Zapytania aktualne

20-01-2020 - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul . Pl Zjednoczenia 8 (dok. id: 316)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie – remont – wymiana instalacji elektrycznej w kl schodowej i piwnicy w budynku mieszkalnym przy ulicy Pl Zjednoczenia 8 w Ścinawie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont- wymiana instalacji elektrycznej w budynku – Ścinawa ul. Pl Zjednoczenia 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 30.01.2020 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: luty 2020 – czerwiec 2020r (do uzgodnienia).
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i P. Mateusz Grudziński tel. 503 188 028 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

więcej...