Zapytania archiwalne

27-05-2024 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów ul. Kolejowa 9 (dok. id: 472)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowa 9 - 59-140 Chocianów Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu papowego budynku – ul. Kolejowa 9 Chocianów / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 10.06.2024 r. do godziny 12:00

Planowany termin prowadzenia robót: lipiec - wrzesień 2024r (do uzgodnienia). Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i P. Piotr Tomoń , 503 187 979 zapytania można również kierować na e-mail: mieczyslaw.mis@czn.pl

więcej...


03-04-2024 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
M. Skłodowskiej-Curie 11-13-15 , 59-300 Lubin
(dok. id: 469)

h3>ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie remontu - wymiana instalacji wewnętrznej gazowej i wodno-kanalizacyjnej. W budynku mieszkalnym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 11-13-15 w Lubinie (budynek 4 kondyg – trzy klatkowy – 36 mieszkań ) . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont instalacji gazowej i wod-kan. ul. M. Skłodowskiej-Curie 11-13-15 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 22 kwietnia 2024 r. do godziny 14:00 .

więcej...


25-03-2024 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Dziewin 41 59-330 Ścinawa (dok. id: 468)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie przebudowy w zakresie napraw i zabezpieczeń profilaktycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dziewin 41, Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie przebudowy w zakresie napraw i zabezpieczeń >profilaktycznych budynku mieszkalnego Dziewin 41 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1, 59-300 Lubin w terminie do 15-04- 2024r. do godziny 14:00

więcej...


08-02-2024 - ZAPYTANIE OFERTOWE (dok. id: 467)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej i urządzeń gazowych wraz z drobną naprawą w budynkach mieszkalnych -wspólnot mieszkaniowych w 126 budynkach 2212 lokalach na terenie Lubina, Ścinawy, Chocianowa, Polkowice, Zaborów, Głogów, Komorniki, Tarnówek, Jęrzychów, Czerńczyce, Krzeczyn Mały, Chobienia, Dziewin, Dłużyce, Turów, Trzebcz, Retków, Rudna – Gwizdanów, Kłębanowice, Buczyna - szczegółowy wykaz w załączeniu, zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.

więcej...


09-10-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Budziszyńska 35-37 (dok. id: 461)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – montaż instalacji i paneli fotowoltaicznych na dachu papowym budynku mieszkalnego przy ulicy Budziszyńska 35-37 w Lubinie / budynek - 11 piętrowy wieżowiec / Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie montaż instalacji i paneli budynku – Budziszyńska 35-37 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 23.10.2023 r. do godziny 12:00

więcej...


18-09-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Komorniki 52 ABC (dok. id: 460)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Komorniki 52 ABC - 59-101 Komorniki
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


18-09-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Komorniki 53 ABC (dok. id: 459)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Komorniki 53 ABC - 59-101 Komorniki
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


18-09-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Komorniki 54 ABC (dok. id: 458)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Komorniki 54 ABC - 59-101 Komorniki
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


18-09-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów ul. Wesoła 13-13A (dok. id: 457)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Wesoła 13-13A - 59-140 Chocianów
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


14-09-2023 - ZAPYTANIE OFERTOWE (dok. id: 456)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie okresowych kontroli i nadzoru przewodów kominiarskich w budynkach mieszkalnych - wspólnot mieszkaniowych w 198 budynkach 3800 lokalach na terenie Lubina, Legnicy, Ścinawy, Chocianowa, Polkowic, Zaborowa, Głogowa, Komornik, Tarnówka, Jęrzychowa, Czerńczyc, Krzeczyna Małego, Chobienii, Dziewina, Dłużyc, Turowa, Trzebcza, Retkowa, Rudnej – Gwizdanów, Kłębanowic, Buczyny - zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego .

więcej...


11-09-2023 - Zapytanie Ofertowe Wspólnot Mieszkaniowych (dok. id: 455)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych ul. Głogowska 24-24B, Bohaterów Wojska Polskiego 46 w Chocianowie oraz Buczyna 49 i Komorniki 52ABC zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

więcej...


07-09-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
LEGNICA ul. Św. Trójcy 7/9 D
(dok. id: 454)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ulicy Św. Trójcy 7/9 D w Legnicy.
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Św Trójcy 7/9 D w Legnicy / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 18-09- 2023 r. do godziny 10:00

więcej...


10-07-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Komorniki 52 ABC (dok. id: 452)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Komorniki 52 ABC - 59-101 Komorniki

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


24-05-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów ul. Odrodzenia 1 - 11 (dok. id: 451)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Odrodzenia 1-11 w Chocianowie

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


15-05-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Budziszyńska 35-37 (dok. id: 450)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Budziszyńska 35-37 w Lubinie / budynek 11 piętrowy wieżowiec /

więcej...


15-05-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Budziszyńska 31-33 (dok. id: 449)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Budziszyńska 31-33 w Lubinie / budynek 11 piętrowy wieżowiec /

więcej...


15-05-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Baligrodzka 1-3 (dok. id: 448)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Baligrodzka 1-3 w Lubinie / budynek 11 piętrowy wieżowiec /

więcej...


24-04-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Jankowskiego 19-21 59-220 Legnica (dok. id: 442)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku – zgodnie z art.62 ust 1 pkt 1 Prawa Budowlanego - przy ulicy Jankowskiego 19-21 w Legnicy, budynek dwu klatkowy 5 kondygnacji - podpiwniczony- garaże.

więcej...


24-04-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Jankowskiego 17 - Pilewskiego 25,59-220 Legnica (dok. id: 441)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku – zgodnie z art.62 ust 1 pkt 1 Prawa Budowlanego - przy ulicy Jankowskiego 17- Pilewskiego 25 w Legnicy , budynek dwu klatkowy 5 kondygnacji - podpiwniczony- garaże.

więcej...


14-03-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Kilińskiego 4-6
59-300 Lubin
(dok. id: 439)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego - podlegający konserwatora zabytków - przy ulicy Kilińskiego 4-6 w Lubinie.

więcej...


08-03-2023 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Kilińskiego 4-6
59-300 Lubin
(dok. id: 438)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego na wykonanie remontu elewacji z kolorystyką w budynku mieszkalnym - podlegający konserwatora zabytków - przy ulicy Kilińskiego 4-6 w Lubinie, wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

więcej...


30-01-2023 - Zapytanie Ofertowe (dok. id: 437)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej i urządzeń gazowych wraz z drobną naprawą w budynkach mieszkalnych - wspólnot mieszkaniowych w 112 budynkach, 2113 lokalach na terenie Lubina, Ścinawy, Chocianowa, Polkowic, Zaborowa , Głogowa , Komornik, Tarnówka, Jęrzychowa, Czerńczyc, Krzeczyna Małego, Chobieni, Dziewina, Dłużyc, Turowa, Trzebczy, Retkowa, Rudnej - Gwizdanów, Kłębanowic - szczegółowy wykaz w załączeniu zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.

więcej...


21-07-2022 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. Traugutta 10 (dok. id: 433)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie - remontu schodów wejściowych do budynku w budynku mieszkalnym Traugutta 10 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont schodów / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 16. sierpnia 2022 r. do godziny 12:00

więcej...


07-04-2022 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Mickiewicza 18,20 59-330 Ścinawa (dok. id: 430)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie projektu budowlanego na wykonanie remontu elewacji z kolorystyką w budynku mieszkalnym - podlegający konserwatora zabytków - przy ulicy Mickiewicza 18 i 20 w Ścinawie , wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.

więcej...


06-04-2022 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów, ul. Fabryczna 15 (dok. id: 429)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Fabryczna 15 w Chocianowie

więcej...


17-03-2022 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubińska 11 59-330 Ścinawa (dok. id: 426)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie projektu budowlanego na wykonanie remontu elewacji z kolorystyką wraz izolacją ścian fundamentowych i wzmocnieniem ław fundamentowych w budynku mieszkalnym – podlegający konserwatora zabytków - przy ulicy Lubińska 11 w Ścinawie, wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.

więcej...


28-02-2022 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin , ul. Kilińskiego 4 - 6 (dok. id: 427)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Kilińskiego 4 - 6 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remont klatek schodowych Kilińskiego 4-6 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 29-03- 2022 r. do godziny 14:00

więcej...


26-10-2021 - Zapytanie ofertowe na remont elewacji – Młyńska 52 w Koszalinie (dok. id: 415)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 52 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji budynku wspólnoty.

więcej...


20-09-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Komorniki 53 ABC (dok. id: 413)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie – Remont – modernizacja kotłowni gazowej 60kW w kaskadowym układzie dwóch kotłów w budynku mieszkalnym Komorniki 53 ABC
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont kotłowni gazowej Komorniki 53 ABC / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 05 pażdziernika 2021 r. do godziny 12:00

więcej...


20-09-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
Komorniki 52 ABC, Komorniki 53 ABC, Komorniki 54 ABC, Trzebcz 46
(dok. id: 412)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie – Remont – wymiana rynien na nowe ocynk. w budynku mieszkalnym Komorniki 52 ABC , Komorniki 53 ABC , Komorniki 54 ABC ,Trzebcz 46.
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont – wymiana rynien/ do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 05 pażdziernika 2021 r. do godziny 12:00

więcej...


13-09-2021 - Zapytanie ofertowe na remont dachu i elewacji – Harcerska 9 w Koszalinie (dok. id: 411)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Harcerskiej 9 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu i elewacji budynku wspólnoty.

więcej...


