10-08-2020 r. - Zapytanie Ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu elektrycznego w budynkach mieszkalnych i instalacji odgromowej w 59 budynkach 1145 lokalach na terenie Lubina , Ścinawy , Chocianowa , Polkowice , Zaborów , Głogów , Komorniki , Tarnówek, Jęrzychów, Czerńczyce, Krzeczyn Mały, Chobienia, Dziewin, Dłużyce, Turów - zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

  • cenę brutto za lokal
  • cenę brutto za instalację odgromową na jednym budynku
  • referencje

Termin wykonania przeglądów do 10.12.2020r.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1, 59-300 Lubin z dopisem "Przeglądy elektryczne" w terminie do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania


Id: 305 Zapytanie Ofertowe zapytanie-ofertowe-elektryczne-2020r.pdf
89350 B, SHA1: 10278583547a029103de923e0473cdd0c8eaaf63