10-03-2020 r. - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 29-33 w Lubinie

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 29-33 w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach realizacji projektu:

„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Parkowa 29-33 w Lubinie"

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 29-33 w Lubinie
  ul. K.B.Kominka 6, 59-100 Polkowice
  NIP 6922363228

 2. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach realizacji projektu: „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Parkowa 29-33 w Lubinie”. Dokumentacja powinna zostać opracowana zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać wykonany na podstawie audytu energetycznego, który jest udostępniony w biurze Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.

 3. Termin oraz miejsce składania ofert

  Miejsce składania ofert: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. ul. K. B. Kominka 6, 59-100 Polkowice drogą pocztową. osobiście bądź mailem na adres: polkowice@czn.pl.

  Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2020 r. o godzinie 15:00. W przypadku przekazania oferty pocztą decyduje data wpłynięcia oferty.

 4. Osoba do kontaktu:
  Robert Kołodziej tel. 505101426
 5. Dokumenty do pobrania