30-08-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
Lubin ul. M. Skłodowskiej-Curie 11-13-15
(dok. id: 409)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie renowacji elewacji – ściany frontowej i szczytowej-południowej budynku mieszkalnego ( trzy klatkowy – trzy piętrowy ) przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 11-13-15 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji-Lubin ul .M. Skłodowskiej-Curie 11-13-15 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 14 września 2021 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: wrzesień 2021 – pażdziernik 2021r (do uzgodnienia).

więcej...


30-08-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
Lubin ul. Kilińskiego 4 - 6
(dok. id: 408)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – inwentaryzacji wewnętrznej instalacji wod-kanalizacyjnej budynku mieszkalnego przy ulicy Kilińskiego 4 - 6 w Lubinie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie inwentaryzacja wew instalacji wod-kan budynku – Kilińskiego 4-6 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 14.09.2021 r. do godziny 12:00

więcej...


05-08-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. M. Skłodowskiej-Curie 20 - 22 (dok. id: 406)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 20-22 w Lubinie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie – izolacja ścian fundamentowych budynku – M. Skłodowskiej – Curie 20-22 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 19.08.2021 r. do godziny 12:00

więcej...


05-08-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Kilińskiego 4 - 6 (dok. id: 405)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – inwentaryzacji wewnętrznej instalacji wod-kanalizacyjnej budynku mieszkalnego przy ulicy Kilińskiego 4 - 6 w Lubinie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


20-05-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie 59-300 Lubin (dok. id: 396)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 1-Maja 11-11a-11b zaprasza do złożenia oferty na n/w prace ; 1. Remont stropów w mieszkaniach

więcej...


20-05-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie 59-300 Lubin (dok. id: 397)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 1-Maja 11-11a-11b zaprasza do złożenia oferty na n/w prace ; 1. Remont klatki schodowej 11a

więcej...


20-05-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie 59-300 Lubin (dok. id: 395)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 1-Maja 11-11a-11b zaprasza do złożenia oferty na n/w prace ; 1. Remont dachu

więcej...


20-05-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie 59-300 Lubin (dok. id: 401)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 1-Maja 11-11a-11b zaprasza do złożenia oferty na n/w prace ; 1. Zlecenie wykonania projektu budowlanego modernizacji instalacji do mieszkań w obecnym rozkładzie ( gaz , elektryka , wentylacja )

więcej...


20-05-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie 59-300 Lubin (dok. id: 398)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 1-Maja 11-11a-11b zaprasza do złożenia oferty na n/w prace ; 1. Wykonanie nowych schodów drewnianych klatce 11a .

więcej...


20-05-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie 59-300 Lubin (dok. id: 399)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 1-Maja 11-11a-11b zaprasza do złożenia oferty na n/w prace ; 1. Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w mieszkaniach wspólnoty . .

więcej...


20-05-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie 59-300 Lubin (dok. id: 400)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 1-Maja 11-11a-11b zaprasza do złożenia oferty na n/w prace ; 1.. Zlecenie wykonania projektu remont dachu .

więcej...


17-05-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Kilińskiego  - 6 (dok. id: 394)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont kominów budynku mieszkalnego przy ulicy Kilińskiego 4 - 6 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


02-03-2021 - Zapytanie ofertowe na remont i docieplenie elewacji przy ul. Piłsudskiego 71 w Koszalinie (dok. id: 389)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. oddział Koszalin działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 71 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu i docieplenia elewacji budynku wspólnoty. Oferta powinna zawierać:

więcej...


04-02-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Parkowa 21 – 23 w Lubinie 59-300 Lubin (dok. id: 387)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wybór ; na wykonanie monitoringu budynku mieszkalnego / 4 szt kamer wewnętrz .– po dwa na klatce wraz z rejestratorem / przy ulicy Parkowa 21-23 w Lubinie.

więcej...


21-01-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie 59-300 Lubin (dok. id: 385)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wybór ; Eksperta budowlanego z uprawnieniami na zadanie polegającego na wycenieniu stanu technicznego dachu i stropów budynku mieszkalnego przy ulicy 1-Maja 11-11A-11B w Lubinie . Zakres usług tj. wytypowaniu zakresu robót z ich wyceną

więcej...


18-01-2021 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie (dok. id: 384)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wybór ; Eksperta budowlanego z uprawnieniami na zadanie polegającego na wycenieniu remontu klatki schodowej przy ulicy 1-Maja 11A w Lubinie w stanie obecnym oraz wersji jej przebudowy zgodnie z adaptacją.
Zakres usług tj. wytypowaniu zakresu robót z ich wyceną.

więcej...


14-12-2020 - Zapytanie Ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie (dok. id: 380)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na
"Wykonanie remontu klatek schodowych"

więcej...


14-12-2020 - Zapytanie Ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie (dok. id: 379)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na
"Wykonanie remontu klatek schodowych"

więcej...


25-11-2020 - Zapytanie Ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie (dok. id: 377)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na
„Wykonanie instalacji domofonowej”

więcej...


25-11-2020 - Zapytanie Ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie (dok. id: 378)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na
„Wykonanie instalacji domofonowej”

więcej...


02-11-2020 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. 1- Maja 10 (dok. id: 372)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy 1- Maja 10 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont klatki schodowej budynku – 1-Maja 10 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 16.11.2020 r. do godziny 12:00

więcej...


19-10-2020 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Fredry 25 - 31 (dok. id: 371)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Fredry 25-31 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu papowego budynku – Fredry 25-31 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 30.10.2020 r. do godziny 12:00

Planowany termin prowadzenia robót: listopad 2020r (do uzgodnienia).

więcej...


15-09-2020 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 370)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kalinowej 12-16 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

 • remontu dachu, pokrytego gontem, w budynku przy ul. Kalinowa 12-16 w Koszalinie w zakresie zgodnym z kosztorysem ślepym (załącznik nr 1)

więcej...


20-08-2020 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów ul. Krótka 11-13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 367)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Krótka 11-13 w Chocianowie

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Krótka 11-13 w Chocianowie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 09-09- 2020 r. do godziny 10:00< /p>

więcej...


10-08-2020 - Zapytanie Ofertowe (dok. id: 366)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu elektrycznego w budynkach mieszkalnych i instalacji odgromowej w 59 budynkach 1145 lokalach na terenie Lubina , Ścinawy , Chocianowa , Polkowice , Zaborów , Głogów , Komorniki , Tarnówek, Jęrzychów, Czerńczyce, Krzeczyn Mały, Chobienia, Dziewin, Dłużyce, Turów - zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.

więcej...


25-06-2020 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Budziszyńska 35-37 (dok. id: 361)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – utwardzenia terenu wraz z postawieniem wiaty śmietnikowej przy budynku mieszkaniowym przy ulicy Budziszyńska 35-37 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie budowa śmietnika – Lubin ul. Budziszyńska 35-37 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 14.07.2020 r. do godziny 14:00

więcej...


25-06-2020 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. 1- Maja 7 (dok. id: 365)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy 1- Maja 7 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku – 1-Maja 7 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 14.07.2020 r. do godziny 12:00

więcej...


25-06-2020 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
Ścinawa ul . Różana 14
(dok. id: 362)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Różana 14 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu budynku – Ścinawa ul. Różana 14 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 14.07.2020 r. do godziny 14:00

więcej...


25-06-2020 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul.  Różana 4-6 (dok. id: 363)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Różana 14 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu budynku – Ścinawa ul. Różana 14 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 14.07.2020 r. do godziny 14:00

więcej...


25-06-2020 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul.  Różana 8 (dok. id: 364)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Różana 14 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu budynku – Ścinawa ul. Różana 14 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 14.07.2020 r. do godziny 14:00

więcej...


10-03-2020 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 29-33 w Lubinie (dok. id: 349)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 29-33 w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach realizacji projektu:

„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Parkowa 29-33 w Lubinie"

więcej...


20-01-2020 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul . Pl Zjednoczenia 8 (dok. id: 316)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie – remont – wymiana instalacji elektrycznej w kl schodowej i piwnicy w budynku mieszkalnym przy ulicy Pl Zjednoczenia 8 w Ścinawie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont- wymiana instalacji elektrycznej w budynku – Ścinawa ul. Pl Zjednoczenia 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 30.01.2020 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: luty 2020 – czerwiec 2020r (do uzgodnienia).
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i P. Mateusz Grudziński tel. 503 188 028 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

więcej...


25-11-2019 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie (dok. id: 307)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionów wodno- kanalizacyjnych w kl. nr 8.

więcej...


25-11-2019 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie (dok. id: 306)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na wymianę odcinków pionów kanalizacyjnych w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 4 odcinki pionów kanalizacyjnych od piwnicy do parteru.

więcej...


25-11-2019 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie (dok. id: 305)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych w kl. 13A budynku mieszkalnego wielorodzinnego

więcej...


20-11-2019 - Zapytanie Ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Krótka 11-13 w Chocianowie (dok. id: 304)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Krótka 11-13 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego przy ul. krótkiej 11-13 w Chocianowie.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice.

więcej...


18-11-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Różana 8 (dok. id: 303)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Różana 8 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku – Ścinawa ul. Różana 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 27.11.2019 r. do godziny 14:00

więcej...


06-11-2019 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5 w Lubinie (dok. id: 296)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 5 w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach realizacji projektu:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Parkowa 5 w Lubinie"

więcej...


