30-01-2023 r. - Zapytanie Ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej i urządzeń gazowych wraz z drobną naprawą w budynkach mieszkalnych - wspólnot mieszkaniowych w 112 budynkach, 2113 lokalach na terenie Lubina, Ścinawy, Chocianowa, Polkowic, Zaborowa , Głogowa , Komornik, Tarnówka, Jęrzychowa, Czerńczyc, Krzeczyna Małego, Chobieni, Dziewina, Dłużyc, Turowa, Trzebczy, Retkowa, Rudnej - Gwizdanów, Kłębanowic - szczegółowy wykaz w załączeniu zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

  • cenę brutto za lokal
  • referencje

Termin wykonania przeglądów do 30 listopada 2023r.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, t.j. Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1, 59-300 Lubin z dopisem "Przeglądy gazowe" w terminie do 20 lutego 2023 r. do godziny 12:00 .

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Robert Kołodziej tel 505 101 426 i Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 Zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania


Id: 362 Zapytanie Ofertowe 20230130094126609-mod.pdf
436861 B, SHA1: 14b3398f2a347c6989214dc6857b2d8dd1c43133