26-10-2021 r. - Zapytanie ofertowe na remont elewacji – Młyńska 52 w Koszalinie

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 52 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji budynku wspólnoty.

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy w oparciu o załączony przedmiar wraz ze specyfikacją materiałową
  • termin wykonania prac
  • okres gwarancji
  • informację o posiadaniu aktualnej polisy OC

Przed wykonaniem kosztorysu wymagana jest wizja lokalna budynku.

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w biurze lub wysłać na adres:
Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin
ul. Podgórna 4/1a
75-322 Koszalin
z dopiskiem na kopercie: „Oferta na remont elewacji – Młyńska 52 w Koszalinie”
(godziny otwarcia biura: poniedziałek – piątek: 7-15, środa nieczynne dla klientów).
Termin składania ofert do: 03.12.2021 r.

Dokumenty do pobrania


Id: 354 Przedmiar robót CZN Koszalin elewacja przedmiar.pdf
96509 B, SHA1: 1dbd2722a0b1fd75d978201ce66f58b01c4d187f
Id: 355 Zapytanie Ofertowe koszalin-26-10-2021.pdf
520544 B, SHA1: 5b002dcda2e3ed2365ebeb6bc3e589eb3a386ec1