06-11-2019 - Wspólnota Mieszkaniowa Gwizdanów 4-4A (dok. id: 299)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Gwizdanów 4-4A zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach realizacji projektu:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego Gwizdanów 4-4A"

więcej...


06-11-2019 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 31 w Ścinawie (dok. id: 298)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 41 w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach realizacji projektu:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 41 w Ścinawie"

więcej...


06-11-2019 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 3 w Chocianowie (dok. id: 297)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 3 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach realizacji projektu:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Lipowa 3 w Chocianowie"

więcej...


24-10-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. 1- Maja 7 (dok. id: 295)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy 1- Maja 7 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku – 1-Maja 7 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 05.11.2019 r. do godziny 12:00

więcej...


21-10-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Gwizdanów 4, 4a (dok. id: 294)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego Gwizdanów 4, 4a Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji Gwizdanów 4, 4a / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 07-11- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...


21-10-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Kościuszki 41 (dok. id: 293)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki 41 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Kościuszki 41 w Ścinawie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 07-11- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...


05-09-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Parkowa 5 (dok. id: 288)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Lubinie.Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Parkowa 5 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 19-09- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...


05-09-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Parkowa 29-33 (dok. id: 289)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 29-31 w Lubinie

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Parkowa 29-33 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 19-09- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...


05-09-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Parkowa 25-27 (dok. id: 290)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 25-27 w Lubinie

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Parkowa 25-27 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 19-09- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...


05-09-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Parkowa 21-23 (dok. id: 291)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 21-23 w Lubinie

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Parkowa 21-23 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 19-09- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...


22-08-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów ul. Lipowa 3 (dok. id: 287)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowej 3 w Chocianowie

więcej...


22-08-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 59-300 Lubin , ul. Górnicza 2a-2h (dok. id: 286)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji przy lokalach użytkowych , przerobienie rur spustowych i uszczelnienie tarasu nad lokalami użytkowymi w budynku mieszkalnym przy ulicy Górniczej 2a-2h w Lubinie

więcej...


24-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin , ul. Odrodzenia 11c i 11d (dok. id: 284)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu połaci dachowej papowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Odrodzenia 11c i 11d w Lubinie. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remont dachu Odrodzenia 11c i 11d w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 08-08- 2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Różana 12 (dok. id: 277)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie - remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Różana 12 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku - Ścinawa ul. Różana 12 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22.07.2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa, ul. Lubińska 11 (dok. id: 283)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Lubińskiej 11 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie izolacji ścian fundamentowych Lubińskiej 11 w Ścinawie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-07- 2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Lipowa 12 (dok. id: 282)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie - remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowa 12 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu budynku - Ścinawa ul. Lipowa 12 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22.07.2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa, ul. Batorego 22 (dok. id: 281)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Batorego 22 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie izolacji ścian fundamentowych Batorego 22 w Ścinawie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-07- 2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Różana 8 (dok. id: 280)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie - remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Różana 8 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku - Ścinawa ul. Różana 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22.07.2019 r. do godziny 14:00

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Zaborów 78-79 (dok. id: 279)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu dachu papowego budynku mieszkalnego Zaborów 78-79 Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu dachu papowego Zaborów 78-79 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-07-2019 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: sierpień 2019 - pazdziernik 2019r (do uzgodnienia).

więcej...


11-07-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, Rynek 5 (dok. id: 278)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu Klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek 5 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remont klatki schodowej Rynek 5 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-07- 2019 r. do godziny 14:00

więcej...


13-06-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul . Odrodzenia 1-11 (dok. id: 272)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – wymiana odcinków pionów kanalizacyjnych w piwnicy w budynku mieszkalnego przy ulicy Odrodzenia 1-11 w Chocianowie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont – wymiana odcinków pionów kanalizacyjnych -Chocianów ul. Odrodzenia 1-11 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 27-06-2019 r.

więcej...


13-06-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul . Wesoła 13-13a (dok. id: 273)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – wymiana odcinków pionów kanalizacyjnych w piwnicy w budynku mieszkalnego przy ulicy ulicy Wesoła 13-13a w Chocianowie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont – wymiana odcinków pionów kanalizacyjnych -Chocianów ul. Odrodzenia 1-11 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 27-06-2019 r.

więcej...


03-06-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. Kościuszki 30 - 30A (dok. id: 270)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 30-30A w Lubinie

więcej...


03-06-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. Górnicza 2a -2h , 59-300 Lubin (dok. id: 269)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie projektu technicznego na wykonanie – wraz z zakresem robót i kosztorysem inwestorskim:

 1. izolacji fundamentów i ścian fundamentowych budynku wraz wykonaniem drenażu od strony tarasu,
 2. modernizacji instalacji odprowadzenia wody deszczowej przy lokalach usługowych wraz z remontem elewacji,
 3. naprawa izolacji tarasów nad lokalami usługowymi ,

więcej...


30-05-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul . Lipowa 12 (dok. id: 267)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowa 12 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


30-05-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul . Lipowa 12A (dok. id: 268)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowa 12 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


20-05-2019 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 262)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – wymiana odcinków pionów kanalizacyjnych w piwnicy w budynku mieszkalnego przy ulicy Odrodzenia 1-11 w Chocianowie

więcej...


20-05-2019 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 261)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnego przy ulicy Wesoła 13-13a w Chocianowie

więcej...


10-05-2019 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 260)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie projektu, nasadzeń roślinności oraz dalszej jej pielęgnacji przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 11-13-15 w Lubinie na działce oznaczonej nr geodezyjnym 291 obręb 4 Miasta Lubina (teren zielony przed budynkiem) Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


10-04-2019 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 257)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie projektu technicznego na wykonanie – wraz z zakresem robót i kosztorysem inwestorskim:
izolacji fundamentów i ścian fundamentowych budynku wraz wykonaniem drenażu od strony tarasu,
modernizacji instalacji odprowadzenia wody deszczowej przy lokalach usługowych wraz z remontem elewacji,
naprawa izolacji tarasów nad lokalami usługowymi ,

więcej...


04-04-2019 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 254)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 20-22 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remont dachu budynku w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 25- 04- 2019 r. do godziny 10:00

więcej...


24-01-2019 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. 1-Maja 11-11A-11B Zaproszenie do złożenia oferty (dok. id: 251)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji w budynku mieszkalnym przy ulicy 1-Maja 11-11A-11B w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remont elewacji budynku w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22- 02- 2019 r. do godziny 14:00

więcej...


20-12-2018 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 238)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Na Skarpie 13 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: kompleksowego remontu balkonów w budynkach przy ul. Na Skarpie 13,13a,13b w Koszalinie, w zakresie zgodnym z kosztorysami nakładczymi (załącznik nr 1 i 2) z dwoma wariantami, dotyczącymi rodzaju konstrukcji - ocynkowanej i nierdzewnej.
Remont planowany jest w okresie wiosennym 2019 r.

więcej...


20-12-2018 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 237)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej "Żytnia 30" w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: remontu balkonów (szt. 29) na budynku przy ul. Żytniej 30-30d w Koszalinie w zakresie zgodnym z przedmiarem robót (załącznik nr 1) - remont planowany jest w okresie wiosennym 2019 r.

więcej...


05-11-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. Kościuszki 22 - 22A (dok. id: 217)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 22-22A w Lubinie

więcej...


08-10-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. Odrodzenia 11c i 11d (dok. id: 215)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Odrodzenia 11c i 11d w Lubinie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


01-08-2018 - Zaproszenie do złożenia oferty na prace na budynku przy al. Monte Cassino 15-15C w Koszalinie (dok. id: 214)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy al. Monte Cassino 15-15C w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na:
Obłożenie płytkami schodów prowadzących do budynku - płytki gresowe (26m2) - hyperion h10 graphite, podstopnie (100 sztuk) - hyperion h10 graphite steptread oraz cokoły (15sztuk) - hyperion h10 graphite skirting, Obłożenie płytkami elewacyjnymi czoła klatek wejściowych - płytki elewacyjne (60m2).

więcej...


05-07-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul . Lubińska 11 (dok. id: 211)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy ul . Lubińska 11 w Ścinawie, Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku – Ścinawa ul . Lubińska 11 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 23.07.2018 r. do godziny 14:00

więcej...


05-07-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul . Mickiewicza 20 (dok. id: 210)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy ul . Mickiewicza 20 w Ścinawie, Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku – Ścinawa ul . Mickiewicza 20 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 23.07.2018 r. do godziny 14:00

więcej...


05-07-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul . Mickiewicza 18 (dok. id: 209)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy ul . Mickiewicza 18 w Ścinawie, Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku – Ścinawa ul . Mickiewicza 18 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 23.07.2018 r. do godziny 14:00

więcej...


05-07-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa Plac Zjednoczenia 8 (dok. id: 208)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Plac Zjednoczenia 8 w Ścinawie, Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku – Ścinawa ul. Plac Zjednoczenia 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 23.07.2018 r. do godziny 14:00

więcej...


02-07-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5 (dok. id: 207)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5 w Lubinie. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu dachu papowego ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 23-07-2018 r. do godziny 14:00
Planowany termin prowadzenia robót: sierpień 2018 – wrzesień 2018r (do uzgodnienia).

więcej...


