Jakie korzyści przyniesie zmiana?

RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE
MIĘDZY ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIĄ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ
A ZARZĄDZANIEM PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

MASZ TERAZ

MOŻESZ MIEĆ

Twój blok wchodzi w skład wielu budynków mieszkalnych i komercyjnych zarządzanych przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej, więc jego mieszkańcy nie mają możliwości podejmowania decyzji sami o sobie.

Twój blok traktowany jest jako osobna od innych bloków wspólnota mieszkaniowa i jako taka ma własny NIP i Regon oraz zarząd wspólnoty wyłoniony spośród właścicieli lokali – najczęściej jest to trzech Twoich sąsiadów, którzy mogą zlecić wszelkie czynności jakie dotąd wykonywała spółdzielnia profesjonalnej firmie zarządzającej, ale za dużo niższe wynagrodzenie.

Decyzje przekraczające zarząd zwykły zapadają na Walnym Zgromadzeniu, gdzie decyduje większość z obecnych na sali członków spółdzielni, czyli o planach związanych z Twoim budynkiem mogą zdecydować mieszkańcy zupełnie innego bloku.

Decyzje przekraczające zarząd zwykły zapadają poprzez oddanie głosu na Zebraniu Wspólnoty i w razie nieobecności w trybie obiegowym czyli decyduje większość ze wszystkich członków wspólnoty tzn. właścicieli lokali tylko z Twojego budynku.

O wydatkach remontowych w zasadzie decyduje uchwała zarządu i rady nadzorczej spółdzielni, a wypłatę pieniędzy z konta umożliwia podpis pracownika administracji spółdzielni.

O wydatkach remontowych decyduje uchwała członków wspólnoty czyli osób posiadających w twoim bloku mieszkania, a do wypłaty z konta konieczny jest podpis jednego bądź dwóch z właścicieli lokali wchodzących w skład zarządu wspólnoty.

Wpłaty przekazujesz na konto spółdzielni mieszkaniowej, czyli wpłacasz do wspólnej dla wszystkich bloków spółdzielni kasy więc Twoje pieniądze są wykorzystywane na rzecz innych budynków w tym tych komercyjnych należących do spółdzielni.

Wpłaty przekazujesz na własne konto swojej Wspólnoty Mieszkaniowej więc Twoje pieniądze są wykorzystywane tylko na potrzeby Twojego budynku. Prowadzone w sposób jasny i przejrzysty rozliczenia są w każdej chwili do Twojego wglądu.

Składasz się na wspólny dla zasobów spółdzielni fundusz remontowy z którego Twój blok wcale nie musi korzystać, bo wszystko zależy od zarządu spółdzielni.

Składasz się na fundusz remontowy wykorzystywany wyłącznie na potrzeby Twojego bloku i zgodnie z wolą jego mieszkańców wyrażoną w uchwale.

Prace remontowe wykonują firmy wybrane przez zarząd spółdzielni.

Prace remontowe wykonują firmy wybrane przez przedstawicieli mieszkańców tj. zarząd wspólnoty w drodze konkursu ofert, który przygotowuje zarządca.

Wysoki czynsz z często ukrytym, wysokim wynagrodzeniem dla administracji spółdzielni.

Wyliczona na podstawie faktycznych wydatków racjonalna zaliczka z wynegocjowanym i zatwierdzonym przez Członków Wspólnoty wynagrodzeniem firmy zarządzającej.

Podane w lewej kolumnie praktyki nie muszą występować we wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych, ale zasady podane po prawej zawsze obowiązują w CZN.