13-09-2021 r. - Zapytanie ofertowe na remont dachu i elewacji – Harcerska 9 w Koszalinie

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Harcerskiej 9 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu i elewacji budynku wspólnoty.

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy w oparciu o załączony przedmiar wraz ze specyfikacją materiałową
  • termin wykonania prac
  • okres gwarancji
  • informację o posiadaniu aktualnej polisy OC

Przed wykonaniem kosztorysu wymagana jest wizja lokalna budynku.

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w biurze lub wysłać na adres:
Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin
ul. Podgórna 4/1a
75-322 Koszalin
z dopiskiem na kopercie: „Oferta na remont dachu i elewacji - Harcerska 9 w Koszalinie”
(godziny otwarcia biura: poniedziałek – piątek: 7-15, środa nieczynne dla klientów).

Termin składania ofert do: 29 października 2021 r.

Dokumenty do pobrania


Id: 351 Kosztorys Nakładczy Kosztorys nakładczy - Harcerska 9.pdf
423084 B, SHA1: 305d39745688248df350566896a02186ee63627b
Id: 350 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertowe Harcerska 9.pdf
325892 B, SHA1: 37233e999a57f4a7754b87cde998a5b47fbb0c05