02-07-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, Ścinawa (dok. id: 206)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie wymiany okien drewnianych na PCV w klatkach schodowych budynkach mieszkalnych
w Lubinie przy ulicy:

 1. M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5 - klatka schodowa1-go Maja 10 - klatka schodowa i piwniczne
 2. Parkowa 29 - 1szt przy drzwiach wejściowych - nieotwieralna
w Ścinawie przy ulicy:
 1. Mickiewicza 17 – klatka schodowa
 2. Różana 14 - klatka schodowa ( w takim samym układzie jak Różana 12 )
 3. Jana Pawła II 6 - klatka schodowa
 4. Lipowa 17 – klatka schodowa z tyłu budynku

więcej...


20-06-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY LOKALOWEJ Lubin ul. Parkowa 8 (dok. id: 205)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie renowacji elewacji budynku przy ulicy Parkowej 8 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w opisie oferty.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji-Lubin ul. Parkowa 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 10 lipca 2018 r. do godziny 14:00

więcej...


07-06-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Różana 12 (dok. id: 204)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Różana 12 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku – Ścinawa ul. Różana 12 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 20.06.2018 r. do godziny 14:00

więcej...


06-06-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin , Rynek 14 - 18 (dok. id: 203)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Rynek 14-18 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu dachu papowego ul. Rynek 14-18 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-06-2018 r. do godziny 14:00

więcej...


30-05-2018 - ZARZĄDY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Lubin , Ścinawa (dok. id: 202)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie ; wymiany domofonów na budynkach mieszkalnych w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5 - 45m , Kościuszki 30-30A - 12m, Norwida 41-43 - 8m, w Ścinawie przy ulicy Mickiewicza 9 - 5m, Różana 12 – 6m , Różana 14 -5m, Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie wymiany domofonów w Lubinie i Ścinawie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 18-06-2018 r. do godziny 14:00

więcej...


17-05-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 59-330 Ścinawa (dok. id: 193)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie projektów technicznych na wykonanie remontów dachów w budynkach mieszkalnym – budynki podlegające konserwatora zabytków - przy ulicy Lipowa 19 , Lubińska 11 , Mickiewicza 17 , Mickiewicza 18 , Mickiewicza 20 , Plac Zjednoczenia 8 ,Różana 8 , Różana 12 , Różana 14 , w Ścinawie , wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim . Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachów w Ścinawie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 05 czerwca 2018 r. do godziny 14:00 .

więcej...


14-05-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul . Kolejowa 25 (dok. id: 192)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na remont - izolacja ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 25 w Chocianowie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont - izolacja ścian fundamentowych budynku - Chocianów ul. Kolejowa 25 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 30-05- 2018 r. do godziny 14:00

więcej...


24-04-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 20-24 W LUBINIE (dok. id: 188)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na budynku ul. Mickiewicza 20-24 w Lubinie (budynek 3 klatkowy, 4-piętrowy oraz teren wokół budynku, parking wraz ze śmietnikiem).

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin. w terminie do 18.05.2018r. do godziny 14:00.
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynków w celu dokonania oględzin.

więcej...


16-04-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin , ul. 1-Maja 8A (dok. id: 187)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy 1-Maja 8A w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. 1-Maja 8A w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1, 59-300 Lubin w terminie do 22-05- 2018 r. do godziny 14:00

więcej...


05-03-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul . Kolejowa 25 (dok. id: 175)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na remont elewacji bocznej-zachodniej budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 25 w Chocianowie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji bocznej-zachodniej budynku -Chocianów ul. Kolejowa 25 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 27-03- 2018 r. do godziny 14:00

więcej...


05-03-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. 1-Maja 8A (dok. id: 179)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy 1-Maja 8A w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. 1-Maja 8A w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 27-03- 2018 r. do godziny 14:00

więcej...


05-03-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Lipowa 8 (dok. id: 178)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowej 8 w Ścinawie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji budynku – Ścinawa ul. Lipowa 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 27.03.2018 r. do godziny 14:00

więcej...


05-03-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin , ul. Rynek 5 (dok. id: 177)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek 5 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie /z dopiskiem na kopercie wykonanie remont klatki schodowej Rynek 5 w Lubinie/ do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 27-03- 2018 r. do godziny 14:00

więcej...


05-03-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów ul. Lipowa 3 (dok. id: 176)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowej 3 w Chocianowie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Lipowej 3 w Chocianowie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 27-03- 2018 r. do godziny 14:00

więcej...


12-02-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin , ul. Odrodzenia 11A - 11D (dok. id: 60)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie kanalizacji deszczowej -drenaż opaskowy wokół budynku mający na celu obniżenie poziomu wód gruntowych przy ulicy Odrodzenia 11A-11B w Lubinie.
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie /z dopisem na kopercie wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Odrodzenia 11A-11B w Lubinie/ do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 20 marca 2018 r. do godziny 14:00.

więcej...


02-02-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. 1-Maja 8A (dok. id: 170)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy 1-Maja 8A w Lubinie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


01-02-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów ul. Lipowa 3 (dok. id: 172)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji -termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowej 3 w Chocianowie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


01-02-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Lipowa 8 (dok. id: 171)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie - remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowej 8 w Ścinawie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


01-02-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul. Kolejowa 25 (dok. id: 169)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na remont elewacji bocznej-zachodniej budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 25 w Chocianowie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


01-02-2018 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin Rynek 5 (dok. id: 168)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek 5 w Lubinie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


15-05-2017 - Ogłoszenie o wyborze oferenta (dok. id: 255)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych Św. Trójcy 3/5A, Św. Trójcy 3/5B, Św. Trójcy 3/5C w Legnicy ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na: ”Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku należącym do wspólnot mieszkaniowych Św. Trójcy 3/5A; Św. Trójcy 3/5B, Św. Trójcy 3/5C w Legnicy". Warunki zapytania ofertowego spełniła firma: KEMAL M. Kowalczyk R.Bednarz Sp. jawna M. Skłodowskiej-Curie 97A, 59-300 Lubin

więcej...


01-02-2017 - Informacja o wyłonieniu wykonawcy RR/1/01/2017/RE/NInw dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 46 59-150 Grębocice. (dok. id: 266)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 46 59-150 Grębocice informują o wyłonieniu wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu:

„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


25-01-2017 - Informacja o wyłonieniu wykonawcy ZO/001/0110/01/2017-NI dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie. (dok. id: 263)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie informują o wyłonieniu wykonawcy na nadzór inwestorski nad projektem dokumentacją w ramach zadania:

„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


20-01-2017 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W RETKOWIE NR 46 59-150 GRĘBOCICE (Zapytanie ofertowe nr RR/1/01/2017/RE/NInw) (dok. id: 265)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 46 59-150 Grębocice zapraszają do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pt.:

„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


09-01-2017 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. BOLKA I ŚWIDNICKIEGO 15-23 W CHOCIANOWIE (Zapytanie ofertowe nr ZO/001/0110/01/2017-NI) (dok. id: 264)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na nadzór inwestorski nad projektem dokumentacją pt.:

„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...



25.10.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ LUBIN , ul. Fredry 25-27-29-31 (dok. id: 407)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie ; wymiany instalacji poziomej zimnej wody, instalacji poziomej ciepłej wody użytkowej i instalacji poziomej cyrkulacji wraz zaworami podpionowymi w budynku mieszkalnym przy ulicy Freddry 25-27-29-31 w Lubinie ( budynek 4 piętrowy, cztero-klatkowy) . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wymiana instalacji poziomej zimnej i ciepłej wody ul. Fredry 25-27-29-31 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 03 listopada 2017 r. do godziny 14:00

więcej...


19.10.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul . Kolejowa 25 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 405)

Zapraszamy do złożenia ofert na remont elewacji bocznej-zachodniej budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 25 w Chocianowie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji bocznej-zachodniej budynku -Chocianów ul. Kolejowa 25 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 31-10- 2017 r. do godziny 14:00

więcej...


19.10.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów ul. Lipowa 3 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 404)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowej 3 w Chocianowie< Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Lipowej 3 w Chocianowie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 10-11- 2017 r. do godziny 14:00

więcej...


19.10.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. 1-Maja 8A - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 403)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy 1-Maja 8A w Lubinie, Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. 1-Maja 8A w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 10-11- 2017 r. do godziny 14:00

więcej...


11.10.2017 r. - Zaproszenie do złożenia oferty (dok. id: 402)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Odrodzenia 16 w Koszalinie, zaprasza Pana do złożenia oferty na odmalowanie klatki schodowej (jedna klatka, cztery kondygnacje). Ofertę należy złożyć w oparciu o załączony przedmiar robót (załącznik). Przed złożeniem oferty zapraszamy na budynek Wspólnoty w celu dokonania oględzin.
Termin wykonania inwestycji: do 28 lutego 2018 roku.

więcej...


27.09.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5
(dok. id: 398)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie ; wymiany domofonów na budynku mieszkalnego przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie wymiany domofonów przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 1-3-5 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 16-10- 2017 r. do godziny 14:00

więcej...


25.09.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Mickiewicza 20-22-24 w Lubinie (dok. id: 397)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie remontu - wymiana instalacji C.O. w budynku mieszkalnym przy ulicy Mickiewicza 20-22-24 w Lubinie (budynek 4 piętrowy – trzy klatkowy – 45 mieszk ) . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


5.09.2017 r. - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Koszalinie (dok. id: 393)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Koszalinie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na odmalowanie elewacji budynku Wspólnoty.
Do zapytania ofertowego został dołączony kosztorys nakładczy.

więcej...


