Remonty w 2017

L.p. Wspólnota Prace remontowe Koszt
1 Bałtycka 1-7 Wykonanie izolacji ścian i posadzki w piwnicy w klatce nr 1 41 105,10 zł
Remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej 155 253,16 zł
Renowacja drzwi wejściowych do budynku 4 698,00 zł
razem: 201 056,26 zł
2 Biurowiec Remont elewacji 101 871,24 zł
Remont klatki schodowej 40 906,99 zł
Remont rampy 60 000,00 zł
razem: 202 778,23 zł
3 Boczna 3,5,7 Wymiana nasad kominowych 4 320,00 zł
Wykonanie i montaż stalowej wycieraczki - 3szt 1 246,00 zł
Wymiana kolan rur spustowych 1 053,00 zł
Czyszczenie rynien i rur spustowych 2 500,00 zł
Montaż ław kominiarskich 5 000,00 zł
razem: 14 119,00 zł
4 Bonin 7 Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy 11 229,72 zł
Budowa osłony śmietnikowej 12 839,98 zł
razem: 24 069,70 zł
5 Cichy Zakątek Montaż kamer 2 159,94 zł
Montaż nasad kominowych 1 101,60 zł
Uszczelnienie ścian hali garażowej 1 166,40 zł
razem: 4 427,94 zł
6 Dworcowa 2 Roboty izolacyjne w piwnicy 8 377,56 zł
7 Dworcowa 6-8-10 Odmalowanie belek stalowych oraz prace tynkarskie w klatce nr 10 14 004,04 zł
Naprawa dachu nad lokalem nr 6/11 1 998,00 zł
Wymiana płytek na klatce schodowej nr 8 1 026,00 zł
Odmalowanie belek stalowych oraz prace tynkarskie w klatce nr 8 6 004,80 zł
Odmalowanie belek stalowych oraz prace tynkarskie w klatce nr 6 5 057,62 zł
Izolacja 3 piwnic w klatce nr 8 24 615,96 zł
razem: 52 706,42 zł
8 Dworcowa 11,15 Ocieplenie sufitu oraz wymiana płytek na galeriach na 4 piętrze 57 151,45 zł
Ułożenie papy na dachu galerii oraz nad mieszkaniem nr 68 8 019,69 zł
Wykonanie monitoringu 19 260,43 zł
razem: 84 431,57 zł
9 Grunwaldzka 13 Odmalowanie elewacji 56 161,58 zł
Wykonanie częściowej izolacji na 2 tarasach wraz z wymianą rynny i rury spustowej 7 054,86 zł
razem: 63 216,44 zł
10 Grzybnica 22 Remont kapitalny dachu budynku wspólnoty 106 627,64 zł
Czyszczenie chemiczne instalacji c o 2 257,00 zł
Remont dachu kotłowni 4 388,47 zł
Malowanie daszków nad wejściami 58,43 zł
razem: 113 331,54 zł
11 Harcerska 9 Montaż monitoringu na budynku 6 820,11 zł
Samozamykacze do furtek przed budynkiem 621,00 zł
razem: 7441,00 zł
12 Kalinowa 12- 16 Remont balkonów - szt 2 7020,00 zł
13 Kalinowa 35-37c Modernizacja osłony śmietnikowej 1 500,00 zł
Miejscowe naprawy dachu 4 622,40 zł
Remont balkonu 5 115,00 zł
razem: 11 237,40 zł
14 Konikowo 15a Miejscowe doszczelnienie dachu 648,00 zł
15 Lechicka 49a Montaż przegrody balkonowej 3 083,40 zł
Odsłona ściany garażu - wywóz ziemi 6 765,00 zł
razem: 9 848,40 zł
16 Młyńska 52 Wykonanie i montaż drzwi stalowych do budynku 3 359,88 zł
Kosztorys nakładczy na malowanie elewacji 584,00 zł
razem: 3943,88 zł
17 MODERNA Wykonanie nadbudowy dachu loggiami 7 849,28 zł
Remont 2 tarasów 11 286,00 zł
Remont dachu budynku 41 990,91 zł
razem: 61 126,19 zł
18 Modrzejewskiej 15 Mycie elewacji z tyłu budynku 4 104,00 zł
19 Monte Cassino 15, 15a-c Wymiana poziomu wodnego w piwnicy 16 464,25 zł
Zaliczka na materiały wykonanie cokołu 8 640,00 zł
razem: 25 104,25 zł
20 Morska 41 Remont generalny schodów 15 761,00 zł
Budowa altany śmietnikowej 9 840,00 zł
Montaż oświetlenia na budynku 691,20 zł
razem: 26 292,20 zł
21 Mostowo 1 Budowa instalacji LPG, co i cwu 116 484,58 zł
22 Na Skarpie 13, 13a, 13b Naprawa tarasu 1 229,79 zł
Uszczelnienie ściany hali garażowej 4 450,33 zł
