Koszalin

Harmonogram wywozu odpadów BIO - zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w okresie 01.01.2020- 31.12.2020
WYWÓZ - BIO.pdf

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. Zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w 2020r. Aktualizacja od 27.12.2019 roku
WYWÓZ - GABARYTY.pdf

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych - zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020
WYWOZY - SEGREGACJA 2020.pdf

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych - zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w okresie 01.01.2020- 31.12.2020
WYWOZY - ZMIESZANE.pdf