4.09.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. Parkowa 29-31-33 (dok. id: 392)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 29-31-33 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu dachu papowego ul. Parkowa 29-31-33 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 20-09- 2017 r. do godziny 14:00

więcej...


24.08.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy ZO/0110/1/8/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie (dok. id: 399)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie informują o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


18.08.2017 r. - Informacja o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/7/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie (dok. id: 401)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


18.08.2017 r. - Informacja o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/12/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie (dok. id: 400)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


17.08.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. Parkowa 29-31-33 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 391)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 29-31-33 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu dachu papowego ul. Parkowa 29-31-33 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 29-08- 2017 r. do godziny 14:00

więcej...


10.08.2017 r. - ZARZĄDY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOLEJOWA 2-4-5 W LUBINIE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 390)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów za pomocą iniekcji budynku przy ul. Kolejowa 2 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie wrzesień-październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania zadania.

więcej...


8.08.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie. (dok. id: 389)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”

więcej...


24.07.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 386)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowej 8 w Ścinawie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji budynku – Ścinawa ul. Lipowa 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 02 sierpnia 2017 r. do godziny 14:00

więcej...


20.07.2017 r. - Informacja o wyborze wykonawcy ZO/110/13/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie. (dok. id: 369)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania :
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


19.07.2017 r. - Informacja o braku wyboru wykonawcy ZO/110/14/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie (dok. id: 388)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”

więcej...


19.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie” (dok. id: 380)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wykorze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą :
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


19.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/12/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie (dok. id: 372)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


19.07.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy ZO/110/15/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie. (dok. id: 367)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie informują o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


17.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/7/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie (dok. id: 379)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą :
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


17.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/8/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie (dok. id: 378)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą :
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


17.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/9/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie (dok. id: 377)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą :
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


17.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/10/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie (dok. id: 376)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


17.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/10/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie (dok. id: 375)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


17.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/11/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie (dok. id: 374)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


17.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/12/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie (dok. id: 373)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


13.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego 4/2017/B dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie. (dok. id: 371)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


10.07.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy z zapytania ofertowego ZO/109/2/6/2017-TB dla Wspólnot Mieszkaniowych w Retkowie nr 46, 47, 48, 49 59-150 Grębocice. (dok. id: 385)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnoty Mieszkaniowe w Retkowie nr 46, 47, 48, 49 59-150 Grębocice informują o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


26.06.2017 r. - Zapytanie Ofertowe NR 4/2017/B Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie (dok. id: 353)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


26.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. ŻEROMSKIEGO 13 W CHOCIANOWIE (dok. id: 354)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


26.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. ODRODZENIA 1-11 W CHOCIANOWIE (dok. id: 355)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


26.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. WESOŁA 13-13A W CHOCIANOWIE (dok. id: 356)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


26.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. ARMII KRAJOWEJ 6-12 W CHOCIANOWIE (dok. id: 357)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


26.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. ARMII KRAJOWEJ 5-7 W CHOCIANOWIE (dok. id: 358)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


26.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. BOLKA I ŚWIDNICKIEGO 15-23 W CHOCIANOWIE (dok. id: 359)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


26.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WM W RETKOWIE NR 46 59-150 GRĘBOCICE, WM W RETKOWIE NR 47 59-150 GRĘBOCICE, WM W RETKOWIE NR 48 59-150 GRĘBOCICE, WM W RETKOWIE NR 49 59-150 GRĘBOCICE (dok. id: 360)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnoty Mieszkaniowe w Retkowie nr 46, 47, 48 i 49 59-150 Grębocice zapraszają do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy z zapytania ofertowego 2/2017/B dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie. (dok. id: 366)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie informują o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy ZO/110/10/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie. (dok. id: 365)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie informują o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy z zapytania ofertowego ZO/109/2/6/2017-TB dla Wspólnot Mieszkaniowych w Retkowie nr 46, 47, 48, 49 59-150 Grębocice. (dok. id: 384)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnoty Mieszkaniowe w Retkowie nr 46, 47, 48, 49 59-150 Grębocice informują o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy ZO/110/9/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie. (dok. id: 364)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii krajowej 5-7 w Chocianowie informują o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy ZO/110/8/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie. (dok. id: 363)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie informują o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy ZO/1140/8/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie. (dok. id: 362)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie informują o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie” (dok. id: 383)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą :
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego 3/2017/B dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie. (dok. id: 382)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą :

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie” (dok. id: 381)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą :
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o braku wyboru wykonawcy ZO/110/12/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie. (dok. id: 370)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania :
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Informacja o braku wyboru wykonawcy ZO/110/7/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie. (dok. id: 368)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania :
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

więcej...


23.06.2017 r. - Zarządca CZN sp. z o.o. zaprasza do nawiązania współpracy firm sprzątających z terenu Lubina, Chocianowa. (dok. id: 352)

Zarządca CZN sp. z o.o. zaprasza do nawiązania współpracy firm sprzątających z terenu Lubina, Chocianowa. Osobą do kontaktu ze strony CZN - Dorota kołodziej , email: dorota.kolodziej@czn.pl

więcej...


23.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie. (dok. id: 351)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie. (dok. id: 350)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W RETKOWIE NR 46 59-150 GRĘBOCICE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W RETKOWIE NR 47 59-150 GRĘBOCICE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W RETKOWIE NR 48 59-150 GRĘBOCICE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W RETKOWIE NR 49 59-150 (dok. id: 349)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnoty Mieszkaniowe w Retkowie nr 46, 47, 48 i 49 59-150 Grębocice zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


23.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie. (dok. id: 348)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


21.06.2017 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania: remont i docieplenie elewacji oraz wentylacja w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ul. Złotoryjskiej 94,94of (dok. id: 345)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w uzgodnieniu z zarządem wspólnoty Złotoryjska 94,94of w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na:

 • wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych od frontu i od podwórza
 • remont elewacji frontowej w strefie cokołu w systemie tynków renowacyjnych
 • remont i docieplenie elewacji od podwórka (kamienica i oficyna) w systemie lekkim mokrym z zastosowaniem tynków mineralnych
 • montaż nawiewników i wyrzutni ściennych w strefie cokołu - wentylacja piwnicy

więcej...


21.06.2017 r. - Unieważnienie Zapytania Ofertowego (dok. id: 346)

więcej...


21.06.2017 r. - Informacja o Braku Wyboru Najkorzystniejszej Oferty (dok. id: 347)

więcej...


19.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul . Kolejowa 25 (dok. id: 344)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – zbicia tynków z elewacji ze ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 25 w Chocianowie.

więcej...


7.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ul. Cedrowa 9-11, 13-15 i 17-21 w Lubinie (dok. id: 343)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na budynku ul. Cedrowa 9-11,13-15 i 17-19-21 w Lubinie (budynek 9-11 - 2 klatkowy, 4 piętra; budynek 13-15 – 2 klatkowy, 4 piętra; budynek 17-21- 3 klatkowy, 4 piętrowy oraz teren wokół budynku, parking wraz ze śmietnikiem).

więcej...


2.06.2017 r. - Przetarg nieograniczony Wsp. Mieszk. w Retkowie nr 46, 59-150 Grębocice, Wsp. Mieszk. w Retkowie nr 47, 59-150 Grębocice, Wsp. Mieszk. w Retkowie nr 48, 59-150 Grębocice, Wsp. Mieszk. w Retkowie nr 49, 59-150 Grębocice (dok. id: 336)

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”. Termomodernizacją objętych będzie 4 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

więcej...


2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie... (dok. id: 337)

Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należącego do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Chocianów.

więcej...


2.06.2017 r. - Zapytanie Ofertowe NR 3/2017/B Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie
(dok. id: 333)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wsp. Mieszk. w Retkowie nr 46 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 47 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 48 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 49 59-150 Grębocice (dok. id: 335)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnoty Mieszkaniowe w Retkowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie. (dok. id: 332)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


2.06.2017 r. - Zapytanie Ofertowe NR 2/2017/B Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie (dok. id: 334)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na termomodernizację budynku mieszkalnego w ramach realizacji projektu:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie. (dok. id: 331)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie. (dok. id: 330)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie. (dok. id: 341)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie. (dok. id: 339)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie. (dok. id: 338)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


17.05.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach rozeznania rynku - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie (dok. id: 329)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej informuje, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 17.05.2017r. wyłoniono wykonawcę.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


16.05.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach rozeznania rynku - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie (dok. id: 327)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w związku z rozeznaniem rynku nr RR/01/05/2017/CH/DP z dnia 05.05.2017r. na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej informuje, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 16.05.2017r. wyłoniono wykonawcę.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


16.05.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy w ramach rozeznania rynku - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie (dok. id: 328)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w związku z rozeznaniem rynku nr RR/01/05/2017/RE/DP z dnia 05.05.2017r. na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej informuje, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 16.05.2017r. wyłoniono wykonawcę.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


8.05.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. Odrodzenia 11A - 11D (dok. id: 322)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie kanalizacji deszczowej - drenaż opaskowy wokół budynku mający na celu obniżenie poziomu wód gruntowych przy ulicy Odrodzenia 11A-11B w Lubinie

więcej...


8.05.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Plac Zjednoczenia 8 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 326)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wykonanie remontu dachu na budynku ul. Plac Zjednoczenia 8 w Ścinawie (budynek 3 piętrowy – jednoklatkowy).

więcej...


5.05.2017 r. - Rozeznanie Rynku - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie (dok. id: 320)

Rozeznanie Rynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie; Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie

więcej...


5.05.2017 r. - Rozeznanie Rynku - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie (dok. id: 321)

Rozeznanie Rynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 46, 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 47, 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 48, 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 49, 59-150 Grębocice

więcej...


26.04.2017 r. - Zapytanie Ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie (dok. id: 318)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach realizacji projektu:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

więcej...


24.04.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 316)

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
UL. Mickiewicza 20-22-24 , 59-300 Lubin
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie projektu technicznego na wykonanie instalacji C.O. w budynku mieszkalnym przy ulicy Mickiewicza 20-22-24 w Lubinie (budynek 4 piętrowy - trzy klatkowy) , wraz z zakresem robót i kosztorysem inwestorskim.

więcej...


18.04.2017 r. - Zapytanie Ofertowe wspólnot mieszkaniowych Św. Trójcy 3/5A, Św. Trójcy 3/5B, Św. Trójcy 3/5C w Legnicy (dok. id: 314)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych Św. Trójcy 3/5A, Św. Trójcy 3/5B, Św. Trójcy 3/5C w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na:
”Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku należącym do wspólnot mieszkaniowych Św. Trójcy 3/5A; Św. Trójcy 3/5B, Św.

więcej...


3.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. H. Sawickiej 12ABCD w Koszalinie (dok. id: 313)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. H. Sawickiej 12ABCD w Koszalinie, zwraca się z prośbą o złożenie oferty obejmującej:

 • budowę węzła c.w.u w budynku wraz z przebudową piwnic oraz rozprowadzenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji do mieszkań,
 • wymianę instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych,
 • wymianę instalacji zimnej wody,
 • demontaż piecyków gazowych wraz z likwidacją podejścia instalacji gazowej,
 • wymianę gazomierzy,
 • wymianę pionów kanalizacji sanitarnej,

więcej...


22.03.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Głogów, Sikorskiego 35-37-39 (dok. id: 311)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie renowacji elewacji budynku mieszkalnego ( trzyklatkowy, dwupiętrowy ) przy ulicy Sikorskiego 35-37-39 w Głogowie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji-Głogów ul. Sikorskiego 35-37-39 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godziny 14:00

więcej...


1.03.2017 r. - Zapytanie ofertowe Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Młyńskiej 52 w Koszalinie (dok. id: 312)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp . z o.o. oddział Koszalin działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 52 w Koszalinie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji budynku wspólnoty od ul. Młyńskiej.

więcej...


6.02.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. RYNEK 22, 59-300 LUBIN - Zapytanie ofertowe (dok. id: 309)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego przebudowy i modernizacji pionów instalacji gazowej celem przeniesienia instalacji z mieszkań na klatkę schodową wraz z zakresem robót i kosztorysem inwestorskim.

więcej...


6.02.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 1-3-5 - Zapytanie ofertowe (dok. id: 308)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie remontu tablicy rozdzielczej elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie.

więcej...


6.02.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. TRAUGUTTA 8 59-300 LUBIN - Zapytanie Ofertowe (dok. id: 307)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie wymiany pionów instalacji gazowej wraz z instalacją w mieszkaniach w budynku przy ul. Traugutta 8 w Lubinie. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


6.02.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. CEDROWA 17-21 59-300 LUBIN - Zapytanie Ofertowe (dok. id: 306)

Zapraszamy do złożenia oferty na projekt, wycenę i wykonanie renowacji terenów zielonych przy bloku mieszkalnym należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Cedrowej 17-21 w Lubinie.

więcej...


25.01.2017 r. - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 11,15 w Koszalinie - zapytanie ofertowe (dok. id: 303)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dworcowej 11,15 w Koszalinie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na remont galerii ostatniego piętra budynku Wspólnoty (płytki oraz sufity).

więcej...


16.01.2017 r. - ZARZĄDY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH UL. CEDROWA 9-11, 13-15, 17-21 Zapytanie Ofertowe (dok. id: 304)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na budynku ul. Cedrowa 9-11,13-15 i 17-19-21 w Lubinie (budynek 9-1.1 - 2 klatkowy, 4 piętra ; budynek 13-15 - 2 klatkowy, 4 piętra ; budynek 17-21 - 3 klatkowy, 4 piętrowy oraz teren wokół budynku, parking wraz ze śmietnikiem). Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


8.12.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Lubin ul. Budziszyńska 35-37 (dok. id: 293)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej nawodnionej wraz instalacją elektryczną i hydroforową w budynku mieszkalnym przy ulicy Budziszyńskiej 35-37 w Lubinie

więcej...


14.11.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 1-3-5 (dok. id: 292)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania na budynku ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie .

więcej...


2.11.2016 r. - Oddział Koszalin zaprasza do złożenia oferty na budowę przyłączy i instalacji sanitarnych (dok. id: 291)

Oddział Koszalin zaprasza do złożenia oferty na budowę przyłączy i instalacji sanitarnych:
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej "Bogusławka" w Koszalinie.

więcej...


3.10.2016 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE (dok. id: 290)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu elektrycznego w budynkach mieszkalnych i instalacji odgromowej w 46 budynkach 570 lokalach na terenie Lubina, Ścinawy, Chocianowa, Redków k/Głogowa, Czerniec k/Lubina, Tarnówek k/Polkowic - zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.

więcej...


29.09.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Trzebcz 46 (dok. id: 289)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym Trzebcz 46. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 10 pażdziernika 2016 r. do godziny 14:00.

więcej...


20.09.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. GRODZKA 5-7 (dok. id: 285)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany instalacji gazowej na budynku ul. Grodzka 5-7 w Lubinie (budynek 4 piętrowy - dwu klatkowy).

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


14.09.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOŚCIUSZKI 22-22A (dok. id: 286)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany instalacji gazowej na budynku ul. Kościuszki 22-22A w Lubinie (budynek dwu klatkowy).
Szczegółowy zakres czynności w  załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 27 września  2016 r. do godziny 14:00

więcej...


20.07.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ul. Bałtycka 1-7 w Koszalinie (dok. id: 281)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bałtyckiej 1-7 w Koszalinie, pragnie zaprosić Państwa do złożenia oferty na wykonanie remontu klatek schodowych wraz z instalacją elektryczną.

więcej...


23.06.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. FREDRY 25-31, LUBIN (dok. id: 276)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymianę zaworów podpionowych: instalacji centralnego ogrzewania oraz wodnych na budynku ul. Fredry 25-31 w Lubinie. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 14 lipca 2016 r. do godziny 14:00.

więcej...


20.06.2016 r. - Informacja o wyłonieniu wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie (dok. id: 394)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie przekazuje informację o wyborze wykonawcy na wykonanie audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej

więcej...


20.06.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. MICKIEWICZA 67-75, LUBIN (dok. id: 278)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany domofonów na budynku ul. Mickiewicza 67-75 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 29 lipca 2016 r. do godziny 14:00.

więcej...


1.06.2016 r. - Zapytanie Ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie (dok. id: 395)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.

więcej...


23.05.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 1-3-5 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 265)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany domofonów na budynku ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.

więcej...


23.05.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1-3-5 W LUBINIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 266)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany domofonów na budynku ul. M. Skłodowskiej - Curie 1-3-5 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.

więcej...


23.05.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. GRODZKA 5-7 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 263)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany domofonów na budynku ul. Grodzka 5-7 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.

więcej...


23.05.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 1-3-5 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 264)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany poziomu instalacji centralnego ogrzewania, wymianę zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania na budynku ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.

więcej...


23.05.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1-3-5 W LUBINIE (dok. id: 274)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany domofonów na budynku ul. M. Skłodowskiej - Curie 1-3-5 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 07 lipca 2016 r. do godziny 14:00 (wydłużenie terminu). Planowany termin prowadzenia robót: lipiec-wrzesień 2016 (do uzgodnienia). Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu oględzin. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Gabriela Dwojak tel. 505 496 926 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

więcej...


23.05.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. MICKIEWICZA 1-3-5 (dok. id: 275)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany domofonów na budynku ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 07 lipca 2016 r. do godziny 14:00 wydłużenie terminu).

więcej...


23.05.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. MICKIEWICZA 1-3-5 (dok. id: 277)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany poziomu instalacji centralnego ogrzewania, wymianę zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania na budynku ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 07 lipca 2016 r. do godziny 14:00 ( wydłużenie terminu).

więcej...


23.05.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. GRODZKA 5-7, LUBIN (dok. id: 279)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany domofonów na budynku ul. Grodzka 5-7 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 01 lipca 2016 r. do godziny 14:00 – wydłużenie terminu.

więcej...


23.05.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 282)

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie: wymiany poziomu instalacji centralnego ogrzewania i wymianę zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania na budynku ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 16 sierpnia 2016 r. do godziny 14:00 ( wydłużenie terminu).

więcej...


17.05.2016 r. - Zapytanie ofertowe ul. Dworcowa 6-8-10 w Koszalinie (dok. id: 262)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dworcowej 6-8-10 w Koszalinie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony ul. Dworcowej, zgodnie z załączonym kosztorysem.

więcej...


