08-02-2024 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej i urządzeń gazowych wraz z drobną naprawą w budynkach mieszkalnych -wspólnot mieszkaniowych w 126 budynkach 2212 lokalach na terenie Lubina, Ścinawy, Chocianowa, Polkowice, Zaborów, Głogów, Komorniki, Tarnówek, Jęrzychów, Czerńczyce, Krzeczyn Mały, Chobienia, Dziewin, Dłużyce, Turów, Trzebcz, Retków, Rudna – Gwizdanów, Kłębanowice, Buczyna - szczegółowy wykaz w załączeniu, zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

  • cenę brutto za lokal
  • referencje

Termin wykonania przeglądów do 30 listopada 2024r

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin z dopisem ,, Przeglądy gazowe'' w terminie do 20 lutego 2024 r. do godziny 12:00.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Robert Kołodziej tel 505 101 426 i Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania


Id: 392 Wykaz gazowy.pdf
363515 B, SHA1: f96290f4b19893f4ce0c814f9f4d546bd1538ece
Id: 391 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertowe - gazowe 2023r.pdf
152072 B, SHA1: 014f7c681d25489d355f1d79d5f578074909c82c