razem: 5 680,12 zł
23 Nowowiejskiego 12 Remont schodów 4392,50 zł
24 Odrodzenia 4, 4a Montaż ław kominiarskich na dachu klatka nr 4 1 800,00 zł
25 Odrodzenia 19 Montaż czujek ruchowych 896,40 zł
Remont schodów - przygotowanie 800,00 zł
Montaż domofonu cyfrowego 2 868,48 zł
razem: 4 564,88 zł
26 Odrodzenia 32 Wykonanie osłony śmietnikowej 8 422,80 zł
Naprawa schodów zewnętrznych 2 296,63 zł
Naprawa opaski wokół budynku 4 290,29 zł
razem: 15 009,72 zł
27 Podgórna 61 Naprawa schodów zewnętrznych 6 346,74 zł
Oczyszczenie elewacji 10 584,00 zł
Montaż kolców na dachu 1 968,96 zł
Naprawy kominów 2 408,40 zł
Miejscowe uszczelnienie izolacji budynku 982,80 zł
razem: 22 290,90 zł
28 Piłsudskiego 71 Naprawa dachu nad pizzeria 1 242,00 zł
29 Piłsudskiego 75,75a Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego 1 400,00 zł
Wymiana odcinka instalacji gazowej 2 300,00 zł
Wymiana drzwi drewnianych na stalowe - szt 2 6 242,40 zł
Montaż oświetlenia 702,00 zł
razem: 10 644,40 zł
30 H Sawickiej 12abcd Projekt budowlany - budowa węzła dwufunkc 18 900,00 zł
31 Słoneczne Wzgórze Modernizacja osłony śmietnikowej 3 029,00 zł
32 Sosnowa 13 w Mielnie Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy 9 806,40 zł
Mycie balkonów 6 000,00 zł
razem: 15 806,40 zł
33 Spółdzielcza 2 Zabezpieczenia gzymsu ściany zewnętrznej i naprawa ściany wewnętrznej klatki schodowej 820,80 zł
34 Świeszyno 37c Miejscowa naprawa dachu 3 240,00 zł
Montaż czujek do lamp na klatkach 846,00 zł
razem: 4 086,00 zł
35 Zwycięstwa 10 Naprawa filaru i montaż rury spustowej 1 134,00 zł
36 Zwycięstwa 30 Remont elewacji od podwórza 60000,00 zł
37 Zwycięstwa 109 Montaż stojaków na rowery 1 233,80 zł
Montaż samozamykaczy, pochwytów, wymiana wkładek 1 787,42 zł
Monitoring na budynku 15 918,12 zł
razem: 18 939,34 zł
38 Żytnia 24-4c Remont nawierzchni 1 000,00 zł
Montaż blokad parkingowych 24 817,07 zł
razem: 25 817,07 zł
39 Żytnia 24 d-h Naprawa drogi 2 066,08 zł
Montaż blokad parkingowych 3 671,57 zł
Konserwacja drewna 3 051,03 zł
Uszczelnienie dachu 1 944,00 zł
razem: 12 798,76 zł
40 Żytnia 24 jklm Remont drogi 2 066,08 zł
Miejscowa naprawa dachu 2 700,00 zł
Naprawa gzymsu nad garażami 1 512,00 zł
Remont kotłowni 1 620,00 zł
razem: 7 898,08 zł
41 Żytnia 30 Montaż słupków przed klatkami 11 926,00 zł
Montaż czujek w lampach na klatkach 2 353,26 zł
Badania termowizyjne 2 214,00 zł
razem: 16 494,08 zł
42 Żytnia 32 Ułożenie płyt ażurowych 1 328,40 zł
Montaż lamp halogenowych - 18 szt 2 083,81 zł
Remont balkonów - szt 2 6 000,00 zł
razem: 9 412,21 zł
43 Żytnia 34 cde Montaż koszy przed klatkami 1 149,44 zł
44 Żytnia 34 fgh Montaż monitoringu 11 865,96 zł
45 Żytnia 34 jkl Montaż ogrodzenia drewnianego 4 833,90 zł
    Razem 1 315 946,18 zł
L.p. Wspólnota Prace remontowe Koszt
1 ARTYLERYJSKA 10 przebudowa podwórka 9 037,00 zł
zamurowanie i obmurowanie klinkierem studni na podwórku. Wykonanie podestu pod kratkę do wycierania obuwia, montaż kolców na rynnie od podwórka 1 296,01 zł
wykonanie wpustu ściekowego podwórzowego 195,67 zł
2 ARTYLERYJSKA 7/11A montaż grzejników wraz z zaworami w pralni, wymiana skorodowanego odcinka instalacji c.o. 1 729,49 zł
naprawa uszkodzenia w izolacji budynku 2 500,00 zł
położenie płytek na posadzce w pomieszczeniu gospodarczym 2 500,00 zł
remont klatki schodowej 22 500,00 zł
