Zapytania aktualne

25-11-2019 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie (dok. id: 307)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionów wodno- kanalizacyjnych w kl. nr 8.

więcej...


25-11-2019 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie (dok. id: 306)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na wymianę odcinków pionów kanalizacyjnych w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 4 odcinki pionów kanalizacyjnych od piwnicy do parteru.

więcej...


25-11-2019 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie (dok. id: 305)

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych w kl. 13A budynku mieszkalnego wielorodzinnego

więcej...