Kiedy jest możliwe odejście od spółdzielni?

Sposobem na uniezależnienie się od spółdzielni mieszkaniowej jest utworzenie wspólnoty mieszkaniowej.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa. Zawsze mamy z nią do czynienia tam, gdzie pojawia się co najmniej dwóch właścicieli lokali w budynku składającym się z więcej niż jednej takiej wydzielonej nieruchomości. Tylko w domach spółdzielczych wspólnota powstaje dopiero po przejściu na własność spółdzielcy ostatniego mieszkania lub lokalu użytkowego.

Na szczęście jest sposób na to, by przyspieszyć powstanie wspólnoty mieszkaniowej. Oto co podpowiada ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

Art. 241

  1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali.

Przejście pod reżim ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali powoduje utratę przez spółdzielnie uprawnień spółdzielczych, a nieruchomość zostaje wyłączona z zasobów spółdzielczych.