3 ARTYLERYJSKA 7/11C montaż domofonu cyfrowego 1 800,00 zł
Termomodernizacja budynku 175 545,71 zł
4 ARTYLERYJSKA 7/11D Termomodernizacja budynku 173 617,07 zł
5 ARTYLERYJSKA 7/11E Termomodernizacja budynku, remont klatki schodowej 249 032,40 zł
6 BIELAŃSKA 9 naprawa sufitu stropowego w lokalu nr 6 1 239,23 zł
Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 810,00 zł
7 BIESZCZADZAKA 3-5-7 Termomodernizacja budynku 371 662,00 zł
wymiana zaworów regulacji wody ciepłej 2 350,00 zł
8 BRACKA 10 naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachu, naprawa świetlika , czyszczenie rynien 2 295,93 zł
9 DASZYŃSKIEGO 5 montaż tralek, wymiana ław kominiarskich, uszczelnienie kominów, uzupełnienie dachówek, i gąsiorów 6 480,00 zł
10 DRUKARSKA 7 montaż drzwi wejściowych do klatki schodowej 1 600,00 zł
naprawa poręczy, uzupełnienie tralek 650,00 zł
11 DRUKARSKA 14 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 2 700,00 zł
remont opaski budynku 6 302,09 zł
12 DZIENNIKARSKA 16 montaż ogrodzenia z furtką od strony podwórka, montaż tralek 2 395,90 zł
13 GŁOGOWSKA 23 wymiana oświetlenia klatki schodowej 3 497,05 zł
14 GŁOGOWSKA 42 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 755,00 zł
15 GRODZIEŃSKA 1-3-5 wykonanie ogrodzenia posesji 32 718,00 zł
16 HUTNIKÓW 8B wymiana pionu wodno kanalizacyjnego 4 950,00 zł
19 INWALIDÓW 2 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 080,00 zł
ocieplenie ściany od strony podwórka wraz z nową kolorystyką 30 224,00 zł
wykonanie dojścia do budynku 900,00 zł
uzupełnienie dachówek i gąsiorów na dachu 420,00 zł
20 INWALIDÓW 4 wykonanie dojścia do budynku 900,00 zł
21 INWALIDÓW 6 wykonanie dojścia do budynku 900,00 zł
22 JANA PAWŁA II 4 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 080,00 zł
23 JASIŃSKIEGO 4 naprawa systemów w węźle ciepła; wymiana pompy ciepła 13 620,00 zł
naprawa koryta dachu 12 750,00 zł
24 JAWORZYŃSKA 102 montaż daszku nad wejściem do budynku; naprawa posadzki; montaż płytek gresowych na schodach wejściowych 1 640,00 zł
25 JAWORZYŃSKA 57 montaż oświetlenia z czujką ruchu klatki schodowej, wymiana WLZ 12 681,61 zł
26 KAMIENNA 27 naprawa stropu 7 600,00 zł
27 KAMIENNA 27A wymiana ław kominiarskich 2 257,92 zł
montaż kolców na dachu i elewacji, zamurowanie otworów na dachu po uszkodzeniach gołębi 2 298,00 zł
28 KARTUSKA 64 udrożnienie rynien i rur spustowych 580,00 zł
29 KAZ. WLK 2 wymiana domofonu na domofon cyfrowy 1 595,35 zł
30 KOCHANOWSKIEGO 4 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 125,00 zł
31 KORCZKA 32 docieplenie elewacji od podwórka, remont elewacji od ulicy wraz z nową kolorystką, remont klatki schodowej 150 000,00 zł
32 KOŚCIELNA 4 wymiana drzwi wejściowych, wstawienie wsypów piwnicznych, wykonanie dojścia do klatki schodowej 4 818,67 zł
33 KOZIOROŻCA 5 wykonanie nowej obróbki blacharskiej 1 620,00 zł
34 KOZIOROŻCA 7-9-11 wymiana drzwi do piwnic, wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych 15 065,00 zł
35 KWIATOWA 15 wymiana ław kominiarskich 2 789,30 zł
rozbiórka komórki zewnętrznej i uprzątnięcie terenu podwórka 1 150,00 zł
36 KWIATOWA 19-21 remont ganków 11 800,00 zł
wymiana drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych 5 240,00 zł
37 LOTNICZA 5 wymiana rynien, uszczelnianie komina; 972,00 zł
