Wnioski z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego

W opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego pn. Gospodarka mieszkaniowa w 2010 – Warszawa, październik 2011r. w części Koszty utrzymania zasobów lokalowych podano iż "najniższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej obciążone były lokale wspólnot mieszkaniowych".

Natomiast Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Usług GUS Pani Agnieszka Matulska-Bachura pod której kierunkiem powstało przytoczone opracowanie w wywiadzie udzielonym TVN CNBC powiedziała, że "spółdzielnie mieszkaniowe generują najwyższe koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych".