25-11-2020 r. - Zapytanie Ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na
„Wykonanie instalacji domofonowej”

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie
  Ul. K. B. Kominka 6, 59-100 Polkowice
  NIP 5020101480
 2. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji domofonowej w kl. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oferta powinna być sporządzona na podstawie wizji lokalnej i kalkulacji własnej wykonawcy.
 3. Termin oraz miejsce składania ofert
  Miejsce składania ofert: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. ul. K. B. Kominka 6, 59-100 Polkowice drogą pocztową bądź mailowo polkowice@czn.pl
  Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2020 r. do godziny 23:59. W przypadku przekazania oferty pocztą decyduje data wpłynięcia oferty.
 4. Osoba do kontaktu
  Piotr Tomoń - 503187979

Dokumenty do pobrania