38 MAZOWIECKA 2 wymiana starych i montaż nowych 2 dźwigów osobowych 213 570,00 zł
doświetlenie przystanków wind 8 400,00 zł
wymiana drzwi wejściowych do budynku 3 200,00 zł
wymiana okna w pomieszczeniu maszynowni dźwigów 2 160,00 zł
39 MYRKA 5 wykonanie naprawy balkonów 3 420,05 zł
40 NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2 wymiana pionów oraz poziomów wodnych 8 500,00 zł
41 NOWY ŚWIAT 12A Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 620,00 zł
montaż kolców przeciw gołębiom 620,00 zł
wstawienie krat w oknach i naprawa schodów 1 170,00 zł
42 OKRĘŻNA 5-7-9 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 2 025,00 zł
remont klatek schodowych 28 512,00 zł
43 PANCERNA 23 remont klatki schodowej 60 800,00 zł
44 PANCERNA 25 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 3 240,00 zł
wymiana pionów wodnych 15 880,56 zł
45 PANCERNA 27 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 3 240,00 zł
wykonanie naprawy dachu papowego 700,00 zł
46 PIASTOWSKA 68 ekspertyza techniczna stanu budynku 4 428,00 zł
47 PIECHOTY 13AB wykonanie chodnika i progu 1 840,00 zł
48 PLANETRANA 2-3-4 wykonanie chodnika wzdłuż budynku 38 590,01 zł
wycinka krzewów, nasadzenie drzew; 7 384,20 zł
49 RZECZYPOSPOLITEJ 101-103 wymiana instalacji kanalizacyjnej 8 000,00 zł
50 RZECZYPOSPOLITEJ 111 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 620,00 zł
51 RZECZYPOSPOLITEJ 121-123 montaż kolców na dachu i kominach 2 380,00 zł
52 RZECZYPOSPOLITEJ 94-102 termomodernizacja elewacji przód 171 500,00 zł
naprawa studzienki 900,00 zł
zagospodarowanie terenu zielonego 9 200,00 zł
utwardzenie powierzchni podwórka 67 920,00 zł
uszczelnienie instalacji gazowej w lokalu 96/5 i 100/1 450,00 zł
53 RZECZYPOSPOLITEJ 95 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 620,00 zł
54 RZEMIEŚLNICZA 18 naprawa dachu, czyszczenie rynien 4 400,00 zł
55 RZEMIEŚLNICZA 5 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 755,00 zł
56 M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 4 wykonanie audytu energetycznego 3 906,00 zł
Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 2 700,00 zł
remont klatki schodowej 56 000,00 zł
termomodernizacja elewacji 250 000,00 zł
57 Św. TRÓJCY 3/5A wymiana domofonu na domofon cyfrowy 2 025,00 zł
termomodernizacja budynku 138 235,53 zł
58 Św. TRÓJCY 3/5B termomodernizacja budynku 133 517,35 zł
remont ścian dwóch boksów piwnicznych 3 200,00 zł
59 Św. TRÓJCY 3/5C termomodernizacja budynku 133 350,94 zł
wymiana domofonu na domofon cyfrowy 2 200,00 zł
60 Św. TRÓJCY 6-14 remont kotłowni 8 492,00 zł
montaż drzwi stalowych do pralni 3 456,00 zł
remont pomieszczeń pod schodami + pomieszczenia pralni w klatce 10 8 709,00 zł
usunięcie nieszczelności gazowych na pionach w piwnicach 1 944,00 zł
wymiana zaworów gazowych 12 150,00 zł
61 Św. TRÓJCY 7/9D wymiana pionu wodno kanalizacyjnego 15 932,93 zł
Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 620,00 zł
62 WROCŁAWSKA 10/18A ocieplenie ściany szczytowej 112 140,00 zł
63 WROCŁAWSKA 51 wymiana poziomu kanalizacji 2 376,00 zł
wykonanie naprawy rynny i rury spustowej 2 939,87 zł
wykonanie naprawy dachu papowego 570,00 zł
64 WAZÓW 2 Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym 1 755,00 zł
65 ZŁOTORYJSKA 71 montaż poręczy metalowych 400,00 zł
ocieplenie ściany szczytowej ponad połacią dachową 2 492,08 zł
