oraz wspólnotą mieszkaniową Św. Trójcy 3/5C w Legnicy.

Do celów projektu należy między innymi zwiększenie efektywności energetycznej budynku, poprawa środowiska naturalnego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych, a także zmniejszenie rocznego zużycia energii. Planowane cele pragniemy osiągnąć poprzez następujące działania: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi, docieplenie stropodachu. Oprócz termomodernizacji, Wnioskodawca planuje takie działania jak: edukacja mieszkańców z zakresu korzystania z systemu, a także informowanie o przeprowadzonych pracach, ich efektach i korzyściach dla środowiska naturalnego.


 • Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Chocianowie"
 • Numer projektu: RPDS.03.03.01-02-0110/16
 • Całkowita wartość projektu: 3 080 671,65 PLN
 • Wartość przyznanego dofinansowania: 2 546 320,93 PLN

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należącego do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Chocianów. Budynki zlokalizowane są przy ul.Bolka I Świdnickiego 15-23, ul. Armii Krajowej 6-12, ul.Żeromskiego 13, ul.Armii krajowej 5-7, ul.Wesoła 13-13A,ul.Odrodzenia 1-11 w Chocianowie w woj. Dolnośląskim.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Planowany cel pragniemy osiągnąć poprzez następujące działania:docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki drzwiowej.Oprócz termomodernizacji, Wnioskodawca planuję takie działania jak: montaż systemu zarządzana energią, edukacja mieszkańców z zakresu korzystania z systemu, a także informująca o przeprowadzonych pracach, ich efektach i korzyściach dla środowiska naturalnego.


 • Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Retkowie"
 • Numer projektu: RPDS.03.03.01-02-0109/16
 • Całkowita wartość projektu: 649 703,96 PLN
 • Wartość przyznanego dofinansowania: 552 248,34 PLN

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należącego do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Grębocic. Budynki zlokalizowane są w Retkowie nr 46, Retkowie nr 47, Retkowie nr 48, Retkowie nr 49 w woj. Dolnośląskim.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Planowany cel pragniemy osiągnąć poprzez następujące działania: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki drzwiowej. Oprócz termomodernizacji, Wnioskodawca planuję takie działania jak: montaż systemu zarządzana energią, edukacja mieszkańców z zakresu korzystania z systemu, a także informująca o przeprowadzonych pracach, ich efektach i korzyściach dla środowiska naturalnego.


 • Tytuł projektu: "Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie"
 • Numer projektu: RPDS.03.03.01-02-0133/16
 • Całkowita wartość projektu: 1 130 152,01 PLN
 • Wartość przyznanego dofinansowania: 959 354,20 PLN

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej. Budynek jest zlokalizowany przy ul. Budziszyńskiej 35-37 w Lubinie w woj. Dolnośląskim.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Planowany cel pragniemy osiągnąć poprzez następujące działania: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu a także wymianę stolarki okiennej. Oprócz termomodernizacji wnioskodawca planuje przeprowadzić szereg działań takich jak: montaż systemu zarządzania energią z przeszkoleniem mieszkańców, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców informującej o przeprowadzonych pracach, ich efektach i pozytywnym wpływie na środowisko naturalne.


UWAGA! Informacja o wartość przyznanego dofinansowania dla poszczególnych projektów może ulec zmianie i zostanie zaktualizowana po zatwierdzeniu końcowych wniosków o płatność.