20-12-2018 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Na Skarpie 13 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:
kompleksowego remontu balkonów w budynkach przy ul. Na Skarpie 13,13a,13b w Koszalinie, w zakresie zgodnym z kosztorysami nakładczymi (załącznik nr 1 i 2) z dwoma wariantami, dotyczącymi rodzaju konstrukcji - ocynkowanej i nierdzewnej.
Remont planowany jest w okresie wiosennym 2019r.

    Oferta powinna zawierać:

  1. Kosztorysy w dwóch wariantach.
  2. Cenę brutto.
  3. Składniki cenotwórcze.
  4. proponowany termin wykonania prac.
  5. Okres gwarancji.
  6. Ujęcie nazw materiałów, które zostaną użyte do remontu.

Termin składania ofert do: 18.01.2019r. (piątek)

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w biurze lub wysłać na adres:
Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin
ul. Podgórna 4/1a
75-322 Koszalin
(godziny otwarcia biura: poniedziałek: 9-17, wtorek-piątek: 7-15)

Osoba do kontaktu: Alina Pawlukowicz tel. 94 34 80 999, e-mail: alina.pawlukowicz@czn.pl

Dokumenty do pobrania


Id: 220 Kosztorys nakładczy - stal nierdzewna Kosztorys nakładczy - stal nierdzewna Na Skarpie 13.pdf
91987 B, SHA1: 4217e871967ddf8a6fbf8324a1c7daa224c2b1d3
Id: 219 Kosztorys nakładczy - stal ocynkowana Kosztorys nakładczy - stal ocynkowana Na Skarpie 13.pdf
101540 B, SHA1: b5c44a80ea97480b1f93588462862a8a20a2b789
Id: 218 Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty Na Skarpie 13.pdf
326038 B, SHA1: 5fd840f6019a4b6c2d4bdf7b941f54bd81c1177c