24-06-2024 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ RYNEK 22 , 59-300 Lubin

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie remontu – 1.wymiana instalacji wewnętrznej pionu wodno-kanalizacyjnej, 2. wymiana instalacji poziomej w piwnicy, 3.wymiana zaworów z termoregulacją C.O.odcinających w piwnicy - W budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek 22 w Lubinie (budynek 5 kondyg – – ) .

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont instalacji wod-kan. ul. Rynek 22 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 08 lipca 2024 r. do godziny 14:00 .

Planowany termin realizacji lato - jesień 2024r

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową brutto
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Referencje,
  4. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
  6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodnie z zapytaniem ofertowym – kadry kierowniczej , dozoru

Opis prac do wykonania ;

  1. wymiana pionu wod- kanalizacyjnych 1szt
  2. wymiana instalacji poziomej zimnej wody w piwnicy
  3. wymiana zaworów z termoregulacją C.O. odcinających w piwnicy

Dokumenty do pobrania


Id: 398 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertowe Lubin ul.Rynek 22 wod-kan.pdf
136690 B, SHA1: 9b1e98469b37f39b0c31d761d46cc709ff9d90e9