Koszalin


Stawka za:

Lokal mieszkalny o powierzchni w przedziale:

odpady zbierane w sposób selektywny

od 0 m2 do 25 m2

18,00 zł

od 25,01 m2 do 30 m2

25,00 zł

od 30,01 m2 do 40 m2

33,00 zł

od 40,01 m2 do 50 m2

39,00 zł

od 50,01 m2 do 70 m2

44,00 zł

od 70,01 m2 do 90 m2

48,00 zł

od 90,01 m2 do 120 m2

51,00 zł

od 120,01 m2 do 150 m2

56,00 zł

powyżej 150,01 m2

60,00 zł

Powierzchnia lokalu użytkowego

0,90 zł/m2


Harmonogram wywozu odpadów BIO - zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w okresie 01.01.2020- 31.12.2020
WYWÓZ - BIO.pdf

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. Zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w 2020r. Aktualizacja od 27.12.2019 roku
WYWÓZ - GABARYTY.pdf

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych - zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020
WYWOZY - SEGREGACJA 2020.pdf

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych - zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w okresie 01.01.2020- 31.12.2020
WYWOZY - ZMIESZANE.pdf