66 ZŁOTORYJSKA 94,94OF uzupełnieni tralek , naprawa balustrady w oficynie 1 946,00 zł
wymiana okien na klatce schodowej i w oficynie 9 561,27 zł
Razem koszty remontów 2 956 929,19 zł
L.p. Wspólnota Prace remontowe Koszt
1 Budziszyńska 35-37 Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej nawodnionej wraz z instalacją elektryczną i hydrofor 130 701,77 zł
2 Fredry 25-31 Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania 8 707,39 zł
3 Górnicza 2A-2H Wykonanie, dostawa i montaż daszków kominowych 19 860,98 zł
4 Grodzka 5-7 Wymiana 6 pionów gazowych,wymiana instalacji gazowej poziom 32 000,00 zł
5 Grodzka 9-11 Wymiana pionu gazowego kl.11/3,6,9,12,15, 11/2,5,8,11,14 wstawienie płyty regipsowej w klubie karate, .kl.9/2,5,8,11,14,1,4,7,10,13, .kl.9/3,6,9,12 19 028,05 zł
Wymiana poziomu instalacji gazowej 9 121,69 zł
6 Kilińskiego 4-6 Wymiana okien na kl. schodowych 6 983,86 zł
7 Kolejowa 2-4-5 Wymiana, montaż wodomierzy z nakładką radiową 5 570,24 zł
8 Kościuszki 20-20a Dezynsekcja z fumigacją konstrukcji dachu 8 500,00 zł
Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych 20 000,00 zł
9 Mickiewicza 1-3-5 Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania 9 899,82 zł
10 Mickiewicza 20-24 Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania 9 899,82 zł
Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 5 965,50 zł
11 Mickiewicza 67-75 Remont dachu papowego 76 060,00 zł
13 Parkowa 21-23 Remont dojścia do budynku, ganków i antresoli, balustrad 20 799,44 zł
14 Rynek 21 Szpachlowanie i malowanie klatki, ścian, sufitów, balustrad, lamperii, kaloryferów, sokolików i drzwi do piwnicy z ościeżnicą 6 979,04 zł
15 Rynek 14-18 Wymiana instalacji pionowej z.w. i kanalizacji sanitarnej kl. 14/3,6,9,11,15 5 510,38 zł
16 Rynek 22 Malowanie ścian, sufitów, balustrad, lamperii, kaloryferów, sokolików i drzwi do piwnicy z ościeżnicą 5 799,92 zł
17 Rynek 7 Remont pionu centralnego ogrzewania kl. 7/3, 6, 9, 12, 15 5 500,00 zł
18 Rynek 9-15 Wymiana instalacji pionowej zw i kanalizacji 9/1, 9/4, 9/7, 9/10, kl.15/3, 15/6, 15/9, 15/12 i sklep obuwniczy 10 087,13 zł
19 M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5 Wymiana instalacji pionowej z.w. i kanalizacji sanitarnej kl. 1/2,5,8,11,14 kl. 5/3,6,9,12,15 15 120,00 zł
20 Traugutta 8 Wymiana instalacji gazowej 44 402,40 zł
Wymiana kanalizacji poziomej z.w. 22 620,84 zł
L.p. Wspólnota Prace remontowe Koszt
1 Batorego 22 Wymiana schodów drewnianych i podłogi 18 900,00 zł
Remont klatki schodowej 19 500,00 zł
2 Lipowa 7 Remont dachu i kominów 31 600,00 zł
L.p. Wspólnota Prace remontowe Koszt
1 Sikorskiego 35,37,39 Remont elewacji 62 235,36 zł
L.p. Wspólnota Prace remontowe Koszt
1 Armii Krajowej 5-7 Wykonanie instalacji TV SAT 20 935,80 zł
2 Bolka I Świdnickiego 15-23 Wykonanie instalacji TV SAT 19 568,09 zł
3 Fabryczna 15 Murowanie komina 6 256,45 zł
4 Odrodzenia 1-11 Wykonanie instalacji TV SAT 18 529,13 zł
Wymiana podzielników 9 434,72 zł
5 Żeromskiego 13 Wykonanie instalacji SAT 5 500,00 zł
6 Komorniki 52 ABC Wymiana wodomierzy 5 637,60 zł
7 Komorniki 53 ABC Wymiana wodomierzy 5 637,60 zł
8 Komorniki 54 ABC Wymiana wodomierzy 5 637,60 zł
Remont balkonów 8 988,84 zł
9 Trzebcz 46 Wykonanie wentyl. grawitacyjnej 50 080,20 zł
L.p. Wspólnota Prace remontowe Koszt