17.05.2016 r. - Zapytanie ofertowe ul. Dworcowa 6-8-10 w Koszalinie (dok. id: 261)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dworcowej 6-8-10 w Koszalinie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie renowacji belek stalowych stropu nad piwnicami budynku oraz uzupełnienia tynku na sufitach w pomieszczeniach piwnicznych wraz z Ich wzmocnieniem, zgodnie z załączonym kosztorysem nakładczym.

więcej...


12.05.2016 r. - Zapytanie ofertowe ul. Zwycięstwa 30 w Koszalinie (dok. id: 260)

Oddział Koszalin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ocieplenia elewacji przy ul. Zwycięstwa 30 w Koszalinie.

więcej...


4.05.2016 r. - Zapytanie Ofertowe Wspólnot Mieszkaniowych w Chocianowie (dok. id: 396)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych ul. Bolka I Świdnickiego 15-23, Odrodzenia 1-11,, Wesoła 13-13A, Żeromskiego 13 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

więcej...


29.04.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. KOŚCIUSZKI 20-20 A (dok. id: 272)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dwóch klatek na budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 20-20A w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec - październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 22 lipca 2016 r. do godziny 14:30.

więcej...


29.04.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOŚCIUSZKI 20-20 A - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 268)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dwóch klatek na budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 20-20A w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.

więcej...


29.04.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOŚCIUSZKI 20-20 A - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 267)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej na klatkach budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 20-20 A w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec -sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym).

więcej...


29.04.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. KOŚCIUSZKI 20-20 A (dok. id: 273)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej na klatkach budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 20-20 A w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec -sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 04 lipca 2016 r. do godziny 14:30 ( wydłużenie terminu) .

więcej...


25.04.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - UL. ARMII KRAJOWEJ 13 (dok. id: 271)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie: montażu okna dachowego na klatce schodowej, montaż płotków przeciwśniegowych, montaż zamykanej rolety we wnęce obok wejścia do klatki Wspólnoty Mieszkaniowej ul. A. Krajowej 13 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

więcej...


14.03.2016 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE (dok. id: 255)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. O/Koszalin, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej "ŻYTNIA 32" w Koszalinie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie kompleksowego remontu budynku Wspólnoty, zgodnie z załączonym kosztorysem ślepym.

Oferta powinna zawierać:

 • kosztorys ofertowy
 • harmonogram robót wraz z przedziałem czasowym
 • termin gwarancji

więcej...


29.02.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. PARKOWA 21-23 W Lubinie - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 254)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu estakady wejściowej do budynku wraz z remontem barierek oraz wykonanie remontu podejścia do firmy DAFMAN wraz z remontem barierek oraz obudowanie ścian frontowych dolnych wejść do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 21-23 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie kwiecień - sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym).

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 9 maja 2016 r. do godziny 14:00.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Zygmunt Malinowski tel. 662 216 079 oraz Gabriela Dwojak tel. 505 496 926

więcej...


10.12.2015 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 1-3-5 w Lubinie - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 253)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie wymiany pionów instalacji gazowej na budynku ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul.

więcej...


21.09.2015 r. - Remont elewacji budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Koszalinie (dok. id: 238)

Oddział Koszalin zaprasza do złożenia oferty na remont elewacji budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Koszalinie. Oferta powinna zawierać zakres prac określonych w projekcje budowlanym i kosztorysie nakładczym.

więcej...


22.08.2015 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. GÓRNICZA 2A-2H W LUBINIE (dok. id: 237)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie: remontu parteru klatki B, wymiany uszkodzonych płytek przy wejściach do klatek oraz wykonanie nowego przewodu wentylacyjnego w kl. G Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Górnicza 2a-2h w Lubinie.

więcej...


20.08.2015 r. - Wykonanie termomodernizacji budynku Artyleryjska 7/11 C, Artyleryjska 7/11D, Artyleryjska 7/11E w Legnicy (dok. id: 236)

CZN Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Artyleryjska 7/11 C, Artyleryjska 7/11D, Artyleryjska 7/11E w Legnicy zaprasza do złożenia ofert na wykonanie termomodernizacji budynku. Oferta powinna zawierać zakres prac określonych w opisie technicznym i przedmiarze robót.

więcej...


27.07.2015 r. - Zapytanie ofertowe Koszalin ul. Zwycięstwa 30 (dok. id: 232)

Oddział Koszalin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Zwycięstwa 30 w Koszalinie. Oferta powinna zawierać zakres prac określonych w kosztorysie nakładczym.

Termin wykonania: wrzesień - październik 2015 r.

Oferty proszę złożyć do 11 sierpnia 2015 r.

więcej...


22.07.2015 r. - Zapytanie ofertowe Lubin ul. Cedrowa 9-11, Cedrowa 13-15, Cedrowa 17-21 (dok. id: 233)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych na terenie Wspólnot Mieszkaniowych ul. Cedrowa 9-11, Cedrowa 13-15, Cedrowa 17-21 w Lubinie.

Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.

Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień-wrzesień (do uzgodnienia z zamawiającym).

więcej...


22.07.2015 r. - Zapytanie ofertowe Lubin ul. Parkowa 21-23 (dok. id: 234)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie projektu przebudowy dwóch klatek schodowych w celu zamontowania windy z poziomu -1 do poziomu 0 oraz rozbiórki istniejącej kładki na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej ul.

więcej...


20.07.2015 r. - Zapytanie ofertowe Koszalin ul. Młyńska 52 (dok. id: 231)

Oddział Koszalin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu balkonów przy ul. Młyńskiej 52 w Koszalinie.

więcej...


1.07.2015 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 230)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie projektu przebudowy dwóch klatek schodowych w celu zamontowania windy z poziomu -1 do poziomu 0 oraz rozbiórki istniejącej kładki na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 21-23 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień-wrzesień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania zadania.

więcej...


30.06.2015 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 229)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu parteru klatki B Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Górnicza 2a-2h w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień-wrzesień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

więcej...


30.06.2015 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 228)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych na terenie Wspólnot Mieszkaniowych ul. Cedrowa 9-11, Cedrowa 13-15, Cedrowa 17-21 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień-wrzesień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

więcej...


22.06.2015 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 227)

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Oświęcimska 6 w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Oświęcimskiej 6 w Legnicy. Wybór Wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania do uzgodnienia z Zamawiającym. Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

więcej...


18.05.2015 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 217)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie czyszczenia elewacji budynków z mchów w miejscach wskazanych przez Zarząd o powierzchni około 300 m 2 Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 1-15 w Polkowicach. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.

więcej...


18.05.2015 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ul.CHOPINA 1-15 W POLKOWICACH (dok. id: 218)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu wejść do klatek schodowych Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 1-15 w Polkowicach. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie czerwiec -wrzesień (do uzgodnienia z zamawiającym).

więcej...


8.05.2015 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL.Kilińskiego 4-6 w Lubinie - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 216)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu ceramicznego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kilińskiego 4-6 w Lubinie. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000

więcej...


7.04.2015 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE (dok. id: 171)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu elektrycznego w budynkach mieszkalnych i instalacji odgromowej w 30 budynkach 801 lokalach na terenie Lubina, Polkowic, Ścinawy, Głogowa i Chocianowa zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.

więcej...


14.11.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 20-24 (dok. id: 132)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na budynku ul. Mickiewicza 20-22-24 w Lubinie (budynek 3 klatkowy, 4 piętra oraz teren wokół budynku i śmietnika).

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

więcej...


16.10.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 131)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie czyszczenia rynien i ich naprawę w miejscach tego wymagających, poprawę obróbki blacharskiej w klatce G nad mieszkaniem 7 oraz uzupełnienie brakujących kratek na kominach w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Górnica 2 a - 2h w Lubinie

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin.

więcej...


16.09.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 130)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych w budynku 7 klatkowym, 4 piętra oraz tereny zielone. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin.

więcej...


16.09.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 129)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych w budynku 3 klatkowym, 4 piętra. Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 25 września 2014 r. do godziny 14:00.

więcej...


5.08.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. PARKOWA 29-33 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 124)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu klatek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 29-33 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień-październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 30 lipca 2014 r. do godziny 13:00 Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Gabriela Dwojak tel. 503 188

więcej...


5.08.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. PARKOWA 29-33 W LUBINIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 133)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu klatek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 29-33 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 22 sierpnia 2014 r. do godziny 15:00.

więcej...


5.08.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 1-3-5 W LUBINIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 128)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 22 Sierpnia 2014 r. do godziny 15:00.

więcej...


31.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 20-24 W Lubinie - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 137)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie wymiany pionów wodnokanalizacyjnych oraz wymianę przyłącza kanalizacyjnego do klatki nr 20 budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 20-24 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie wrzesień -październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 23 sierpnia 2014 r. do godziny 15:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

więcej...


21.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KILIŃSKIEGO 4-6 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 126)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu ceramicznego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kilińskiego 4-6 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień -październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 14 sierpnia 2014 r. do godziny 15:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

więcej...


18.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 21 W ŚCINAWIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 136)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu z dachówki ceramicznej na Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 21 w Ścinawa . Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-pażdziernik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 08 Sierpnia 2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

więcej...


18.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. LIPOWA 19 W ŚCINAWIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 135)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu papowego -ceramicznego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 19 w Ścinawa . Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 08 Sierpnia 2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

więcej...


18.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. ORLA 1 W ŚCINAWIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 134)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu z dachówki ceramicznej na Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Orla 1 w Ścinawa . Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-pażdziernik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 08 Sierpnia 2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

więcej...


14.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 1-3-5 W LUBINIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 125)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji odgromowej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. M. Skłodowskiej - Curie 1-3-5 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień-pażdziernik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 30 lipca 2014 r. do godziny 13:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028

więcej...


14.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOŚCIUSZKI 41 W ŚCINAWIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 122)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu papowego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 41 w Ścinawa . Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-pażdziernik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 31 lipca 2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

więcej...


14.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOŚCIUSZKI 41 W ŚCINAWIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 121)

Zapraszamy do złożenia oferty na przerobienie instalacji centralnego ogrzewania z przesunięciem pieca i postawieniem nowego komina zewnętrznego z blachy kwasoodpornej na Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kościuszki 41 w Ścinawa . Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 31 lipca 2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

więcej...


11.07.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 120)

Zapraszamy do złożenia oferty na wzmocnienie podparcia spoczników Wspólnoty Mieszkaniowej Komorniki 52 ABC, 53ABC, 54ABC. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 31 lipca 2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000.

więcej...


3.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. LIPOWA 19 W ŚCINAWIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 123)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu papowego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 19 w Ścinawa . Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-pażdziernik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 31 llpca 2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

więcej...


3.07.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 119)

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 21-23 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-pażdziernik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

więcej...


3.07.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 118)

Zapraszamy do złożenia oferty na wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie.

Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-pażdziernik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

więcej...


11.06.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dok. id: 117)

Dotyczy: Oferty na wzmocnienia podparcia spoczników

Występujemy z zaproszeniem do złożenia oferty na remont jw. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.

Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie maj-sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym).

Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie zaproponowana cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Oferty należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Kardynała Bolesława Kominka 6 59-100 Polkowice w terminie do 04.07.2014 r. do godziny 14:00.
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000

więcej...


25.04.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Krzeczyn Wielki 43 B (dok. id: 116)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: Oferty na wykonanie remontu elewacji

Występujemy z zaproszeniem do złożenia oferty na remont jw. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie maj-sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie zaproponowana cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Oferty należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 16 maia 2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000

więcej...


27.02.2014 r. - Oferty na wykonanie cokołu budynku - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Kilińskiego 4-6 W LUBINIE (dok. id: 115)

Występujemy z zaproszeniem do złożenia oferty na remont jw.

Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie marzec-kwiecień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie zaproponowana cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Ostateczny termin na składanie ofert: godz. 14:40 dnia 07.03.2014r.

więcej...


10.12.2013 r. - Rewitalizacja Miasta Ścinawa (ul. Jana Pawła II 6, ul. Szeroka 26, ul. Głogowska 8) (dok. id: 114)

Burmistrz Ścinawy

ZAPRASZA do złożenia oferty na zadanie pn.:
Rewitalizacja budynku, ul. Jana Pawia II 6, Ścinawa, Rewitalizacja budynku ul. Szeroka 26, Ścinawa, Rewitalizacja budynku ul. Głogowska 8, Ścinawa.

więcej...


7.10.2013 r. - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ (dok. id: 113)

W zawiązku z przeprowadzeniem termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Chocianowie ul. Sportowa 2 – 2D przewiduje się następujące prace:

 1. Rozebranie opaski betonowej wokół budynku i wykonanie nowej opaski z wypełnieniem grysem
 2. Rozebranie ocieplenia z supremy
 3. ...

więcej...


16.09.2013 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: Rewitalizacja budynku ul. Szeroka 26, Ścinawa (dok. id: 112)

Na dwie części zapytania ofertowego najkorzystniejsza ofertę złożyła firma: IMPOL - BUD Lidia Maciejewska Słupia pod Kępnem ul. Radosna 3, 63-604 Baranów. Wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu oraz przedstawił najniższą cenę.

więcej...


16.09.2013 r. - Burmistrz Ścinawy ZAPRASZA do złożenia oferty na zadanie pn.: Inspektor nadzoru inwestorskiego zadania pn. Rewitalizacja Miasta Ścinawa (dok. id: 111)

Burmistrz Ścinawy ZAPRASZA do złożenia oferty na zadanie pn.: Inspektor nadzoru inwestorskiego zadania pn. Rewitalizacja Miasta Ścinawa

więcej...


10.09.2013 r. - Zapytanie ofertowe na Rewitalizację Miasta Ścinawa - ul. Batorego 22, Rynek 5, ul.Lipowa 8, ul. Lipowa 10, ul. Głogowska 8 (dok. id: 110)

więcej...


9.09.2013 r. - Burmistrz Ścinawy ZAPRASZA do złożenia oferty na zadanie pn.: Koordynatora projektu pn. Rewitalizacja Miasta Ścinawa (dok. id: 109)

B u r m i s t r z Ś c i n a w y zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Koordynatora projektu pn. Rewitalizacja Miasta Ścinawa dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu 9 ,,Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)’’, Działanie 9.2. ,,Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców’’ współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

więcej...


2.09.2013 r. - Zaproszenie do składania ofert na Rewitalizację budynku ul. Szeroka 26, Ścinawa (dok. id: 108)

Zaproszenie do składania ofert na Rewitalizację budynku: ul. Szeroka 26, Ścinawa i Rewitalizację budynku: ul. Jana Pawła II 6, Ścinawa w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Ścinawa”

więcej...


23.05.2013 r. - Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp.z o.o. O/ Lubin poszukuje do współpracy firmy zajmujące się robotami dekarskimi. (dok. id: 107)

Oferty współpracy prosimy kierować do siedziby Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin.

więcej...


23.05.2013 r. - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-15 w Ścinawie poszukuje firmy do obsługi kotłowni węglowej. (dok. id: 106)

Oferty prosimy składać do dnia 30.06.2013r. w siedzibie Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp.z o.o ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin. W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Mateuszem Grudzińskim tel. 503 188 028

więcej...


13.09.2012 r. - Zapytanie ofertowe Remont Ścinawa ul. Lipowa 10 (dok. id: 103)

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lipowa 10 w Ścinawie , prosimy o złożenie oferty na wykonanie robót - Remont - wymiana pokrycia dachowego oraz remoncie elewacji frontowej , tylnej i bocznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rewitalizacji miasta Ścinawy w budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz robotami towarzyszącymi-zakres robót w załączeniu.

więcej...


12.09.2012 r. - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji i wymiana pokrycia dachowego budynku przy ulicy Jana Pawła II 6 W Ścinawie (dok. id: 105)

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 6 w Ścinawie , prosimy o złożenie oferty na wykonanie robót - Remont elewacji północnej i wschodniej , wymiana pokrycia dachowego w rewitalizacji miasta Ścinawy w budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi-zakres robót w załączeniu.

więcej...


12.09.2012 r. - Zapytanie ofertowe Remont Ścinawa ul. Lipowa 8 (dok. id: 104)

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lipowa 8 w Ścinawie , prosimy o złożenie oferty na wykonanie robót - Remont - wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w rewitalizacji miasta Ścinawy w budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz robotami towarzyszącymi-zakres robót w załączeniu.

więcej...


21.05.2012 r. - Konkurs ofert na termomodernizację wspólnoty Fredry 25-31 (dok. id: 100)

więcej...


8.05.2012 r. - Oddział Lubin, Polkowice, Głogów zaprasza firmy sprzątające do składania ofert współpracy (dok. id: 102)

Oddział Lubin, Polkowice, Głogów zaprasza firmy sprzątające do składania ofert współpracy na zasobach zarządzanych przez CZN, od firmy oczekujemy również umiejętności opieki nad terenami zielonymi.

więcej...


27.04.2012 r. - Ogłoszenie o wynikach przetargu na roboty Głogowska 22-22a w Chocianowie (dok. id: 101)

więcej...


4.04.2012 r. - Roboty budowlane - budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie (dok. id: 99)

Zmiana dotyczy terminu składania i otwarcia ofert w SIWZ oraz planowanego terminu rozpoczęcia robót zawartego w umowie.

W związku z powyższym wprowadza się te zmiany we wszystkich miejscach, w których one występują, dlatego też za obowiązujące należy przyjmować obecne załączniki:

więcej...


2.04.2012 r. - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (dok. id: 98)

w postępowaniu na zadanie pod nazwą: "Roboty budowlane - budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie"

więcej...


21.03.2012 r. - Roboty budowlane, budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie - ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dok. id: 76)

Zmiana dotyczy terminu składania i otwarcia ofert w SIWZ oraz planowanego terminu rozpoczęcia robót zawartego w umowie.

więcej...


16.03.2012 r. - Roboty budowlane - budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie (dok. id: 75)

Polkowice: Roboty budowlane - budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

więcej...


20.02.2012 r. - Rewitalizacja Miasta Ścinawa - zapytanie ofertowe (dok. id: 74)

Rewitalizacja Miasta Ścinawa - zapytanie ofertowe CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn: „Rewitalizacja Miasta Ścinawa”

więcej...


15.01.2010 r. - Koszalin (dok. id: 72)

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA przy ul. Piłsudskiego w Koszalinie zleci wykonanie zagospodarowania terenu Wspólnoty polegającego głównie na ułożeniu polbruku.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 094 34 76 916

Osoba do kontaktu: Jacek Wołkowiecki

więcej...


14.01.2010 r. - Drzwi metalowe (dok. id: 73)

Poszukuję do obsługi firmy z Dolnego Śląska produkującej drzwi metalowe. Oferty proszę przesyłać na adres polkowicki.

więcej...